Renterisico's Afdekken renterisico's

Laat de historisch lage renteniveaus niet voorbij gaan en hedge nu uw renterisico’s

Waar niet zo lang geleden gedacht werd dat renteverhogingen zich niet eerder dan 2020 zouden aandienen, wordt nu gesproken over 2018. Dit betekent dat de huidige lage 5 en 10 jaars swaprenteniveaus gaan oplopen en binnenkort niet meer zijn vast te leggen. De recente bodem in de tarieven zult u niet meer terugzien. Steeds meer organisaties besluiten nu langjarig in te dekken.

Welke afweging moet u maken bij het afdekken van uw renterisico’s?

Een goed passende rentehedge is altijd maatwerk. U moet bepalen welk percentage van uw rente-exposure u wilt afdekken, voor hoe lang en met welk instrument. U wilt uw organisatie immers niet onnodig in flexibiliteit beperken of een overhedge creëren. Naast de gewone ‘plain vanilla’ renteswaps, zijn er mogelijk ook andere instrumenten geschikt voor het afdekken van uw renterisico’s.

U kunt hierbij denken aan:

  • Rentecaps;
  • Rentecollars;
  • Participating swaps;
  • Forward starting swaps.

Al deze instrumenten hebben voor- en nadelen. Wij helpen u graag om te beoordelen welk instrument het meest geschikt is om het renterisico van uw organisatie te managen.

Zonder advies betaalt u een te hoge rente – onderhandel met kennis van zaken

Gaat u uiteindelijk bij uw bank een rentederivaat afsluiten om uw renterisico af te dekken, dan krijgt u te maken met een complexe en in-transparante prijsvorming van deze instrumenten. De inkomsten van de bank bestaan uit een door de bank zelf bepaald aantal basispunten keer de hoofdsom keer de looptijd. Dat tikt aan en marges van vele tienduizenden tot honderdduizenden euro’s per renteswaptransactie zijn geen uitzondering. ICC controleert, onderhandelt en verbetert de pricing van de bank, zodat u forse besparingen op uw rentelasten kunt realiseren.

Vraag de whitepaper ‘Verborgen bankmarges in renteswaps’ aan om meer inzicht te krijgen in hoe de bank geld verdient aan de verkoop van renteswaps. U kunt uiteraard ook vrijblijvend contact met ons op nemen als u overweegt een renteswap af te sluiten of te herstructureren.