Saldo- en rente compensabele stelsels gaan mogelijk snel verdwijnen, bereid u voor!

Dat Basel III o.a. invloed heeft op de kapitaals- en liquiditeitseisen voor banken is waarschijnlijk bij u bekend. Minder bekend is de grote impact op de saldo- en rente compensabele stelsels waar veel Nederlandse bedrijven momenteel gebruik van maken.

Allereerst nog even kort de voordelen van saldo- en rente compensabele stelsels voor ondernemingen op een rij:

  • Rentevoordeel: er hoeft alleen maar debetrente te worden betaald over het netto saldo.
  • Gemak: er hoeft een minder stringent cashmanagement beleid te worden gevoerd doordat er gebruik kan worden gemaakt van de saldi van alle rekeningen in het stelsel.
  • Sturingsmechanisme: de cash flow is een directe graadmeter van de performance van een entiteit, middels een stelsel heeft een onderneming direct inzage in de liquiditeitsontwikkeling van de onderliggende rekeningen.

Overigens is het saldo- en rente compensabele stelsel een typisch Nederlands fenomeen, in andere Europese landen bestaat dit product niet in deze vorm.

Bruto saldi rapporteren leidt tot balansverlenging voor de banken

Op dit moment mogen de banken de netto/gecompenseerde saldi van stelsels rapporteren op hun eigen balans. Door de intrede van Basel III mogen banken in de toekomst echter nog alleen de bruto saldi (debet en credit) rapporteren. Door deze wijziging krijgen banken te maken met balansverlenging en de direct daarbij horende negatieve consequenties voor de kapitaals- en liquiditeitsratio’s.
Een gesimplificeerd voorbeeld ter illustratie: Klant X heeft twee rekeningen in een stelsel, een rekening met een saldo van -/- 6 en een rekening met een saldo van + 4. Hieronder ziet u het effect van het verschil in rapporteren.

   

Het aanhouden van saldo- en rente compensabele stelsels wordt wegens een hoger kapitaalbeslag daarmee minder interessant en duurder voor banken.

Hoe gaan de grootbanken hiermee om?

Door de genoemde wijzigingen voortvloeiend uit Basel III zijn banken momenteel hun beleid t.a.v. de saldo- en rente compensabele stelsels aan het aanpassen. Eén van de Nederlandse grootbanken is nu al wijzigingen aan het doorvoeren in de bestaande stelsels, de anderen zullen snel volgen. Mogelijke gevolgen zijn dat ze worden afgeschaft, de voorwaarden minder interessant worden en/of dat de kosten significant worden verhoogd. Wij zien nu al dat banken stelsels gaan opheffen of zero-balancing (dagelijkse afroming van de onderliggende rekeningen) gaan introduceren. Zero-balancing zorgt ervoor dat de liquiditeitsontwikkeling niet rechtstreeks vanuit de rekeningsaldi gevolgd kan worden. Dit zal additionele administratieve handelingen vergen, ook zullen de dagelijkse transacties als gevolg van een introductie van zero-balancing impact hebben op uw bedrijfsadministratie.

Meer weten?

Het is verstandig om te onderzoeken wat in de nieuwe situatie de beste oplossing is voor u.

Wilt u met ons sparren over de mogelijke impact van de wijzigingen en/of mogelijke alternatieven, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: +31 30 8201221 of [email protected]. Zoals u van ons gewend bent houden wij continue de bancaire - en de non bancaire financieringsmarkt in de gaten en kunnen wij u altijd informeren over de laatste ontwikkelingen en trends. Daarnaast kunnen wij u helpen bij uw financieringsaanvraag en structurering van de ideale financieringsstructuur.

Questions? Get in touch with us

Bram Reichwein

Bram Reichwein

Senior Consultant

CALL DIRECTLY DOWNLOAD WHITEPAPER