Gevolgen coronavirus voor financieringsmarkt

Afgelopen maandag hebben wij u bericht over de verwachte noodmaatregelen van regeringen en centrale banken bij de uitbraak van het coronavirus, de daling van de olieprijs en de malaise op de aandelenbeurzen. Het effect dat ICC verwacht op de financieringsmarkt komt voort uit:

  1. Het einde van een periode van economische groei met hoge actuele schuldniveaus
  2. De oliecrisis tussen Saoedi-Arabië en Rusland en
  3. De vraag en aanbod uitval door het coronavirus

Bij deze marktomstandigheden ziet ICC dat banken meer voorzichtigheid betrachten bij het uitlenen van gelden. De signalen die hierbij naar voren kunnen komen zijn onder andere (i) hogere creditspreads, (ii) bedrijfsobligaties die moeilijker te emitteren zijn en (iii) banken treffen hogere voorzieningen voor nieuwe probleemfinancieringen.

In de financieringspraktijk van ICC spreken we bedrijven die deze verwachtingen ook onderschrijven en qua investeringen voorlopig pas op de plaats maken. Een eventuele renteverlaging zal, naar ons oordeel, geen directe aanleiding vormen voor bedrijven om weer/meer te investeren of voor banken om meer uit te gaan lenen. De blik is er nu meer op gericht om bedrijven die in financiële problemen komen te ondersteunen en/of de kredietrisico’s voor de bank te beperken.

Gisteren (12 maart 2020) kondigt de Nederlandse regering aan dat er geen steunpakket met overheidsgeld komt, maar dat er gekozen wordt voor “maatwerk” en “weloverwogen” maatregelen zoals (i) uitstel van belastingafdrachten  en (ii) de Borgstellingsregeling BB-MKB. Afgelopen week is door het kabinet aangegeven dat de mogelijkheden worden onderzocht om of de Borgstellingsregeling BB-MKB een instrument kan worden voor MKB bedrijven die in financiële problemen komen, zoals dit ook geldt voor bedrijven in problemen door de pfas en stikstof crisis. De borgstelling moet dan gaan gelden voor 75% van het leenbedrag in plaats van de oorspronkelijke 50%. Op basis van de eerste signalen in de markt en de ervaringen van de kredietcrisis, verwacht ICC dat banken de komende maanden zeer voorzichtig zullen zijn met het verstrekken van nieuwe zakelijke kredietfaciliteiten.

Banken zullen zich focussen op het beperken van de kredietrisico’s en de bediening van de eigen klanten. Het beschikbare kapitaal voor kredietverlening wordt vrij gehouden voor bestaande klanten van de banken en niet benut om nieuwe klanten te werven. Er is thans reeds sprake van “cherry picking” door de NL-grootbanken. Blijf wel kritisch op de voorwaarden en kredietmarges van uw financiering. U sluit deze voor langere tijd dus de voorwaarden moet wel marktconform zijn. ICC kan dit voor u toetsen en ook adviseren hoe u dit op een gedegen manier en in korte tijd voor elkaar krijgt.

Waar liggen nog kansen voor anderen?

Door de ontwikkelingen in de markt en de hoeveelheid liquiditeit die er nog aanwezig is, is een alternatieve financiering wellicht een oplossing. We zijn voor verschillende relaties met verschillende partijen in gesprek en zien daar mogelijkheden. Wat betekent dit voor uw huidige kredietfaciliteit dan wel uw investerings- /uitbreidingswensen ten aanzien van uw financieringsmogelijkheden? Wij spreken graag persoonlijk met u verder over hoe u hiermee kunt omgaan in uw specifieke situatie.

 

Joost Clijsen

[email protected]

06-29542185

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant