Mooie jaarcijfers 2015? Verbeter dan ook uw financiering!

Wellicht herkent u het wel, de performance van uw onderneming zit na jaren van consolidatie weer in de lift en uw onderneming heeft mooie jaarcijfers gerealiseerd. Groei, uitbreiding en investeringen zijn belangrijke items om de onderneming verder te laten excelleren. Maar ziet uw bank dat ook zo en stelt zij zich faciliterend op? Of wordt u juist beperkt?

Algemene tendens

Sinds 2014 zien we de kredietaanvragen bij banken weer toenemen en dit heeft zich in 2015 sterk doorgezet. Het financieringslandschap verandert echter ook in een hoog tempo. De eisen vanuit de toezichthouders worden strenger en dat heeft grote impact op de banken en op de wijze waarop ze financieringen verstrekken. Door de enorme toename aan regelgeving is een verandering in het business model bij banken noodzakelijk. Het financieren op basis van de gouden balans regel (lang-lang, kort-kort) is belangrijker dan ooit geworden in verband met de kapitaaleisen (zie ook eerdere nieuwsbrieven inzake het Basel akkoord). Financieren middels asset based varianten (Lease, werkkapitaal, factoring etc.) en alternatieve financieringswijzen zien we steeds vaker. Inherent daaraan krijgt u meer en meer te maken met verschillende partijen. Houd bij uw financieringsvraagstukken daarom rekening met het volgende:

  • Financieringstrajecten duren langer en kunnen erg stroperig zijn. Het meenemen van uw financier in uw plannen, voorkomt verrassingen waardoor het proces in de regel soepeler verloopt;
  • Ken uw positie; wellicht heeft u de mogelijkheid om te heronderhandelen over bestaande voorwaarden;
  • Accepteer niet direct de structuur die uw bank voorstelt en zorg dat u alternatieven paraat heeft. Denk bijvoorbeeld na over een toekomstbestendige financiering middels een (standby) investeringslijn of een apart krediet voor toekomstige acquisities.

Een voorbeeld uit de praktijk

We merken vooral dat de banken bij “natuurlijke momenten” (events, uitbreidingsverzoeken, aflopen van de bestaande financieringsovereenkomst, etc.) op zoek gaan naar een asset based financieringsvariant waarbij zij significant minder kapitaal hoeven aan te houden wegens lagere risicokosten. Wij hebben daarbij tevens casussen voorbij zien komen waarbij banken naast de asset based variant ook de kredietlijnen wilde inperken. Kortom, afbouw van de uitstaande financiering omdat een rekening courant bijvoorbeeld minder of niet voldoende frequent gebruikt werd. 

Dit beperkte een bedrijf vervolgens in de bedrijfsuitoefening dan wel in de toekomstige strategie. Feitelijk ontnam de bank de onderneming een stukje vrijheid c.q. flexibiliteit.

Welke mogelijkheden heeft u?

Op zich kunt u met een asset based variant vaak meer financiering krijgen omdat de financiers een hogere zekerheidswaarde hanteren. Het hoeft in die zin dus geen beperking te vormen. Echter, voor investeringen die tijdelijke voorfinanciering behoeven (bijvoorbeeld seizoenbedrijven die t.b.v. toekomstige cashflow een specifieke machine nodig hebben en geen leaseproduct willen aangaan voor 5 jaar omdat de machine binnen een jaar betaald kan worden) of overnames zijn deze varianten niet geschikt, omdat de toepasbaarheid daarin vaak beperkend is.

Mocht u de strategie hebben om een (tijdelijke) investering of overname te gaan doen in de toekomst dan is een investerings- of standby faciliteit die naast de asset based variant wordt gestructureerd een idee. Dit betreft feitelijk een rekening courant die (tijdelijk) benut wordt bij een event. Een alternatief dat u direct ter beschikking heeft naast de reguliere financieringsopzet. Een flexibele schil die zorgt voor vrijheid.

Heeft u geen aanvullende faciliteit nodig? Dan bieden uw jaarcijfers wellicht ruimte om naast de onderhandeling over de asset based faciliteit tevens te onderhandelen over de afgegeven zekerheden, overige voorwaarden en tarieven.

Wat is nu de beste strategie voor u? 

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, geen situatie is hetzelfde. Er zijn veel oplossingen denkbaar en u heeft vaak meer ruimte en mogelijkheden dan u denkt. Belangrijk hierin zijn de visie en strategie voor de middellange- en de lange termijn. Het duidelijk vastleggen van afspraken (hoe klein ook) met banken is belangrijk. Het financieringspalet en het financieringslandschap verandert. Wees u bewust van uw positie en de mogelijkheden en anticipeer hierop met alternatieven.

Meer weten of heeft u ook direct behoefte aan een sparringspartner?

Wilt u met ons sparren over de toekomstbestendigheid van de financieringsstructuur van uw onderneming, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen: +31 30 8201221 of [email protected]. Zoals u van ons gewend bent, zijn wij dagelijks actief in de bancaire en de non-bancaire financieringsmarkt en kunnen wij u altijd informeren over de laatste ontwikkelingen en trends. Daarnaast kunnen wij u helpen bij uw financieringsaanvraag, de structurering van de ideale financieringsstructuur en de realisatie hiervan!

Stel uw vraag aan

Eelco van de Lustgraaf

Eelco van de Lustgraaf

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER