Renterisico's Herstelkader Rentederivaten

Heeft u in het verleden een renteswap afgesloten? Heeft u een discussies met uw bank hierover? Denkt u recht te hebben op een schadevergoeding, al dan niet uit hoofde van het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK)? Wacht u al geruime tijd op een voorstel van uw bank en wilt u nu al weten waar u aan toe bent? Of heeft u al een voorstel van uw bank ontvangen en wilt u dit laten checken? ICC Consultants is de aangewezen partij om al uw vragen te beantwoorden.

Herstelkader rentederivaten wel van toepassing

 • Op welke onderdelen dient uw rentederivaat te worden aangepast?
 • Komt u als gevolg hiervan in aanmerking voor een financiĆ«le compensatie? 
 • Komt u in aanmerking voor de coulancevergoeding?
 • Komt u in aanmerking voor een vergoeding voor tussentijds verhoogde kredietopslagen?
 • Klopt de beoordeling door uw bank op alle onderdelen?
 • Klopt de berekening en de vergoeding die de bank voorstelt?

Herstelkader rentederivaten niet van toepassing

 • Wij kunnen uw juridische mogelijkheden buiten het UHK schetsen;
 • Wij kunnen uw advocaat van sterke inhoudelijke argumenten voorzien (derivaat technisch);
 • Wij kunnen de te eisen schadevergoeding berekenen en onderbouwen;
 • Wij kunnen alle berekeningen die door uw bank zijn gedaan controleren;
 • Wij kunnen uw advocaat ondersteunen als de bank met zeer technisch verweer komt;
 • Wij kunnen deelnemen aan uw gesprekken met de bank en inhoudelijk tegenwicht bieden.

Een eerste korte beoordeling van uw situatie en een verkennend gesprek is kosteloos en verplicht u tot niets. Neem contact op met ons op 030-2328200 of per email op [email protected].

De banken betalen momenteel serieuze bedragen uit, maar weet u hoe ze destijds goud verdiend hebben aan de verkoop van renteswaps?

Laat hier uw email adres achter en wij sturen u een heldere uitleg van hoe dat in zijn werk ging en hoe groot de verdiensten waren (en nog steeds zijn!).

STUUR MIJ DE UITLEG OVER HOE BANKEN GOUD VERDIENDEN AAN RENTESWAPS