Aankondiging: ICC nu ook adviseur voor uw commodityrisico's

Met ingang van 11 april 2016 zal ICC samen met senior commodity consultant Robbert Marneffe bedrijven gaan ondersteunen bij het zo optimaal mogelijk managen van grondstofprijsrisico’s.

Over ICC

ICC is als onafhankelijk adviesbureau al ruim 36 jaar gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven en instellingen bij het realiseren van een optimale financieringsstructuur en het afdekken en managen van rente- en valutarisico’s. Onze ervaren consultants zijn huisadviseur en sparringpartner van vele honderden directies van Nederlandse (familie)bedrijven.

Eén adviesteam voor al uw financiële marktrisico’s

Arian Ververs, Managing Director ICC: "Een samenwerking start vaak met het realiseren van een zo goed mogelijke financiering (structuur en condities) voor onze opdrachtgever. Vervolgens ondersteunen we bij het afdekken van de renterisico’s. We adviseren ten aanzien van het juiste rente-instrument en begeleiden de transacties met de bank voor een transparante pricing. Als dit goed geregeld is zoomen we verder in op de overige financiële marktrisico’s, te weten vreemde valuta en grondstoffen. In het eerste heeft ICC ruime ervaring, maar het kunnen toevoegen van commoditykennis bleef tot recent een lang gekoesterde wens. Door de samenwerking met commodity expert Robbert Marneffe kunnen we nu de geïntegreerde ICC aanpak, waarbij onze specialisten nauw met elkaar en met u als relatie samenwerken, verder versterken. Dit zal leiden tot nog betere resultaten en meer grip op uw financiële marktrisico’s tegen aanzienlijk lagere hedging kosten."

International Commodity Consulting ICC

De commodity advisering zal worden uitgevoerd door International Commodity Consulting ICC B.V., een deelneming van ICC en Robbert Marneffe. Zij heeft als doel bedrijven een beter en vooral onafhankelijk alternatief te bieden voor commodity advisering door banken, leveranciers en fysieke handelshuizen. Regelmatig ontbreekt bij bedrijven de tijd om dit zelf te doen of is de benodigde kennis over te veel verschillende functies in de organisatie verdeeld om de risico’s optimaal te kunnen managen. Bedrijven doen zichzelf daardoor onnodig tekort.

Door specifieke (dealingroom) kennis en ervaring op het gebied van commodity hedging toe te voegen kunnen vaak betrekkelijk eenvoudig enorme verbeteringen gerealiseerd worden. Omdat ICC zonder enige vorm van belangenverstrengeling aan uw zijde staat, ontstaat er bovendien een gelijk speelveld ten opzichte van uw leveranciers, handelshuizen en banken. U krijgt daarmee ook een goed inzicht in de real time prijzen van grondstoffenderivaten en gehanteerde marges.

Over Robbert Marneffe

Robbert Marneffe is directeur en principal commodity consultant van International Commodity Consulting ICC, en heeft vele jaren ervaring in de grondstoffenmarkten. Als risk- en derivatenadviseur en dealer bij de grootbanken was hij verantwoordelijk voor het ondersteunen van (groot)zakelijke relaties bij het kwantificeren en kwalificeren van commodity prijs risico’s en het adviseren, structureren en sluiten van derivaten en termijnmarkttransacties om de risico’s op de juiste en meest efficiente manier af te dekken.

De afgelopen jaren heeft hij eerst de commodity advies desk van ING Bank opgezet en is daarna - samen met een groeiend aantal collega’s – verantwoordelijk geweest voor de strategische advisering en transactiebegeleiding van klanten in sectoren als olie en gas, mijnbouw, zware industrie, handel, food & beverage, agri, auto(motive), packaging, etc. Markten waarin hij heeft geadviseerd en transacties heeft gesloten zijn onder andere de olie- en brandstoffenmarkt, de metalenmarkt, de granen- en soft commodity markten, de energie (gas- en kolen-)markten, de plantaardige olien- en biobrandstoffenmarkten en meer recentelijk ook de staal- en ertsmarkten.

De eerste jaren na zijn studie Internationale Bedrijfskunde aan de Universiteit van Maastricht is hij actief geweest bij de energy desk van Fortis Bank. Hij is daar – naast het adviseren en sluiten van hedging transacties in olie, brandstoffen, gas en stroom – ook betrokken geweest bij het opstarten van de activiteiten in de (CO2) emissiehandel, het verplichte uitstootquotasysteem waarmee de Europese industrie destijds werd geconfronteerd.

AFM Vergunning

B.V. Interest & Currency Consultants ICC beschikt al geruime tijd over een AFM vergunning om te mogen adviseren over rente- en valutaderivaten. International Commodity Consulting ICC B.V. heeft haar vergunningsaanvraag recentelijk gehonoreerd zien worden door de AFM en DNB. Zij is op dit moment het enige onafhankelijke adviesbureau dat over een specifieke vergunning beschikt om advies te geven over het afsluiten van derivaten contracten met grondstoffen als onderliggende waarde.

ICC Consultants en meer informatie?

Zowel Interest & Currency Consultants ICC als International Commodity Consulting ICC gaan onder de naam ‘ICC Consultants’ opereren en zullen binnenkort een geheel vernieuwde website presenteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robbert Marneffe en Arian Ververs op +31 30 2328200 of per email op [email protected] en [email protected].

Voor het bespreken van uw grondstoffenrisico’s en het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Robbert Marneffe kunt u contact opnemen met Anne Heetderks of Cees Houpt op telefoonnummer +31 30 8201221 of per email op [email protected].

Questions? Get in touch with us

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe

Commodity Consultant

CALL DIRECTLY CALL ME BACK REQUEST DOWNLOAD WHITEPAPER