Groeien door overnames

Mijn collega's en ik spreken op dit moment veel ondernemers met ambitieuze groeiplannen. Wellicht speelt dit ook bij u en zoekt u schaalvoordelen door samenvoeging van productiemiddelen of toevoeging van nieuwe producten en diensten in uw portfolio? Zeker als u actief bent in een markt met een groot aantal spelers kunnen één of meerdere overnames de groei van uw omzet en winst versnellen.

Het is daarom goed om (het proces van) overnames te onderzoeken en bij een positieve uitkomst te implementeren in uw strategie. ICC Consultants kan u hierbij adviseren en zorgen voor de uitvoering.

De huidige stand van zaken in overnameland

Nu de Europese economie aantrekt, de rente historisch laag staat en veel bedrijven een overschot aan liquide middelen hebben, is er veel beweging in de overnamepraktijk. Naast strategische kopers (vaak uit de branche) zijn er veel financieel georiënteerde partijen actief die afkomstig zijn uit de “private equity” wereld. De grotere private equity fondsen halen hun kapitaal op bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens gaat de fondsmanager de markt in om bedrijven te benaderen voor gehele of gedeeltelijke participatie.

Door de vele partijen in de markt is het des te belangrijker voor uw onderneming om een scherpe overnamestrategie te hanteren om succesvol te kunnen zijn. Er is immers veel concurrentie. En waarom zou een verkopende aandeelhouder juist aan u moeten verkopen?

Stap voor stap

Veel bedrijven staan in de stille verkoop. Het kopen van een bedrijf is een gevoelig proces en moet zorgvuldig worden aangepakt. ICC Consultants beschikt over een groot netwerk en is hierdoor in staat om samen met u een geschikt bedrijf te vinden dat naadloos past binnen uw geformuleerde strategie. Op basis van anonimiteit benaderen wij voor u de aandeelhouders van bedrijven die interessant voor u zijn om te polsen of zij geïnteresseerd zijn in een mogelijke verkoop.

In gesprek maar u dient het tempo te bepalen

Nadat een verkopende partij heeft aangegeven open te staan voor een nadere kennismaking zal er informatie moeten worden uitgewisseld.

Het is erg prettig om tijdens deze gesprekken te kunnen vertrouwen op een professionele adviseur die bekend is met uw wensen en eisen. Laat u niet opjagen door de verkoper of de markt. U dient het tempo te bepalen.

Overnameprijs: verdiepingsslag noodzakelijk om een goed voorstel te maken

Om de waarde te bereken, zijn vele rekenkundige methodes beschikbaar. Waar het echter om gaat is met welke (kwaliteit) informatie en aannames er wordt gewerkt. Zo kunt u zich rijk rekenen met de zogenaamde synergievoordelen maar u dient hier goed te kijken naar tegenvallende opbrengsten door bijvoorbeeld minder goed functionerende processen.

Daarnaast worden de risico's van een onderneming in de praktijk vaak te laag ingeschat (en dan niet alleen financieel).

Als de informatie compleet is, kan onder de nodigde voorbehouden een niet-bindend (tegen)voorstel worden ingediend bij de verkopende partij.

Intentieovereenkomst of koopovereenkomst?

Na de geslaagde gesprekken en onderhandelingen worden de mondeling overeengekomen afspraken op papier gezet. Dat betreft onder andere de (initiële) koopsom, eventuele garanties en het opstellen van voorbehouden en ontbindende voorwaarden. ICC Consultants heeft ervaring met het opstellen van een volledige (intentie)overeenkomst. Let goed op bij het opstellen en/ of beoordelen van de overeenkomst: in hoeverre wilt u zich voor dit moment binden en wat zijn de voorwaarden waaronder u zich kunt of moet terugtrekken?

Due diligence: onderschat onderdeel, maar pas op!

Dit is wellicht het meest belangrijke onderdeel van het overnameproces. Is het juist wat tijdens de onderhandeling is gezegd door de verkoper en worden er geen verrassingen aangetroffen in het over te nemen bedrijf?

Het due diligence onderzoek wordt door een derde partij uitgevoerd. ICC Consultants coördineert en regisseert, zodat u de uitkomsten in het juiste perspectief kunt plaatsen.

Arrangeren overnamefinanciering

De financiering is van wezenlijk belang om de koop tot een goed einde te kunnen brengen. Pas op om te veel vreemd vermogen aan te trekken waardoor niet alleen de over te nemen onderneming kwetsbaar wordt maar misschien ook uw andere bedrijven.

ICC Consultants rekent diverse scenario's door en treedt op als adviseur die uw belang centraal stelt.

Afronding en transactie

De laatste fase van de bedrijfsovername: alle puntjes worden op de 'i' gezet. De handtekeningen worden gezet en de transactie wordt afgerond.

Wat kan ICC Consultants voor u betekenen?

In geval van een bedrijfsovername, loopt u tegen verschillende complexe processen aan. Samen met ICC Consultants heb ik veel ervaring op dit terrein. Dit helpt u om tot een geslaagde bedrijfsovername te komen. ICC Consultants kan u van dienst zijn op de volgende gebieden:

  • Overnamestrategie formuleren
  • Zoeken en benaderen van mogelijke overnamekandidaten
  • Advies bij fusies en overnames
  • Financiële analyse en bedrijfswaardering
  • Arrangeren van de overnamefinanciering
  • Advies bij bedrijfsverkoop en desinvesteringen
  • Advies bij bedrijfsopvolging
  • Procesbegeleiding bij bovengenoemde diensten

Wilt u eens verkennend verder praten? Neem gerust contact op met Marc van Dijk op 030-8201221 of [email protected] om een vrijblijvende afspraak te maken.

ICC Consultants

ICC Consultants is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in overnames en financieringsoplossingen en het managen van rente-, valuta-, en commodityrisico's.

Voor al uw vragen kunt u ons bereiken op [email protected] of 030-8201221.

Stel uw vraag aan

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER