Op weg naar een crisisbestendige financiering

In onze eerdere berichten over de financieren in corona-tijd hebben we geschreven over de inventarisatie wanneer en hoe de business wordt geraakt, het belang om te werken met scenario’s en de quick wins in diverse financieringsstructuren.  Omdat het nu meer duidelijk is hoe diep uw terugval is en wanneer herstel zal optreden, is het nu een goed moment om na te denken over de structurele aanpassingen in uw financiering. Structurele aanpassingen in de financiering zijn bijvoorbeeld de extra staatsgegarandeerde financieringen in de vorm van het borgstellingskrediet en de GO-C lening. 
Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 mln. en is gericht op het midden- en kleinbedrijf. De GO-C lening, met een omvang van € 1,5 mln tot € 150 mln. is vooral gericht op het midden- en grootbedrijf.

Aan de GO-C lening zijn een aantal voorwaarden verbonden, zoals:

-    De onderneming moet in de kern gezond zijn;
-    De lening is bedoeld als ‘fresh money’;
-    Geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;

Maar wat houdt in de kern gezond precies in? Wanneer zijn er sprake van bovenmatige kapitaalonttrekkingen? In de praktijk kan dit leiden tot discussies. ICC ziet in de praktijk ook dat banken aan aandeelhouders vragen te participeren bij het verstrekken van de GO-C lening door middel van een kapitaalstorting. Dit is echter niet door de Nederlandse staat als voorwaarde meegenomen. Zowel aan de kant van bedrijven als aan de kant van banken blijkt derhalve veel onduidelijkheid over de toepasbaarheid van staatsgegarandeerde financieringen. Ultimo mei 2020 hadden nog maar 25 bedrijven een GO-C lening toegewezen gekregen, hetgeen minder is dan banken hadden verwacht. Of dit door de voorwaarden komt, die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, is onduidelijk. Naar onze mening is de GO-C lening echter een interessant financieringsinstrument voor een structurele aanpassing van uw financiering aan de huidige, lastige economische tijd. 

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor een staatsgegarandeerde financiering? Neem gerust contact op: wij voeren zowel eerste checks uit, bekijken ook de andere financieringsmogelijkheden en ondersteunen bij het aanvraagproces richting financiers.
 

Marc van Dijk
Senior Consultant Finance
[email protected]
06-21510750
 

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant