Eén aanspreekpunt voor uw financiering en risicobeheer

Onze nieuwsbrieven altijd als eerste ontvangen?

Hieronder vindt u een overzicht van recente ‘Uit de praktijk’ nieuwsbrieven.
Schrijf u hier in en ontvang nieuwe tips en actuele ontwikkelingen op het
gebied van risicomanagement en financieren kosteloos per email.

×

Onderzoek valutatransacties: ‘Bedrijven weten niet wat ze aan koersmarge betalen’

De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in Nederland, is dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren van haar valutatransacties.

Van de bedrijven die wel kunnen aangeven welke koersmarges ze betalen, krijgen we zeer uiteenlopende antwoorden. Lees hier hoe groot deze verschillen zijn en hoe u 100% zekerheid kunt krijgen over de koersmarge die u zelf betaalt.

Opzet onderzoek

In de afgelopen zomerperiode hebben we aan onze relaties gevraagd 11 multiple choice vragen te beantwoorden om een goed beeld te krijgen van hoe binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf valutatransacties worden uitgevoerd en tegen welke condities. Honderdvijftig relaties hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Een derde deel daarvan verricht zelden tot nooit valutatransacties en derhalve hebben we van circa honderd bedrijven relevante input ontvangen voor dit onderzoek.

Van deze groep kocht of verkocht 40% tussen 0 en 5 miljoen euro aan vreemde valuta, 25% tussen 6 en 20 miljoen en 35% meer dan 21 miljoen euro aan vreemde valuta per jaar. Ruim 90% van de respondenten kocht of verkocht US dollars, een kleine 50% kocht of verkocht Britse ponden en 12% handelde direct in Chinese Yuan (CNY).

Telefonisch of via handelsplatform?

Op de vraag hoe men valutatransacties uitvoert antwoordt 35% van de respondenten spottransacties uit te voeren via een handelsplatform van de bank en 25% voert ze telefonisch uit. Bij termijntransacties is het andersom. 35% sluit deze telefonisch af en nog maar 20% via het handelsplatform van de bank. Ook opvallend; een derde van de respondenten geeft aan nooit termijntransacties af te sluiten. Bij de vragen over dit onderwerp kon men ook kiezen voor het antwoord; ‘Wij voeren onze transacties uit via een valutabroker (telefonisch of platform)'. Minder dan 2% van de respondenten koos voor dit antwoord.

Koersmarge

Op de vraag ‘Weet u precies hoeveel koersmarge u betaalt aan uw bank of broker per valutatransactie?’ antwoordt meer dan 50% van de deelnemers met ‘nee’. 18% checkt de koersen zelf real-time op internet en 18% heeft afspraken met de bank gemaakt en controleert deze met behulp van de transactiebevestiging.

Op de vervolgvraag ‘Kunt u aangeven in welke range het aantal basispunten ligt dat uw bank of broker u berekent….’ Geeft nog steeds 45% aan dat niet te kunnen. Circa 25% geeft aan tussen de 1 en 5 basispunten te betalen, circa 25% denkt tussen de 6 en 15 basispunten en de overige 5% denkt meer dan 16 basispunten te betalen.

Valutabrokers

Ondanks dat voornamelijk Britse valutabrokers al een paar jaar zeer actief zijn in Nederland en veel effort stoppen in sales en marketingactiviteiten wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van valutabrokers.

Aan de bekendheid kan het niet liggen want slechts 4% geeft aan nog nooit benaderd te zijn door een valutabroker. Met respectievelijk 17,5% en 25% zijn ‘onze valutatransacties zijn te beperkt’ en ‘het te behalen financieel voordeel is te gering ten opzichte van de tijd en moeite die we erin moeten stoppen’ de meest genoemde redenen om niet met een broker te werken. Daarnaast geeft bij elkaar 20% aan met de eigen bank dezelfde of betere prijsafspraken te kunnen maken, of geen business bij de bank weg te willen halen.

Er waren in dit onderzoek dus slechts tien bedrijven die met een valutabroker werken of gewerkt hebben. Het meest gegeven overall rapportcijfer door deze groep aan de brokers voor het uitvoeren van valutatransacties is een 7 (vijf keer gegeven). Door de achtentachtig partijen die de bank gebruiken werd het cijfer 8 het vaakst gegeven (eenendertig keer).

Van de tien bedrijven die met zowel bank als valutabroker werken kreeg de bank twee keer een iets hoger overall rapportcijfer, vijf keer een lager cijfer en drie keer hetzelfde. De data is hier wat te beperkt om echt harde conclusies te trekken, maar er komt in ieder geval geen duidelijk beeld naar voren dat de valutabrokers (toch als uitdager in deze markt aanwezig) veel beter gewaardeerd worden dan de banken als het gaat om het uitvoeren van valutatransacties.

