Licht aan het einde van de coronatunnel

Licht aan het einde van de coronatunnel

De vooruitzichten voor economieën en financiële markten vallen of staan de komende tijd vanzelfsprekend met het verloop van de coronacrisis. De hoop is dat over zes tot acht maanden een medicijn beschikbaar komt, waardoor lockdowns sterk versoepeld kunnen worden. Een vaccin zou de ultieme verlichting schenken, maar dit kunnen we op z’n best pas over vijftien tot achttien maanden verwachten.

Ook zonder medicijn en/of vaccin zullen lockdowns de komende tijd waarschijnlijk langzaam afgebouwd worden, omdat in de meeste westerse landen de piek in besmettingen inmiddels gepasseerd is en omdat economieën en samenlevingen het simpelweg niet trekken om nog veel langer hermetisch afgesloten te blijven.

Deflatoire krachten domineren vooralsnog

Hoe dan ook blijft de economische pijn voorlopig groot met overal ineenstortende vertrouwensindicatoren en sterk oplopende werkloosheid. Overheden vangen vooralsnog de klappen op met enorme steunmaatregelen via monetaire en fiscale wegen.

Het stutten van de economieën op immense schaal leidt op een later tijdstip hoogstwaarschijnlijk tot sterk oplopende inflatie, maar vooralsnog overheersen deflatoire krachten.

Rentes en financieringen

Door dit deflatoire klimaat blijven de officiële rentes zeer laag, maar intussen lopen risicopremies wel op. Dit is een van de redenen waarom we recentelijk een stijging zagen van de EURIBOR-tarieven. Onze treasury consultants kunnen u indien gewenst bijstaan in het zoveel mogelijk inzichtelijk maken van de tarieven.

Europese bankaandelen staan onder grote neerwaartse druk, vanwege angst voor grote verliezen. Banken zijn dan ook terughoudend met het verstrekken van kredieten. Soms kunnen garantiestellingen van de overheid helpen. Onlangs heeft de Nederlandse regering de percentages waarvoor de staat garant staat bij nieuwe kredieten verhoogd voor zowel het MKB als het grootbedrijf.

Euro en olie

Na de nodige volatiliteit in maart beweegt EUR/USD in april rond de 1,08. Wij zien nog ruimte voor daling naar 1,00-1,05. Daarna kan de euro aanmerkelijk versterken tot 1,20 als gevolg van o.a. de haperende Amerikaanse corona-aanpak. Op lange termijn gaan zorgen over de houdbaarheid van de muntunie de euro weer parten spelen.

Olie staat onder neerwaartse druk vanwege de zeer sombere mondiale economische vooruitzichten en de daaruit voortvloeiende domper op de vraag naar olie. De productiebeperkingsinitiatieven onder de OPEC+ vlag maken vooralsnog weinig indruk. De sterk afnemende investeringen in nieuwe olievelden en –infrastructuur leggen wel een basis voor een behoorlijk prijsstijging op langere termijn.

Onze grondstoffenexpert Robbert Marneffe gaf onlangs voor RTL een heldere uitleg over de bizarre prijsbewegingen in de oliemarkten. 

Deglobalisering & Supermachtenduel

Op (geo)politiek vlak lijkt het een uitgemaakte zaak dat de rem die al op globalisering stond voorafgaand aan de coronacrisis alleen maar verder ingetrapt wordt als gevolg van de pandemie. Het vrije verkeer van goederen, diensten en vooral mensen komt verder in het gedrang. Landen zullen de productie van diverse goederen weer binnen de eigen grenzen willen trekken (denk aan medische apparatuur en andere zaken die als essentieel worden beschouwd voor de nationale veiligheid). 

De kritiek op China en zijn aanpak van de coronacrisis neemt de laatste tijd toe. De pandemie zorgt in elk geval niet voor de langdurige en sterke mate van saamhorigheid waarop gehoopt werd. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog werkten de Sovjetunie en de VS intensief samen om de pokken uit te roeien. Een dergelijke initiatief laat nu op zich wachten. 

Bezoek ons research platform als u meer wilt weten over onze visie op economie, financiële markten en politiek.

Andy Langenkamp
Andy Langenkamp
Political Analyst