Financieren in 2019? Wat verwacht uw financier van u?

Als u dit jaar uw financiering gaat uitbreiden of als u uw bestaande financieringsvoorwaarden met uw huisbank(en) gaat bespreken wees dan goed voorbereid. Zeker als uw laatste financieringsgesprekken al een aantal jaren geleden zijn, of als u met nieuwe financiers gaat praten, dan zult u merken dat banken en alternatieve financiers veel meer van u verwachten dan vroeger.

ICC ziet in haar financieringspraktijk dat alle financiers een gedetailleerde voorbereiding van het financieringsproces veronderstellen, maar dat sommige ondernemingen deze verwachtingen en eisen nog onderschatten. Dit kan leiden tot een stroperig proces of zelfs in extreme gevallen tot een afwijzing van de financieringsaanvraag. Omgedraaid geldt het natuurlijk ook dat een goede voorbereiding van de financieringsaanvraag bijdraagt aan een goede procesgang en een optimaal resultaat van het financieringsproces.

Wat zijn belangrijke zaken bij de voorbereiding op een financieringsaanvraag?

Scenario’s bouwen

Werk met meerdere scenario’s. Het opstellen van een prognose, met een balans, winst & verliesrekening, wordt door alle bedrijven wel gedaan. Dit is echter niet meer voldoende. Over het algemeen zijn deze ‘management case’ scenario’s vrij positief en zal de financier daar kritisch naar kijken. Naast een ‘worst case’ scenario ziet de bank ook graag een zogenaamd ‘banking case’ scenario. Dit is een conservatief, realistisch scenario waar een financier zich veel comfortabeler bij voelt om de financiering op te structureren.

Van welke aannames en veronderstellingen moet in elk van deze scenario’s worden uitgegaan? Dit is voor een groot deel afhankelijk van de aard van de business en de gewenste financieringsstructuur. Een groothandelsbedrijf met een commercial finance faciliteit zal gedetailleerder te werk moeten gaan dan bijvoorbeeld een vastgoedonderneming. Voor een groothandel is het belangrijk om maandprognoses op te stellen zodat de “passendheid” van de financiering kan worden bepaald aan de hand van de werkkapitaalomvang. Het opstellen van maandprognoses is ook van belang voor alle bedrijven met een seizoenspatroon.

Keuzes maken over de gewenste financieringsstrategie

Het realiseren van een nieuwe financiering vergt voorafgaand aan dit proces ook dat een aantal keuzes gemaakt moet worden door de onderneming. Denkt u hierbij o.a. aan:

  • Wordt het een één-bank structuur of een meer-banken structuur? Financieringen tot € 40-50 miljoen gaan in de regel bij één bank, financieringen daarboven in de regel bij twee of meer banken. Beide structuren hebben voor- en nadelen en het loont die goed van te voren af te wegen en na te denken over met welke aanpak u een zo goed mogelijk commercieel resultaat behaalt;
  • Kan de gewenste financiering volledig bancair gefinancierd worden? Zijn er alternatieve financiers nodig voor deze business case? Wil de onderneming senior unsecured financieringen of junior financieringen aantrekken? Hoe staan de banken hier tegenover? Hoe staan de aandeelhouders hier tegenover? En welke alternatieve financiers komen hiervoor in aanmerking?

De beantwoording van dit soort vragen blijkt in de praktijk veelal lastig omdat de impact van bepaalde keuzes niet altijd volledig duidelijk is, maar wel zeer belangrijk en doorslaggevend voor het proces én het eindresultaat.

ICC begeleidt dagelijks grote- en middelgrote ondernemingen in alle sectoren met deze en soortgelijke financieringsvragen. Heeft u vragen? Graag spreken we vrijblijvend met u en uw bedrijf. U kunt hiertoe contact opnemen met Joost Clijsen op 06 -2954 2185 of [email protected] voor een vrijblijvende sparringssessie over uw financiering.

Vraag voor meer informatie onze whitepaper 'In 8 stappen naar een optimale financiering van uw onderneming' aan.

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant