Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 2)

Oriënteert u zich op een (mogelijke) renteafdekking? 

Onze relaties vragen ons regelmatig hoe het nou zit met de pricing van de verschillende rente-instrumenten. Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Downloaden 

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER