Tips and latest developments

Een depressie of hausse in 2021?

Tom Valenkamp
Tom Valenkamp
Account Manager
Friday, 29 January 2021

Steeds meer gerenommeerde analisten vergelijken de huidige situatie met die van eind jaren 20 in de vorige eeuw. Die eindigde in een depressie waarbij de economie met circa een derde kromp. Zijn deze zorgen gerechtvaardigd of gaan we een hausse tegemoet als de vaccinatieprogramma’s in alle grote economieën goed op gang zijn gekomen?

Read more

RAROC

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
Tuesday, 1 December 2020

Om te beoordelen of de voorwaarden en condities van uw bestaande financieringsovereenkomst of van een nieuw uitgebracht kredietvoorstel marktconform zijn, benchmarken we deze met gelijkwaardige transacties in dezelfde sectoren. Daarnaast maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model om inzichtelijk te maken welk rendement een bank maakt op u als relatie.

Read more

Waarom Boris Johnson door de Brexit-knieën moet

Andy Langenkamp
Andy Langenkamp
Political Analyst
Tuesday, 1 December 2020

Door Andy Langenkamp voor Financial Investigator op 25 november 2020.

Read more

Welgemeend advies aan ondernemingen; zorg voor commitment op uw financieringslijnen!

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
Wednesday, 18 November 2020

In de afgelopen 6-7 corona maanden hebben veel ondernemingen zich gericht op het verlagen van het werkkapitaal omdat er door de marktomstandigheden nu eenmaal minder nodig is in sommige branches en omdat het een snelle manier is om de...

Read more

Opname webinar - de financieringsmarkt anno nu (28-10-2020)

Eelco van de Lustgraaf
Eelco van de Lustgraaf
Senior Consultant
Tuesday, 13 October 2020

Meer vraag naar alternatieve financieringen

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
Tuesday, 15 September 2020

Gevolgen corona voor bankensector
...

Read more

Brexit ontwikkelingen ook negatief voor euro ten opzichte van de dollar

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Wednesday, 9 September 2020

De onderhandelingen tussen Londen en Brussel met betrekking tot een akkoord over de handelsbetrekkingen als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, verlopen zeer stroef. Veel experts geven de kans dat het alsnog tot een overeenkomst voor de...

Read more

Kostenbesparing op FX dienstverlening van uw bank

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Monday, 7 September 2020

ICC verricht in elk valutatraject het naprijzen van recent uitgevoerde FX transacties en het beoordelen van de FX inrichting. Waar- en wanneer ontstaan de valutarisico’s precies, op welke wijze gaat een onderneming hier mee om en waar liggen de...

Read more

Op weg naar een crisisbestendige financiering

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
Wednesday, 3 June 2020

In onze eerdere berichten over de financieren in corona-tijd hebben we geschreven over de inventarisatie wanneer en hoe de business wordt geraakt, het belang om te werken met scenario’s en de quick wins in diverse financieringsstructuren. ...

Read more

Waarom dekken steeds meer bedrijven hun renterisico in?

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
Friday, 8 May 2020

We zien op dit moment dat verschillende relaties van ICC hun renterisico langjarig indekken, dan wel hier nadrukkelijk over nadenken. In het verleden werd er geregeld voor gekozen om de rente ontwikkeling nog even aan te kijken. Veel gehoorde opmerkingen waren destijds ‘de rente kan nog een stuk lager’ en ‘het Euribor gaat toch niet stijgen’. Op zich ook allemaal valide gedachtes op dat moment. Nu de economische vooruitzichten echter uitdagender zijn geworden, kiezen meerdere ondernemers ervoor om deze onnodige renterisico’s niet te blijven lopen, immers de toekomst is een stuk onzekerder geworden door de Coronacrisis. Waar krijgt u bij een rente-afdekking onder andere mee te maken?

Read more