Lage renteniveaus langdurig vastleggen? Let op nieuwe spelregels! (deel I)

Bij het afdekken van uw renterisico zijn er meerdere factoren waarmee u als onderneming geconfronteerd wordt.

In de huidige tijd zijn er echter twee factoren die vroeger niet aanwezig waren, maar nu wel.

Enerzijds geldt dat nu in het merendeel van de financieringen het Euribor niet (geheel) doorberekend wordt, waar dit vroeger wel het geval was. In plaats van het door te berekenen wordt in de financiering, bij een negatief Euribor, deze op 0,00% gesteld. Anderzijds geldt dat bij (her)financieringen steeds vaker sprake is van een zogenaamde Hedging Letter, waarin voorwaarden voor rentehedging vastgelegd worden.

Vandaag zullen we ingaan op het effect voor uw rentehedging bij niet doorberekenen van het negatief Euribor in de financiering; over twee weken zal de Hedging Letter verder toegelicht worden.

Het negatief Euribor wordt niet (geheel) doorberekend

De financiering voor uw onderneming bestaat in prinicipe uit een kredietopslag vermeerderd met het Euribor. Echter bij een negatief Euribor – zoals heden het geval is – wordt dit vaak niet meer (geheel) doorberekend aan de klant. Dit heeft als consequentie dat een Interest Rate Swap (IRS) geen perfecte rentehedge meer is en dat u effectief meer rente betaalt bij een negatief Euribor.

Vanuit de IRS krijgt u een verrekening waarbij de maandelijkse of kwartaalverrekening meer zal bedragen dan de IRS-rente. Zo zal heden bij een IRS-rente van 0,50% en het huidige 3-maands Euribor van -/- 0,26% een kwartaalverrekening plaatsvinden van 0,76% (0,50% minus -/- (dus plus) 0,26%). Indien tegelijkertijd in uw financiering u niet het negatieve Euribor doorberekend krijgt, zal dit tot hogere rentelasten leiden.

Indien het Euribor negatief is, zijn de totale rentelasten in een dergelijk geval gelijk aan de kredietopslag, de IRS-rente en de absolute waarde van het negatieve Euribor. Bij een lange tijd van negatieve Euribors (en zeker bij nog verdere daling van de Euribors) kan dit tot zeer ongewenste extra rentelasten leiden.

Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan afhankelijk van een aantal factoren, zoals de verwachting qua rente-ontwikkelingen, de bedrijfsspecifieke financieringsstructuur en mogelijke accounting issues. Verder geldt dat in sommige gevallen banken bereid zijn om het negatief Euribor (deels) terug te betalen. Dit kan zijn door de financieringssituatie aan te passen, door een aparte verrekening of door een ander (aangepast) derivaat af te sluiten.

Indien u uw specifieke situatie wil laten analyseren, neem dan contact op met Jan van den Hoek via +31 30 8201220 of [email protected].

Questions? Get in touch with us

Jan van den Hoek

Jan van den Hoek

Senior Consultant

CALL DIRECTLY DOWNLOAD WHITEPAPER