Financiering in 2020: zonnig met kansen op buien of bewolkt met opklaringen?

Afgelopen jaar was er één met veel verwarrende ontwikkelingen. Aan de ene kant stemden veel economische data en onderliggende ontwikkelingen zorgelijk en lag volgens menig analist een recessie op de loer. Anderzijds bleven consumenten kwistig spenderen, ligt de AEX op niveaus die de afgelopen tien jaar niet werden aangetikt en vindt de ene na de andere fusie en overname plaats.


Voor dit jaar worden de risico’s ontegenzeggelijk groter – kijk alleen al naar de magere mondiale groeiverwachtingen van internationale organisaties als het IMF – maar tegelijk bieden sommige sectoren nog voldoende kansen voor bedrijven voor uitbreiding en omzetverhoging.

Stuurmanskunst vereist 

Of u nu groeikansen wilt benutten en/of uw risico’s wilt beperken om een naderende recessie het hoofd te bieden, zonder kompas wordt het lastig manoeuvreren op de roerige financieringsmarkt voor 2020. 

Banken maken het er namelijk niet makkelijker op:

  • Ze zijn selectiever en lopen dikwijls alleen nog warm voor de perfecte parapaardjes in de sector en voor bedrijven die duidelijk crisisbestendig lijken.
  • Banken zijn ook kieskeuriger in de zin dat ze zich steeds vaker beperken tot een bepaalde doelgroep of sector.
  • De informatie-eisen worden aangescherpt, waarbij een enkele prognose niet langer voldoet; meerdere scenario’s worden de norm.
  • In toenemende mate eisen banken het alleenrecht van bediening op, voordat ze überhaupt tijd en inspanning steken in een aanvraag. Daarbij duiken regelmatig zogenaamde drop-dead-fees op indien een (potentiële) klant het aanbod van de bank mogelijk afwijst.
  • Door de trend van sectormatige bediening en segmentering bij banken worden klanten nog wel eens door het verkeerde accountteam bij een bank bediend.

Met open armen?

Dat het bankfinancieringslandschap hobbeliger en drassiger is geworden, betekent niet dat financiers niet openstaan voor aantrekkelijke bedrijven die opereren in kansrijke sectoren. Onze adviseurs zien voor dit jaar vooral voor de transport en industrie en voor leisure en food volop mogelijkheden. Bedrijven in deze sectoren kunnen relatief makkelijk van de historisch lage rentestanden gebruik maken voor nieuwe investeringen en (her)financieringen. 

Aangezien deze ondernemingen aantrekkelijk zijn voor banken kunnen bedrijven kritisch zijn. Een adviseur kan daarbij ondersteunen in het realiseren van een financiering die de bedrijfsgroeistrategie ondersteunt, waar nodig vermogen buiten risicosferen houdt en die qua kosten aantrekkelijk is.

Stormbestendig


Helaas is niet iedereen actief in sectoren waarvoor banken de deuren wagenwijd openzetten. Vastgoed, handelsbedrijven zonder of met onvoldoende online aanwezigheid en de retail moeten meer moeite doen om een voet tussen de kluisdeur te krijgen. Echter, ondernemingen in deze sectoren hoeven zich zeker niet het vel over de oren te laten trekken. Een specialist als ICC Consultants kan u hierin bijstaan. Daarbij is het ook zaak voorbereid te zijn op economische tegenwind en uw financiering hierop in te stellen qua headroom, aflossingsverplichtingen en convenanten.

Het financieringsklimaat wordt grilliger in 2020; of u nu wilt doorpakken of dat u even pas op plaats maakt en weerbestendig wilt zijn als donkere wolken samenpakken boven de economie. Welke weg u ook inslaat, de adviseurs van ICC Consultants staan u bij in het navigeren in de almaar complexere financieringswereld.  

ICC begeleidt dagelijks grote- en middelgrote ondernemingen in alle sectoren met financieringsvragen. Heeft u vragen? Graag spreken we vrijblijvend met u en uw bedrijf. U kunt hiertoe contact opnemen met Marc van Dijk op 06-21510750 of [email protected] voor een vrijblijvende sparringssessie over uw financiering.

Vraag voor meer informatie onze whitepaper 'In 8 stappen naar een optimale financiering van uw onderneming' aan.

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant