Historisch lage rente nu vastleggen in 5 stappen

Steeds meer bedrijven, investeerders en instellingen dekken hun renterisico's (verder) in. De rentemarkten zijn hiervoor aantrekkelijk geprijsd. Gedurende de laatste twee kwartalen zijn de lange rentes zelfs nog iets verder gedaald en is de rentecurve verder vervlakt. Dit biedt mogelijkheden om 'relatief goedkoop' van een korte rente (lees Euribor-rente) naar een lange rente te gaan. Belangrijkste doel hierbij is het afgedekt zijn tegen stijgende rentelasten voor de onderneming.

Hoe realiseert u een optimale afdekking van uw renterisico's? Voorstellen van uw huisbank(en) zijn vaak eenzijdig en moeilijk te beoordelen op de aangeboden pricing. Graag schetsen we hoe u in 5 heldere stappen veel tijd, geld en frustraties kunt besparen.

1    Welke renterisico's loopt u?

Allereerst zult u voor uzelf een beeld moeten vormen welke renterisico's u loopt. Wat is de actuele 'hedgeratio'? Welk deel van de financieringsportefeuille is afgedekt en voor hoe lang (nog)? En wat is de impact van een procentpunt rentestijging op uw resultaat? Hoe zeker is de onderliggende kredietbehoefte en gaat deze toe- of afnemen? Hoe lang heeft uw financier een financieringscommitment gegeven? Hoeveel flexibiliteit wenst u, bijvoorbeeld voor (extra) toekomstige aflossingen?

2    Gaat u uw renterisico afdekken, of (nog) niet?

Afhankelijk van uw verwachting omtrent verschillende scenario's voor marktrente ontwikkelingen (Inflatie? Gematigde inflatie? Deflatie? Etc.) dient u te bepalen of u een deel van uw renterisico wenst af te dekken, met welke instrumenten en voor hoe lang? Bedenk dat vooral de swaprentes ongemerkt hard kunnen oplopen. Tegen de tijd dat het Euribor gaat stijgen en uw rentelasten daadwerkelijk toenemen kunt u de huidige ultra lage swaprentes niet meer vastleggen. Deze zullen op dat moment een stuk hoger liggen dan nu.
 


 

3    Welk instrument kiest u en wat kost het?

De volgende stap is hoe dekt u af? Elke onderneming kent hierbij unieke uitgangspunten. De bank biedt echter vaak een 'standaard' renteoplossing aan, veelal een Interest Rate Swap (IRS) met een looptijd van 5 of 10 jaar. Het loont om ook naar andere looptijden, dan wel naar andere instrumenten te kijken en ICC kan desgewenst alle voor- en nadelen en kosten van alle instrumenten op een rij zetten. Ook berekenen we de optimale looptijd van de afdekking voor u en werken we meer flexibele mogelijkheden uit, waarbij de onderneming is afgeschermd tegen een stijgende rente, maar tevens (gedeeltelijk) kan meeprofiteren van dalende of gelijkblijvende rentes. U krijgt geen 'standaard' renteoplossing, maar een maatwerkoplossing passend bij ùw situatie.

4    Hoe sluit u de transactie scherp af bij de bank?

Deze stap is het lastigst om zelf uit te voeren voor een onderneming. De marge voor de bank zit versleuteld in het rentepercentage van de swap die u van de bank aangeboden krijgt en wordt niet nader gespecificeerd. De kale marktprijs van het instrument dat u gaat afsluiten is in een altijd bewegende rentemarkt alleen inzichtelijk met behulp van professionele en kostbare real-time pricing tools. Bankmarges van 20 basispunten en meer zijn geen uitzondering. Dat betekent dat als u een renteswap sluit voor 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar u maar liefst 200.000 euro (niet contant gemaakt) marge betaalt aan de bank, welke zij direct als eenmalige inkomsten boekt.

ICC kan desgewenst het volledige traject voor u begeleiden. We kijken naar de (verplichte) documentatie, de inrichting van het transactieproces bij uw bank en doen een zogenaamde 'dry-run' (proefpricing). Vervolgens ondersteunen we real-time bij het daadwerkelijk afsluiten van de transactie. U krijgt inzicht in de 'kale' marktprijs en bankmarge. Waar nodig ondersteunt ICC in de uitonderhandeling van deze bankmarge naar marktconforme niveaus. Dit kan u al snel een rentevoordeel van tienduizenden euro's opleveren.

5    Hoe leg ik het proces en uitvoering vast voor alle stakeholders?

Afsluitend kan ICC een sluitende rapportage (een zgn. 'Trade Recap') van de afgesloten afdekking(en) verzorgen. Hierin wordt het gehele transactieproces uiteengezet, inclusief de onderliggende berekeningen, welke onderbouwd worden met 'screenshots' vanuit onze pricingsystemen. Deze 'Trade Recap' is voor intern gebruik en verslaglegging ten behoeve van o.a. de accountant, shareholders en overige stakeholders.

Als u over bovenstaande vijf stappen c.q. het afdekken van renterisico's met uw bank(en) vragen heeft of vrijblijvend wilt sparren met een ervaren en onafhankelijke rentespecialist, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030-8201221 (dan wel op emailadres [email protected]).

Vraag hier ons meest recente Global Financial Markets Rapport aan waarin we op frequente basis ook de meest waarschijnlijke rentescenario's bespreken.

Met vriendelijke groet,

Auke Middel
Senior Consultant Market Risks

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant