Inflatie en rentes stijgen sneller - overweeg een rentehedge

IHS Markit (het gerenommeerde Londense bureau dat maandelijks de inkoopmanagersindex voor de Europese landen publiceert), pleit voor een renteverhoging in de eurozone. Als uit deze index blijkt dat het aantal ‘knelpunten’ dat voor prijsopdrijving kan zorgen (waaronder oplopende levertijden) snel toeneemt,  dan moet men dat zeker serieus nemen. In het verleden is gebleken, dat de index een belangrijke voorspellende waarde heeft en vaak een waarheidsgetrouw beeld geeft van de stand van de economie.

In het verleden bleek een waarde van 54 vaak de grens voor een verhoging, dan wel een verlaging van de rente. Deze score duidt op een gematigde toename van de activiteiten. Beweegt de index verder omhoog, dan kan de rente ook verder omhoog. Uit de laatste Markit gegevens blijkt dat de inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie in de eurozone in november op het recordniveau van 60.1 is uitgekomen (bron; Het Financieele Dagblad, 4 december 2017, ‘ECB onderschat inflatoire krachten’).

ECB

De ECB is echter nog niet zo ver. Dat is begrijpelijk want zou de ECB hetzelfde zeggen, dan zullen direct allerlei rentes in de EMU-zone gaan stijgen. De Zuid-Europese landen als Spanje en Italie kunnen nu een hogere rente helemaal nog niet dragen. Eerst moet immers de huidige economische groei nog verder doorzetten.

Probleem van dit ECB-beleid is dat als de inflatie over niet al te lange tijd inderdaad meer dan verwacht gaat oplopen, de rentemarkten meteen een stuk hogere rentes in de toekomst gaan verdisconteren. De rente moet dan (veel) sneller omhoog dan als de ECB nu al de rente zou gaan verhogen.

Futures

Als we kijken naar de drie maands Euribor futures (dit is dus de rente waartegen men het Euribor tarief voor die toekomstige datum kan vastleggen), dan zien we dat de markt op dit moment dus slechts 1% stijging van het Euribor tarief in de komende 4,5 jaar verdisconteert (per juni 2022).

Euribor Jan 2018 -/-0,32%
Euribor Dec 2018 -/-0,27%
Euribor Dec 2019 -/-0,05%
Euribor Dec 2020 0,30%
Euribor Dec 2021 0,57%
Euribor Jun 2022 0,70%

 
Geeft de inkoopmanagersindex nu het juiste signaal af, dan gaat dit een duidelijk hoger niveau van de rentes betekenen in de komende jaren. Te meer daar de rentes in de VS voorlopig waarschijnlijk zullen blijven stijgen en deze de Europese rentes altijd enigszins mee omhoog zullen zuigen.

Nu profiteren van lage swaprates?

Overweegt u (een deel van) uw renterisico in te dekken, dan komt het moment dat u te laat bent voor de echt mooie tarieven steeds dichterbij. De 5 en 10 jaars swaprentes zijn nog steeds zeer aantrekkelijk geprijsd, maar dit zal naar onze mening niet heel lang meer duren.

Laat u niet verrassen door onverwacht snel oplopende rentes en leg de huidige lage renteniveaus voor de komende jaren vast. ICC kan u ondersteunen bij de keuze van het voor u best passende rente-instrument en er voor zorgen dat u niet te veel betaalt. Marges op renteswaps en rentecaps zijn relatief hoog.

Vraag hier onze white paper aan over bankmarges in renteswaps

Vraag hier toegang tot onze tweewekelijkse rentepublicaties

Voor al uw overige vragen kunt u ons bereiken op [email protected] of 030-8201221.

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER