Minder discussie over de calculatiekoersen in 2020?

Als u in vreemde valuta zaken doet, dan werkt u waarschijnlijk met interne budget- of calculatiekoersen. Het vaststellen hiervan kan een uitdaging zijn. Waar baseert u zich op? De koers van vandaag? De koers van vorig jaar? Langjarige gemiddeldes? Voorspellingen van banken? De voorspelling van uw verkoop- of inkoopafdeling? Ongeacht welke systematiek u hanteert, het leidt vaak tot discussies tussen verschillende afdelingen en bijsturen achteraf. Hoe kunt u tot een zo goed mogelijke onderbouwde budget- /calculatiekoers voor 2020 komen?

Als wij door relaties gevraagd worden om input te leveren voor een zo reëel mogelijke budget-/calculatiekoers, dan is het belangrijkste de koers waartegen een valuta-afdekking gerealiseerd kan worden. Echter, niet in alle gevallen is een dergelijke denkwijze mogelijk en in sommige gevallen is een reële ontvangst- of betaaldatum van vreemde valuta ook heel moeilijk in te schatten. Verder zal de bepaling van de rekenkoers ook afhangen van de concurrentiepositie waarin het bedrijf zich bevindt. 

Daarnaast is het ons inziens logisch gebruik te maken van de (historische) spotkoers, de termijnkoers, de marktverwachting van grote financiële instellingen (obv Bloomberg) en de marktverwachting van ons eigen analistenteam. Op basis hiervan kan een gefundeerde budgetkoers voor elk valutapaar worden bepaald én ook de eventuele afdekking worden gerealiseerd. ICC verzorgt, als onafhankelijke externe partij, veelal de benodigde brede input voor de te bepalen rekenkoers en kan veel (interne) discussie voorkomen.

Wilt u een meer objectieve onderbouwing (in een korte rapportage) hanteren bij het vaststellen van uw budget- /calculatiekoersen in 2020? Graag voorzien wij u van input, neemt u contact op met Michel Hensen voor meer informatie hierover op 030-8201221 of per email [email protected]

Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant