Financieringsdilemma

Recentelijk kwam ik in contact met de DGA van een mooi groot familiebedrijf. Een rasechte ondernemer die veel kansen ziet om zijn onderneming uit te breiden, maar ook een echt familiebedrijf waarin de kinderen volop meewerken en klaar worden gestoomd om de zaak in de nabije toekomst over te nemen.

Zijn vragen waren; ‘Kan ik drie, vijf of tien miljoen euro meer financieren dan ik nu doe?’ en ‘kan het bedrijfspand als extra pensioenvoorziening gaan gelden?’

De familie wenste een onafhankelijke partij die op een heldere manier antwoord kan geven op deze vragen en heeft ICC verzocht om dit uit te voeren. ICC kijkt daarbij naar de structuur van de huidige financiering, het bancaire rendement, de (probability of default) rating van het bedrijf en vooral naar de toekomstige financieringsmogelijkheden.

Analyse

De huidige financieringsstructuur waarbij de business en het onroerend goed apart gefinancierd zijn door twee verschillende grootbanken kan worden gecontinueerd, maar biedt geen mogelijkheid tot een extra financiering of het pand uitnemen als pensioenvoorziening.

Na een gedegen analyse was de conclusie helder; beide klantvragen kunnen niet tegelijk worden ingevuld. De ondernemer moet een duidelijke keuze maken voor (1) een extra pensioenvoorziening voor hemzelf of (2) kiezen voor groei en continuïteit en dus de kinderen. Beide keuzes zijn goed financierbaar, alleen niet gezamenlijk.

Onroerend goed uitnemen voor pensioen

Kiest hij voor de extra pensioenvoorziening dan wordt het pand buiten de business financieringsgroep gebracht. Dit biedt zekerheid van inkomsten naar de toekomst toe voor de huidige ondernemer. Nadeel hiervan is echter dat de business financiering niet zal worden uitgebreid, maar eerder zal worden beperkt omdat de bank de aflossingsdruk zal verhogen.

Extra ruimte om te investeren

Kiest hij voor de kinderen dan kan er een grotere financiering worden aangetrokken waarmee de opvolgers ruimte krijgen om te investeren in de groei van de onderneming voor de komende jaren. Dit kan, naar het oordeel van ICC, het beste plaatsvinden door de vorming van een clubdeal financiering. Nadeel van deze keuze is het ontbreken van privé zekerheid ten aanzien van de extra pensioenvoorziening.

Financieringsmogelijkheden bepalen richting

Dit is een lastig dilemma waar veel ondernemers mee te maken krijgen en het boeiende is dat de uitkomst vooraf niet te voorspellen is. Door alle financieringsmogelijkheden en onmogelijkheden helder in kaart te laten brengen kon deze ondernemer al veel beter richting geven aan zijn denkproces en ligt er ook een goed onderbouwd verhaal om met de volgende generatie om de tafel te gaan. Los van de uitkomst had dat voor deze ondernemer de meest meerwaarde.

Uit deze cases blijkt eens te meer dat een financieringsvraag eigenlijk nooit op zichzelf staat. Welke keuze er ook gemaakt wordt, de financieringsstructuur heeft een hele grote impact op de toekomstige business (on)mogelijkheden van het bedrijf.

De ondernemer in deze casus zal binnenkort samen met zijn familie de knoop doorhakken, maar  recent heeft ICC in vergelijkbare situaties zowel volledige clubdealfinancieringen begeleid om meer “ondernemingsruimte” te creëren alsmede financieringstrajecten begeleid waarbij het onroerend goed gesepareerd werd van de bedrijfsfinanciering.

Herkent u deze vragen of heeft u andere vragen met betrekking tot uw bedrijfsfinanciering, dan denken ik graag met u mee. U kunt mij bereiken op 06-2954 2185 of [email protected].

Stel uw vraag aan

Joost Clijsen

Joost Clijsen

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER