Kostenbesparing op FX dienstverlening van uw bank

ICC verricht in elk valutatraject het naprijzen van recent uitgevoerde FX transacties en het beoordelen van de FX inrichting. Waar- en wanneer ontstaan de valutarisico’s precies, op welke wijze gaat een onderneming hier mee om en waar liggen de optimalisaties? Hieruit blijkt al snel dat het zinvol is om hier verder naar te gaan kijken. Een volledig beoordeling - en analyse van de FX inrichting kent meerdere stappen en bestaat op hoofdlijnen uit: het analyseren, het beoordelen en het benchmarken van de huidige inrichting. Vervolgens het beoordelen, vergelijken en uitonderhandelen van de ontvangen bankofferte(s), waarna uiteindelijk de afspraken met de definitieve FX bank worden vastgelegd en (periodiek) worden gecontroleerd.

Meerdere banken en/of brokers
Door meerdere banken en/of valutabrokers te benaderen kan het speelveld van concurrentie maximaal worden ingezet. Kan dit niet, en staat de partij waar de FX transacties uitgevoerd (gaan) worden al vast, des te belangrijker is het om de FX kosten en FX voorwaarden te laten benchmarken door een externe gespecialiseerde adviseur. Uiteindelijk is het van belang, dat het goed uitonderhandelen - en het realiseren van een marktconforme FX bankmarge de onderneming het meeste voordeel en besparing oplevert. Banken en valutabrokers bieden nu eenmaal niet uit zichzelf de scherpste voorwaarden, hierover dient met kennis van zaken onderhandeld te worden.
 
Beoordelen en narekenen van de ontvangen FX offertes van de bank(en) en/of valutabroker(s).
ICC beoordeelt hierbij onder andere de volgende onderdelen:

  • Zijn de FX kosten gespecificeerd per valutapaar en jaarvolumes, zijn de valuta (kas)stromen onderverdeeld per entiteit van de onderneming, is er onderscheid gemaakt tussen koop- of verkoop van valuta’s?
  • Specificatie van de soorten FX transacties. Vaak wordt er ingedekt met: spot - , FX forward (=termijnaffaire) - en valutaswap transacties. Wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om met andere valuta instrumenten te hedgen, die meer flexibiliteit in afdekstrategie geven?
  • De wijze van afhandeling van de FX transacties, namelijk: i) Telefonisch via de treasury afdeling van de bank. ii) Via een online-handelsplatform van de bank? Of via een derde partij/FX handelssysteem?
  • Overige aspecten zoals bijvoorbeeld: ruimte in de obligolijnen, maximale looptijd van de hedging mogelijkheden, de pricing ten opzichte van de mid-bid/mid-ask spread etc.

Realiseren marktconforme pricing
Vervolgens ondersteunt ICC de onderneming bij het inrichten én het daadwerkelijk realiseren van een marktconforme pricing van haar FX transacties rekening houdend met alle aspecten, die uiteindelijk de pricing bepalen. Omdat ICC zich focust op het midden- en grootbedrijf in Nederland & België, beschikken we over veel transactie ervaring én de benchmarks (tevens buiten de huisbank(en) van de onderneming). Denk hierbij aan het:

  • Verzorgen van enkele real-time check(s) van de door de bank(en) verstrekte quotes (en bankmarge) van de verschillende FX transacties. Hiermee voorkomt de onderneming ‘dat zij als cliënt niet goed ingeregeld’ is door de bank en uiteindelijk langdurig een te hoge bankmarge betaalt.
  • Het opleveren van een rapportage (een zgn. Trade Recap) voor intern gebruik en verslaglegging t.b.v. alle stakeholders, waarin het gehele (transactie)proces is weergegeven.

Valutaspecialist ICC
ICC adviseert al veertig jaar bedrijven op het gebied van valutarisico's. We zijn daarin geheel onafhankelijk. In tegenstelling tot uw bank en/of broker zijn we dus niet uw tegenpartij en verdienen we ook niets aan de uitvoering van uw transacties. Uiteraard wil elke ondernemer zo goedkoop mogelijk zijn FX transacties uitvoeren. Over het algemeen geldt, dat de marges die u betaalt niet transparant zijn, maar wel onderhandelbaar. Afhankelijk van het volume kan dit behoorlijk oplopen. Een veelal aanzienlijke grotere besparing is te realiseren met een verbeterde afdekstrategie en door tevens het gehele operationele valutamanagement optimaal in te richten.

Whitepaper en contactinformatie
Meer hierover leest u in onze valuta whitepaper ‘In 5 stappen naar een optimale afdekking van uw valutarisico’s’.  Vraag hem hier aan.

Wilt u meer informatie over het benchmarken van uw FX dienstverlening en/of het afdekken van uw valutarisico’s of heeft u een concrete vraag, neem dan contact met ons via telefoonnummer: 030-2328221, of via email: [email protected]

Namens ICC Consultants,

Auke Middel
Jan van den Hoek
Michel Hensen
 

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER