Haal meer uit uw valutatermijncontracten

Vanuit de praktijk weten wij dat de FX Forward (=termijnaffaire) een veel gebruikt afdekinstrument is bij het Nederlandse bedrijfsleven. Naast het voordeel van 'volledige zekerheid' over de toekomstige valutakoers, kent een FX Forward ook zijn nadelen. Er dient namelijk een bepaalde mate van zekerheid te zijn omtrent het moment van de valutabehoefte of van de valutaontvangst. Is deze er niet, of niet helemaal, dan is de FX Forward minder passend, gezien het risico op een 'overhedge'. Er zijn dan betere valuta-instrumenten beschikbaar om het valutarisico af te dekken. Is een FX Forward wel het juiste instrument, dan kan het vaak nóg slimmer ingezet worden.

'Agio' in de valutakoers EURUSD

Zoals algemeen bekend is, noteren de Europese rentemarkten vandaag de dag op extreem lage niveaus en zijn deze rentes voor diverse (lange) looptijden zelfs negatief geworden. Doordat de economische groei en werkgelegenheid in de Verenigde Staten zich op een duidelijk hoger niveau bevinden dan in Europa, staan ook de rentes in de Verenigde Staten een stuk hoger.

Dit is belangrijk omdat bij een FX Forward-transactie – feitelijk een spotkoerstransactie in de toekomst - het renteverschil verrekend wordt in die 'toekomstige' valutakoers. Dit komt tot uiting in een aanpassing van de spotkoers en verschilt per looptijd van de FX Forward en verandert periodiek wanneer de centrale banken (in casu de FED en/of de ECB) veranderingen doorvoeren in hun rentebeleid of hinten op komende aanpassingen; immers de rentemarkten kunnen ook anticiperen op veranderend monetair beleid.

De renteverschillen tussen Europa en de Verenigde Staten zijn de laatste jaren sterk opgelopen en het renteverschil tussen 12 maands EUR en USD bedraagt nu 2,5 procentpunt. Dit betekent dat voor het valutapaar EURUSD een zogenaamd 'agio' in de valutakoers is verdisconteerd. De rentestand van de eerst genoemde valuta - de EUR - , is dan lager dan de tweede genoemde valuta - de USD -. We spreken van een disagio als de Europese rente boven die van de Verenigde Staten ligt. Voor de komende kwartalen is dit echter niet aannemelijk.

Het huidige agio in de EURUSD-koers bedraagt op jaarbasis inmiddels 2,8 USD-cent. Dit betekent dat de koers van een FX Forward met een 12 maands looptijd 2,8 USD-cent boven een spotkoerstransactie ligt. Eind 2018 bedroeg dit verschil zelfs 4 USD-cent, maar door het gewijzigde rentebeleid van de FED is dit teruggelopen. In onderstaande afbeelding wordt de ontwikkeling van het 12 maands agio in de afgelopen tien jaar weergegeven.
 


 

Uiteindelijke FX Forward koers

Het loont om naar de verschillende looptijden van de FX Forwards te kijken. Immers het renteverschil tussen Europa en de Verenigde Staten neemt toe in relatie tot de looptijd van de afdekking. Echter, dit renteverschil laat (helaas) geen lineair verloop zien, maar wordt bepaald door de actuele rentecurve. Dit betekent, dat bij bepaalde looptijden - die dicht bij elkaar kunnen liggen - meer of minder agio in de koers verwerkt is. Voor de oplettende koper van USD betekent dit, dat de markt u dus eigenlijk 'gratis geld' kan geven. Immers, hoe langer men hedget, hoe goedkoper de termijnkoers t.o.v. de spotkoers wordt (vanwege het huidige agio in de EURUSD koers). Voor een verkoper van USD is dit net andersom: het voor de verkoper 'nadelige' agio vraagt dan om een kortere afdeklooptijd en/of het niet volledig afdekken van de hoofdsom.

Ingewikkeld?

U dient een exact beeld te hebben van de rentecurve voor het bepalen van het actuele (en periodiek veranderende) renteverschil van de voor u relevante looptijden van de FX Forward. In de valutamarkt spreken we dan over de interbancaire marktkoers van de FX Forward koers. Deze interbancaire marktkoers is nagenoeg niet inzichtelijk te maken als u niet beschikt over de vooraanstaande geavanceerde (pricing)systemen. Dat geldt ook voor de (opbouw van de) bankmarge die hierin versleuteld wordt. Vaak is deze niet marktconform en kan veel bespaard worden. Hierbij kan ICC u helpen.

Vaak wordt uit gewoonte of gemak een werkwijze voortgezet die duidelijk geld kost. Zo kwamen we recent een dollarverkoper tegen die een maandelijkse constante kasstroom aan US Dollars ontving en deze continu, per maand, 12 maanden vooruit verkocht door middel van FX Forwards. Dit leidde dus op het agio-hoogtepunt van 4 USD-cent tot een onnodig ‘verlies’ van 4 cent op elke ontvangen US Dollar. Dit 'verlies' kan deze onderneming ook inzetten om deels een (hoger) eigen risico te accepteren óf voor een andere afdekking(mogelijkheid).

US Dollar-kopers kunnen voordeel realiseren door meer gebruik te maken van het agio in de EURUSD-koers. Recent ondersteunde ICC een onderneming die al jarenlang zijn wekelijkse inkopen in USD per inkooporder afdekte middels FX Forwards. Door nu meer te kijken naar de jaarlijkse dollarbehoefte i.p.v. sec de gerealiseerde inkooporders, kan optimaal gebruik gemaakt worden van het huidige agio.

Valutaspecialist ICC

ICC adviseert al veertig jaar bedrijven op het gebied van valutarisico's. We zijn daarin geheel onafhankelijk. In tegenstelling tot uw bank en/of broker zijn we dus niet uw tegenpartij en verdienen we ook niets aan de uitvoering van uw transacties. Uiteraard wil elke ondernemer zo goedkoop mogelijk zijn transacties uitvoeren. Over het algemeen geldt dat de marges die u betaalt niet transparant zijn, maar wel onderhandelbaar. Afhankelijk van het volume kan dit behoorlijk oplopen, maar het gaat hier altijd om basispunten. Een duidelijk grotere besparing is mogelijk met een verbeterde afdekstrategie en door optimaal gebruik te maken van bijvoorbeeld de FX Forward.

ICC kan voor u alle relevante FX-voorwaarden en -kosten op een rij zetten en uitonderhandelen. Indien mogelijk kunnen we meerdere banken en brokers vergelijken, maar we kunnen ook bij uw eigen huisbank de voorwaarden uitonderhandelen naar marktconformiteit. Daarbij controleren wij periodiek of de afgesproken marges (daadwerkelijk) gehandhaafd blijven. We doen dit uiteraard altijd in overleg met u en met respect voor uw bankrelatie.

Wilt u meer informatie over het afdekken van uw valutarisico's en het realiseren van marktconforme bankmarges, neem dan contact op via telefoonnummer 030-2328200 of email: [email protected].

Met vriendelijke groet namens ICC,

Auke Middel

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant