Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 1)

Economisch herstel en stijgende inflatie zorgen wereldwijd voor oplopende lange rentes

Ongeveer één jaar terug werden we – plotsklaps – geconfronteerd met het coronavirus en de economische gevolgen hiervan. Net zo snel als het virus zijn intrede deed, volgde ook de ‘ommekeer’ toen farmaceut Pfizer op 9 november 2020 wereldkundig maakte een vaccin voor het virus te hebben ontwikkeld. Met de komst van meerdere vaccins zal de economische groei in meerdere Europese economieën zich (snel) herstellen. Al is het alleen maar door de inhaalvraag bij consumenten en bedrijven. 

Zoals zo vaak, wachten de rentemarkten niet op het daadwerkelijke economische herstel,  maar lopen ze enkele kwartalen vooruit op economische ontwikkelingen en – verwachtingen. De laatste maanden is de lange rente wereldwijd sterk opgelopen in zowel de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk als ook in Europa. Opgemerkt hierbij, dat de stijging van de Europese lange rente nog enigszins is achtergebleven ten opzichte van de stijging in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (zie grafiek). 

Interest Rate Swaprentes - 10 jaar; periode mei 2018 - mei 2021

AFWEGINGEN BIJ HET AFDEKKEN VAN UW RENTERISICO

Wat maakt de huidige rentemarkt uitermate interessant om renterisico’s te beperken? De rentetarieven zijn historisch gezien extreem laag en zelfs voor looptijden tot 8 jaar zijn de Interest Rate Swap (IRS) rentetarieven negatief. Daarnaast is de renteopslag tussen een 3 maands Euribor rente en een gefixeerde ‘kale’ (IRS)rente voor 5 jaar slechts 30 basispunten (0,30%). Meerdere ondernemingen gebruiken deze ‘opportunity’s’ en besluiten hun renterisico (verder) te mitigeren. 

Uiteraard vraagt de renteafdekking van een onderneming maatwerk en kent het renterisico per onderneming verschillende uitgangspunten. Te denken valt aan onder andere: 
1)    Omvang en opbouw van de financieringsportefeuille. Kent de financiering bijvoorbeeld een ‘floored/unfloored’ renteconditie? 
2)    Welk deel van de hoofdsom wordt afgedekt en welke flexibiliteit in renteafdekking is hier wel/niet gewenst? Keuze tussen afdekking door middel van IRS versus Cap of beide? Welke looptijden? Wat zijn hierbij marktconforme bankmarges?
3)    Afdekking ‘backbone’ van financiering en het hiermee verbonden toekomstig renterisico? Immers de lange rentes staan juist nu historisch laag. Hoe is dit in te richten? 

We begeleiden op dit moment meerdere van onze relaties bij het indekken van hun renterisico’s. Ons algemene advies is, dat het niet verstandig is om zonder een (bank)onafhankelijke begeleiding een IRS of ander rente-instrument af te sluiten. Laat u adviseren door een externe partij die géén belang heeft bij de transactie en zowel vooraf, als op het moment van afsluiten de prijsstelling van uw bank kan controleren en beoordelen. Hierdoor kunt u duidelijk betere renteniveaus realiseren met langdurig lagere rentelasten voor uw onderneming. Bij ICC is het zo, dat uw besparing op uw toekomstige rentelasten veelal een veelvoud is van wat u voor het advies en de begeleiding aan ICC betaalt. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw renterisico’s of aanstaande renteafdekking te bespreken. 

Lees hier de waarom TABS Holland (o.a. PontMeyer & Jongeneel) nu haar renterisico heeft afgedekt.                 

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER