Onderzoek valutatransacties: ‘Bedrijven weten niet wat ze aan koersmarge betalen’

De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in Nederland, is dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren van haar valutatransacties.

Van de bedrijven die wel kunnen aangeven welke koersmarges ze betalen, krijgen we zeer uiteenlopende antwoorden. Lees hier hoe groot deze verschillen zijn en hoe u 100% zekerheid kunt krijgen over de koersmarge die u zelf betaalt.

Opzet onderzoek

In de afgelopen zomerperiode hebben we aan onze relaties gevraagd 11 multiple choice vragen te beantwoorden om een goed beeld te krijgen van hoe binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf valutatransacties worden uitgevoerd en tegen welke condities. Honderdvijftig relaties hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Een derde deel daarvan verricht zelden tot nooit valutatransacties en derhalve hebben we van circa honderd bedrijven relevante input ontvangen voor dit onderzoek.

Van deze groep kocht of verkocht 40% tussen 0 en 5 miljoen euro aan vreemde valuta, 25% tussen 6 en 20 miljoen en 35% meer dan 21 miljoen euro aan vreemde valuta per jaar. Ruim 90% van de respondenten kocht of verkocht US dollars, een kleine 50% kocht of verkocht Britse ponden en 12% handelde direct in Chinese Yuan (CNY).

Telefonisch of via handelsplatform?

Op de vraag hoe men valutatransacties uitvoert antwoordt 35% van de respondenten spottransacties uit te voeren via een handelsplatform van de bank en 25% voert ze telefonisch uit. Bij termijntransacties is het andersom. 35% sluit deze telefonisch af en nog maar 20% via het handelsplatform van de bank. Ook opvallend; een derde van de respondenten geeft aan nooit termijntransacties af te sluiten. Bij de vragen over dit onderwerp kon men ook kiezen voor het antwoord; ‘Wij voeren onze transacties uit via een valutabroker (telefonisch of platform)'. Minder dan 2% van de respondenten koos voor dit antwoord.

Koersmarge

Op de vraag ‘Weet u precies hoeveel koersmarge u betaalt aan uw bank of broker per valutatransactie?’ antwoordt meer dan 50% van de deelnemers met ‘nee’. 18% checkt de koersen zelf real-time op internet en 18% heeft afspraken met de bank gemaakt en controleert deze met behulp van de transactiebevestiging.

Op de vervolgvraag ‘Kunt u aangeven in welke range het aantal basispunten ligt dat uw bank of broker u berekent….’ Geeft nog steeds 45% aan dat niet te kunnen. Circa 25% geeft aan tussen de 1 en 5 basispunten te betalen, circa 25% denkt tussen de 6 en 15 basispunten en de overige 5% denkt meer dan 16 basispunten te betalen.

Valutabrokers

Ondanks dat voornamelijk Britse valutabrokers al een paar jaar zeer actief zijn in Nederland en veel effort stoppen in sales en marketingactiviteiten wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van valutabrokers.

Aan de bekendheid kan het niet liggen want slechts 4% geeft aan nog nooit benaderd te zijn door een valutabroker. Met respectievelijk 17,5% en 25% zijn ‘onze valutatransacties zijn te beperkt’ en ‘het te behalen financieel voordeel is te gering ten opzichte van de tijd en moeite die we erin moeten stoppen’ de meest genoemde redenen om niet met een broker te werken. Daarnaast geeft bij elkaar 20% aan met de eigen bank dezelfde of betere prijsafspraken te kunnen maken, of geen business bij de bank weg te willen halen.

Er waren in dit onderzoek dus slechts tien bedrijven die met een valutabroker werken of gewerkt hebben. Het meest gegeven overall rapportcijfer door deze groep aan de brokers voor het uitvoeren van valutatransacties is een 7 (vijf keer gegeven). Door de achtentachtig partijen die de bank gebruiken werd het cijfer 8 het vaakst gegeven (eenendertig keer).

Van de tien bedrijven die met zowel bank als valutabroker werken kreeg de bank twee keer een iets hoger overall rapportcijfer, vijf keer een lager cijfer en drie keer hetzelfde. De data is hier wat te beperkt om echt harde conclusies te trekken, maar er komt in ieder geval geen duidelijk beeld naar voren dat de valutabrokers (toch als uitdager in deze markt aanwezig) veel beter gewaardeerd worden dan de banken als het gaat om het uitvoeren van valutatransacties.

Belangrijkste conclusies

  1. Er wordt binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf nog maar heel weinig gebruik gemaakt van valutabrokers.
  2. Partijen die een echt lage koersmarge betalen (van 1 tot 5 basispunten) zijn veelal de multinationals met volumes van boven de 50 miljoen per jaar en handelend via een multibanking platform.
  3. Veruit het grootste deel van de bedrijven weet niet welke koersmarge de bank neemt.
  4. Er zijn grote verschillen in koersmarge, variërend van 6 tot ruim 25 basispunten, die niet goed verklaard kunnen worden door jaarvolume of door de grootte van de transacties.

Kosteloze scan valutatransactiekosten?

Banken en brokers doen over het algemeen nog steeds geheimzinnig over de koersmarge die ze u berekenen. Als u graag 100% zekerheid wilt over de koersmarge die u betaalt, dan kunnen wij dit duidelijk maken voor u.

Wij bieden u een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ aan. Dit kost u slechts een paar minuten van uw tijd. Wij stellen u een paar korte vragen over uw valutatransacties en doen een real-time pricing check waarbij u, telefonisch of via het handelsplatform, een quote opvraagt bij uw bank of broker. Exact op dat moment vergelijken wij die koers met de interbancaire bied- en laatkoersen. Het verschil is de marge die de bank tracht te nemen. We kunnen deze check op spot- en termijntransacties uitvoeren en voor alle vreemde valuta. Wij verwerken de resultaten in een kort rapport, inclusief een ‘print screen’ van onze real-time pricing systemen. Wij geven ook aan wat naar onze mening een marktconforme marge zou moeten zijn voor u.

Vraag hier een vrijblijvende kostenscan aan of neem contact op met Cees Houpt of Tom Valenkamp op 030 820 1221.

Stel uw vraag aan

Arian Ververs

Arian Ververs

Managing Director

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER