Renterisico's Renteswaps afsluiten?

Historisch lage rentetarieven langdurig vastleggen?

Verwacht u dat de Euribor rente de komende jaren weer gaat oplopen naar ‘normale’ niveaus zoals voor de kredietcrisis (3,4% gemiddeld in de periode 2001-2008) dan kunt u wellicht beter nu een renteswap afsluiten. Doet u dat voor 10 jaar, dan bent u voor de gehele periode verzekerd van een rentepercentage van circa 0,8% (mei 2017).

Maar met renteswaps is toch van alles mis?

Valt mee. Renteswaps hebben vanuit het verleden een slecht imago bij grote en kleine ondernemers omdat er voor de kredietcrisis (periode 2005 – 2008) veel renteswaps zijn afgesloten die achteraf bezien niet afgesloten hadden mogen worden. De renteniveaus lagen destijds echter veel hoger waardoor veel renteswaps een grote negatieve waarde konden opbouwen. Het risico daarop is bij de huidige rentestanden aanmerkelijk kleiner. Daarbij is de zorgplicht voor de banken fors toegenomen. Van tevoren wordt uitvoerig getoetst of een renteswap een passend product is en de voorlichting is enorm verbeterd. In deze context kunnen renteswaps ook voor u een goed passend product zijn.

Sluit geen renteswap af zonder deskundig advies

Bedenk echter wel dat uw bank altijd uw tegenpartij is bij het afsluiten van een renteswap. Dit maakt uw bank ongeschikt als adviseur. Uw bank verdient op verschillende manieren aan de verkoop van rentederivaten en de verdiensten zijn fors. Met onze kennis en pricingsystemen staan we volledig aan uw kant. We maken de prijsvorming geheel transparant en zorgen we ervoor dat u een goed afgewogen beslissing kunt nemen en geen euro te veel betaalt. U voorkomt zo spijt achteraf en bespaart vele tienduizenden euro’s aan rentekosten. 

 

 

Vraag hier de whitepaper aan

Vraag de whitepaper ‘Verborgen bankmarges in renteswaps’ aan om meer inzicht te krijgen in hoe de bank geld verdient aan de verkoop van renteswaps. U kunt uiteraard ook vrijblijvend contact met ons op nemen als u overweegt een renteswap af te sluiten of te herstructureren.