Renteswaps; wanneer verjaart uw recht om uw bank aan te spreken?

U leest veel over rentederivaten, het komt regelmatig op de televisie, de politiek houdt zich bezig met rentederivaten en de AFM controleert de banken bij de herbeoordeling van de afgesloten renteswaps. Het meest recente nieuws is de benoeming van drie deskundigen, die gaan werken aan een collectieve (schade)regeling voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Achterover leunen en afwachten?

Kunt u nu rustig achterover leunen tot de bank u komt opzoeken met een royale schadevergoeding? Of kunt u, als grotere onderneming, rustig afwachten, totdat de deskundigen en de AFM een financiële compensatierichtlijn uit de hoge hoed hebben getoverd? Het antwoord is simpelweg “nee”. Als die oplossingen er al komen, zijn er nog heel veel onzekerheden.

Allereerst doen niet alle banken mee. Kennelijk heeft Deutsche Bank over de gang van zaken toch haar eigen ideeën. Bovendien is de termijn, waarop er enige duidelijkheid kan komen inmiddels verschoven naar 2017. En wie kan wat zeggen over de inhoud van een compensatieregeling? We hebben genoeg voorbeelden uit het verleden waarbij collectieve regelingen behoorlijk tegen zijn gevallen. Ook wordt er nu gekeken naar het Midden- en Kleinbedrijf, maar er zijn ook veel grotere bedrijven en instellingen die graag aanspraak zouden maken op financiële compensatie.

Verjaring

Uiteindelijk zal eenieder in de rechtstaat Nederland, die een derivatenconflict heeft met zijn bank, dit in het uiterste geval via een rechtsgang moeten beslechten. De vraag is dan: hoeveel tijd heeft u nog, voordat de rechter vindt, dat uw vermeende vordering is verjaard?

We hebben al vele dossiers voorbij zien komen en één van de verweren die de banken altijd inbrengen is het verweer van verjaring. In vele gevallen worden deze verweren (gelukkig) verworpen, maar niet altijd. Een belangrijk toetsmoment voor de aanvang van de verjaringstermijn is het moment, waarop u kennis heeft gekregen van de specifieke problemen van een derivaat. Dat is zeker niet altijd de startdatum van dat derivaat, het kan evengoed vele jaren na het afsluiten zijn. Wellicht laat een rechter ook de omvangrijke publiciteit van de afgelopen jaren hierin een rol spelen? Of het feit dat de bank u over deze problemen al heeft benaderd? De specifieke omstandigheden zijn allesbepalend.

Korte termijnen!

De verjaringstermijnen zijn echter korter dan u denkt. Vaak slechts enkele jaren, afhankelijk van uw beroep op dwaling, wanprestatie of onrechtmatige daad door de bank. Om uw vordering voorlopig zeker te stellen, kunt u slechts één ding doen; Een brief van uw advocaat aan de bank om de verjaring te stuiten! Een dergelijke brief moet wel aan bijzondere eisen voldoen, dus schakel hiervoor een advocaat in.

Input ICC

ICC is geen advocaat en voert geen juridische procedures. We hebben wel met meerdere advocaten een samenwerkingsverband. Deze advocaten hebben een ruime ervaring in en kennis van de derivatenproblematiek en hebben aantoonbare resultaten geboekt in verschillende procedures bij de Rechtbanken en de Gerechtshoven. ICC beperkt zich tot het geven van financieel/technische input en deze heeft onder meer betrekking op; 1) het inzichtelijk maken van de marges die de banken hebben gerealiseerd bij het afsluiten of het herstructureren van de rentederivaten, 2) de beoordeling van de typische productkenmerken van het derivaat (was het gegeven de situatie van de klant het juiste instrument of niet?) en 3) het berekenen van de schadebedragen die kunnen worden gevorderd in de juridische procedure.

Lijdt u schade door een in het verleden afgesloten renteswap? Graag sta ik u te woord en doe ik een eerste, vrijblijvende, check op uw renteswap situatie. Desgewenst kunnen wij u ook met verschillende advocaten in contact brengen.

Questions? Get in touch with us

Ron Albregt

Ron Albregt

Senior Consultant

CALL DIRECTLY DOWNLOAD WHITEPAPER