Belangrijke rente update

Terugblik

De officiële rentetarieven van de Centrale Banken zijn het afgelopen jaar verder gedaald. De ECB heeft haar belangrijkste rentetarief inmiddels op minus een half procent staan; de Amerikaanse FED haar officiële tarief (de target rates) op 1,5 tot 1,75%. Ook de andere Centrale Banken hebben hun tarieven ongewijzigd gelaten of verlaagd. Als uitzondering heeft de Zweedse Centrale Bank (de Riksbank) eind vorig jaar besloten haar officiële tarief te verhogen van minus een kwartje naar nul procent. Door de politieke onzekerheid vanuit het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de Brexit-onderhandelingen hebben de lange rentes in het eerste half jaar van 2019 ook een daling vertoond. Echter, de laatste maanden van 2019 zijn de middellange - en lange termijn rentes gestegen.

Vooruitblik

Wat valt er voor 2020 te verwachten? Veel zal afhangen van de economische - en politieke omstandigheden en de impact van het Coronavirus. De weerstand tegen negatieve rentes is sterk toegenomen en de wens van vele economen is om de overheden te laten stimuleren. Een dergelijke fiscale stimulering zal vermoedelijk leiden tot meer opwaartse druk op de loonstijgingen, hogere inflatieverwachtingen en daardoor (sterk) oplopende langetermijnrentes. In eerste instantie zullen de kortetermijnrentes niet veel meestijgen. De ECB wil, na jaren van te lage inflatie, eerst de kat uit de boom kijken of de inflatie duurzaam zal oplopen naar het target van de centrale bank (net onder de 2%).

Daarnaast hebben Europese banken het moeilijk waardoor de kredietverlening via de banken afgeremd wordt. Eén manier om de banken te helpen is een steilere yield curve. De ECB kan hieraan bijdragen door de kortetermijnrente niet meteen te verhogen als de langetermijnrentes gaan stijgen. Maar voordat er aan stijgende langetermijnrentes gecht kan worden, moet eerst duidelijk worden hoe groot de economische impact van het Coronavirus is. Zolang daar nog geen duidelijkheid over is, zien wij lichte neerwaartse druk op de langetermijnrentes.  De huidige markt is zeer aantrekkelijk om afdekking van een lening met een variabele rentebasis te realiseren. Ter verduidelijking hebben wij onderstaand een grafiek met daarin de ontwikkeling van de 10-jaars EUR Swaprente over de afgelopen 10 jaar toegevoegd.

 

Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de onderliggende lening (met name de mogelijke aanwezigheid van een Floor) is een Renteswap en/of een Rentecap geschikt. We horen graag of u een keer verkennend over dit onderwerp verder wilt spreken.

U kunt de middellange termijn renteontwikkelingen volgen via de publicaties op ons platform en daar ook van dag tot dag de ontwikkeling van de swaptarieven bekijken in het ‘swaprates and more’ overzicht. Vraag hier uw kosteloze toegang aan.

Jan van den Hoek
Jan van den Hoek
Senior Consultant