Meer grip op uw (exotische) vreemde valuta en cash management kan veel opleveren

Heeft u productie- en/of verkooplocaties buiten het eurogebied? Of doet u regelmatig zaken buiten de eurozone? De risico’s van minder courante valuta’s zijn vaak een stuk moeilijker te managen dan van de dollar en het pond. Heeft u vestiging(en) in verschillende landen dan is het cash management ook een uitdaging. Hoe kunt u deze operationele- en financiële (valuta)risico’s het hoofd bieden en wat wint u daarmee?

Operationele risico’s

Een operationeel risico kan een gebrek aan inzicht zijn in het lokale valuta exposure van verschillende (buitenlandse) vestigingen. Hierdoor kan op holdingniveau de informatie ontbreken om tot een efficiënte valutastrategie te kunnen komen. U zult niet het eerste bedrijf zijn dat hierdoor negatief verrast wordt.

Vaak werken buitenlandse vestigingen autonoom en voeren ze via een lokale bank valutatransacties uit. Hierdoor worden kansen gemist om een eenduidig hedging beleid te voeren binnen de groep en hiernaast te kunnen profiteren van o.a. synergie- en schaalvoordelen.

Financiële risico’s

Tevens leidt deze autonome werkwijze vaak tot gebrekkige informatievoorziening tussen de onderlinge vestigingen over de kasposities Hierbij kan de situatie ontstaan dat binnen de groep de ene vestiging een kasoverschot kan hebben, terwijl een andere vestiging kan kampen met een tekort aan liquide middelen. Hierdoor wordt vaak onbewust en onnodig veel rente betaald.

Een ander financieel risico is het valutarisico waar ondernemingen mee geconfronteerd worden bij betalingsverkeer in verschillende exotische valuta’s. Bij exotische valuta’s kunt u bijvoorbeeld denken aan Russische roebels, Indiase roepies, Turkse lira’s of de Braziliaanse reaal. De mogelijkheden voor het indekken van dit risico kan verschillen per valuta en per land, waarbij de lokale regelgeving een rol kan spelen. In sommige landen worden namelijk strikte regels gehanteerd voor grensoverschrijdende transacties en moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan vanuit de lokale centrale bank. Het kan dan soms lastig zijn, om betalingen die lokaal in het buitenland worden gedaan, vervolgens naar Nederland te verplaatsen.

Wat kunt u doen?

Om operationele- en financiële risico’s het hoofd te bieden, kan ICC Consultants het volgende voor u betekenen:

  • Het vaststellen van het totale valuta exposure binnen uw groep door op entiteitsniveau de kasstromen in vreemde valuta in kaart te brengen en waar mogelijk te optimaliseren door ‘natural hedging’;
  • Het formuleren van een heldere hedging strategie welke uniform kan worden toegepast binnen uw organisatie en handvaten biedt voor verschillende bedrijfs- en marktscenario’s;
  • Indien een onderneming op centraal niveau het valutarisico en betalingsverkeer wenst te beheren, kunnen wij u adviseren bij het inrichten van de infrastructuur (onderliggende systemen, bank faciliteiten) en de implementatie hiervan;
  • Het optimaliseren van het cash management beleid door overschotten en tekorten in (vreemde) valuta binnen uw groep beter te matchen (netten);
  • Het adviseren over de mogelijkheden en regelgeving bij transacties in exotische valuta’s; o.a. het indekken van het valutarisico en de voorwaarden voor het overboeken van gelden vanuit de ‘exotische’ landen naar Nederland.

Wat levert dat u op?

Een helder geformuleerde strategie, voor uw operationeel valutarisico management, en een effectief geïntegreerde infrastructuur binnen uw organisatie kunnen leiden tot o.a. de volgende voordelen:

  • Betere informatievoorziening omtrent het valuta exposure en cash posities binnen uw groep en meer grip hierdoor voor een effectievere besluitvorming;
  • Kostenbesparingen door synergie- en schaalvoordelen en vervolgens een betere onderhandelingspositie tegenover banken bij valutatransacties;
  • Kostenbesparingen door het toepassen van ‘natural hedging’ (het indekken van het netto valuta exposure) en ‘netting’ (optimaliseren van kasposities, waardoor onnodige rente wordt vermeden).

Voor al uw vragen over het treasury- en cash management van uw organisatie kunt u ons bereiken op [email protected] of 030-8201221. Wij horen graag uw ervaringen in de huidige uitdagende marktomstandigheden. U kunt telefonisch een afspraak maken bij Tom Valenkamp via +31 30 8201221 of direct met mij contact opnemen op +31 631685221.

We spreken elkaar binnenkort!

Mehmet Ekim
Consultant Treasury & Cash Management

Mehmet Ekim
Mehmet Ekim
Treasury & Cash Management