Meer halen uit uw grondstoffen-, brandstoffen- en halffabricaat risico's?

Indien prijsbewegingen van grondstoffen, brandstoffen of halffabricaten uw bedrijfsresultaat sterk kunnen beïnvloeden en het managen van dit risico slechts één van uw vele verantwoordelijkheden is, dan loont het kennis te maken met ICC.

Uiteraard is er binnen uw organisatie al kennis aanwezig over het managen van grondstofprijsrisico’s. De ervaring leert echter dat de specifieke (dealingroom) kennis en ervaring van onze consultants u nieuwe inzichten kan verschaffen en kan bijdragen aan het optimaliseren van uw risicomanagement. Belangrijk voordeel is dat zij onafhankelijk zijn, volledig aan uw kant staan en geen enkele belang hebben bij een eventueel af te sluiten transactie. Dit in tegenstelling tot uw bank of grondstoffenleverancier.

Aanpak

De adviezen van ICC kenmerken zich door een pragmatische aanpak en resultaatgerichtheid. Een adviestraject is altijd maatwerk en kan uit één of meerdere van de volgende onderdelen bestaan:

1    Analyse

Een analyse is er op gericht op het in kaart brengen van de grondstoffenrisico’s en het kwantificeren van risicokosten. Vragen die hierbij aan bod komen zijn o.a.:

  • Is het risico van veranderende grondstoffen- of brandstofprijzen op het bedrijfsresultaat recentelijk goed in kaart gebracht en vastgelegd?
  • Zijn alle risico’s bekend tot aan het niveau van management/bestuur?
  • Wie is voor welk aspect van het risicomanagement verantwoordelijk?
  • Hoe groot is dit risico dan precies, en wordt er een cost aan dit risico gehangen?
  • Wordt er op risico gestuurd? Of blijven risico’s deels verborgen in de in- en verkoopprocessen of voorraadbeheer?

2    Strategie

Dit deel van het traject is er op gericht om de risicobereidheid en het incasseringsvermogen van de organisatie te bepalen en te vertalen naar de best passende risico management strategie. ICC ondersteunt met het opstellen van de gewenste risico management strategie en het daaraan te koppelen beleid.

3    Vertaalslag naar concreet beleid en transactiebegeleiding

Vervolgens dient u de vertaalslag te maken van strategie naar een concreet beleid. Welke indekkingsmogelijkheden en alternatieven in de fysieke - en financiële (derivaten)markten zijn er? Welke tactiek gaat u volgen? Welke oplossingen /instrumenten zijn het meest geschikt? Wanneer acteert u in de markt? Hoe voorkomt u dat u teveel betaalt voor uw hedges? Etc.

ICC kent alle indekkingsmogelijkheden en alternatieven, zowel in de fysieke (inkoop, verkoop) als financiële markten en derivaten. ICC kan u helpen alle mogelijkheden, alternatieven, instrumenten en executie strategieën in kaart te brengen, af te wegen en te selecteren. Hierdoor heeft u als management een centraal aanspreekpunt dat beschikt over alle kennis en pricing systemen.

4    Beheerfase - managen van uw posities

Commodityrisico’s horen onlosmakelijk bij uw productieproces en vereisen continu aandacht.
ICC kan u hierbij een voortdurende ondersteuning bieden. U blijft uiteraard zelf verantwoordelijk, maar wij kunnen uw posities en risico’s op pro-actieve wijze mee managen, alsof wij er zelf verantwoordelijk voor zijn. We zetten regelmatig uw posities en risico’s af tegen de marktontwikkelingen en besluiten gezamenlijk al dan niet actie te ondernemen. Desgewenst kunt u portfoliomanagement of de monitoring van targets/marktniveaus bij ICC beleggen.

Resultaat

Rust, meer controle, betere operationele marges en bedrijfsresultaten en potentieel fors lagere transactiekosten. U heeft feitelijk uw eigen commodity-experts aan boord voor een fractie van wat het u zou kosten om deze mensen zelf in dienst te nemen.

Bovendien draagt uw bank indirect bij aan de advieskosten van ICC. ICC maakt de marges op uw grondstoffentransacties transparant en inzichtelijk. Door gefundeerd te onderhandelen met uw bank en leveranciers kunt u betere tarieven realiseren. Alleen al deze besparingen zijn op jaarbasis vaak groter dan de adviesvergoeding van ICC. Een extra reden om op korte termijn vrijblijvend kennis te maken!

AFM Vergunning

De commodity advisering zal worden uitgevoerd door International Commodity Consulting ICC B.V., een deelneming van ICC en Robbert Marneffe. Zij is op dit moment het enige onafhankelijke adviesbureau dat over een specifieke vergunning beschikt om advies te geven over het afsluiten van derivaten contracten met grondstoffen als onderliggende waarde.

Vrijblijvend kennismaken?

Voor het bespreken van uw grondstoffenrisico’s en het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Robbert Marneffe kunt u contact opnemen met Anne Heetderks of Cees Houpt op telefoonnummer +31 30 8201221 of per email op [email protected].

U kunt mij ook rechtstreeks bereiken via [email protected] of mobiel op + 31 6 29066173.

Met vriendelijk groet,

Robbert Marneffe

Questions? Get in touch with us

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe

Commodity Consultant

CALL DIRECTLY DOWNLOAD WHITEPAPER