Belangrijkste conclusies

 1. Er wordt binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf nog maar heel weinig gebruik gemaakt van valutabrokers.
 2. Partijen die een echt lage koersmarge betalen (van 1 tot 5 basispunten) zijn veelal de multinationals met volumes van boven de 50 miljoen per jaar en handelend via een multibanking platform.
 3. Veruit het grootste deel van de bedrijven weet niet welke koersmarge de bank neemt.
 4. Er zijn grote verschillen in koersmarge, variërend van 6 tot ruim 25 basispunten, die niet goed verklaard kunnen worden door jaarvolume of door de grootte van de transacties.

Kosteloze scan valutatransactiekosten?

Banken en brokers doen over het algemeen nog steeds geheimzinnig over de koersmarge die ze u berekenen. Als u graag 100% zekerheid wilt over de koersmarge die u betaalt, dan kunnen wij dit duidelijk maken voor u.

Wij bieden u een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ aan. Dit kost u slechts een paar minuten van uw tijd. Wij stellen u een paar korte vragen over uw valutatransacties en doen een real-time pricing check waarbij u, telefonisch of via het handelsplatform, een quote opvraagt bij uw bank of broker. Exact op dat moment vergelijken wij die koers met de interbancaire bied- en laatkoersen. Het verschil is de marge die de bank tracht te nemen. We kunnen deze check op spot- en termijntransacties uitvoeren en voor alle vreemde valuta. Wij verwerken de resultaten in een kort rapport, inclusief een ‘print screen’ van onze real-time pricing systemen. Wij geven ook aan wat naar onze mening een marktconforme marge zou moeten zijn voor u.

Vraag hier een vrijblijvende kostenscan aan of neem contact op met Cees Houpt of Tom Valenkamp op 030 820 1221.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
×

Bank moet verborgen marge in rentederivaat terugbetalen

Dit lazen wij 25 juli jl. in het FD:

‘ABN Amro moet klant verborgen marge derivaat terugbetalen’ 

‘ABN Amro moet een klant van een ingewikkeld rentederivaat € 15.000 betalen, omdat de bank de waarde van een aan hem verkochte optie ten onrechte niet volledig heeft uitgekeerd. Dat blijkt uit een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid, die kortgeleden werd gepubliceerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een bank een klant om deze reden geld moet uitkeren.’

We hebben de uitspraak voor u bekeken en een aantal interessante conclusies voor u op een rij gezet.

Klik hier voor het volledige rapport

Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant
×

EUR/USD richting 1,10 of richting 1,40?

In ons rapport van deze week zetten we vier scenario’s voor de Amerikaanse economie (en - politiek) op een rij en geven we aan wat het meest waarschijnlijke scenario is voor EUR/USD.

De EUR/USD koers is van 1,05 begin dit jaar gestegen tot 1,18. Voor bijna elke koper of verkoper van dollars heeft dit consequenties. Graag denken we met u mee hoe u uw valutabeleid kunt aanpassen aan deze ontwikkeling. Neem vrijblijvend contact op met ons op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Download het volledige rapport hier

Tom Valenkamp
Tom Valenkamp
Account Manager
×

UPDATE: Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK)

Het definitieve ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten’ ligt er al weer even en de banken zijn inmiddels begonnen met het beoordelen van de derivatendossiers. In eerste instantie met de dossiers van relaties die zijn ondergebracht bij de afdelingen Bijzonder Beheer. De beoordeling gaat echter langzaam en moeizaam.

Lees meer over wat u kunt verwachten (pdf)

Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant
×

‘Draghi zet rentemarkten in beweging’ – verdere rentestijging in 2017 aannemelijk

In januari van dit jaar hebben we geschreven over een belangrijke trendomdraai omhoog van de rentemarkten in 2016 en dat een verdere verwachte stijging dit jaar reëel is. Hoe zijn de ontwikkelingen tot nu toe? De lange rente (op 10-jarige Duitse staatsobligaties) stond begin dit jaar nog op 0,15% en is sindsdien per saldo gestegen met 21 basispunten tot het huidige percentage van 0,36%.

Het 3 maands Euribor is nog negatief en noteert op een vergelijkbaar niveau van -/- 0,33% eerder dit jaar. Deze week heeft ECB president Draghi zich ook positiever uitgelaten over het huidige stimuleringsbeleid van de centrale bank en het een kwestie van tijd is dat de inflatie gaat oplopen. Steeds meer signalen wijzen op een verdere stijging van de rentes de komende periode, waarbij een meerjarige stijgende trend van de rente aannemelijker wordt.

Wacht niet tot Euribor oploopt, want dan zijn de prachtig lage renteniveaus waarop u nu voor de komende jaren zekerheid kunt verkrijgen niet meer te realiseren.

ECB heeft één doelstelling, een oplopende inflatie

In de recente vergadering deze maand van de ECB zijn wederom de economische omstandigheden in de EMU-zone besproken. Volgens Draghi zijn de risico’s voor de EMU verbeterd en is het tot vorig jaar gevreesde deflatie-scenario naar de achtergrond verdreven. De economische groei vooruitzichten voor de EMU in het geheel zijn licht opwaarts bijgesteld voor 2018 én 2019. Wel blijft de kern-inflatie (inflatie exclusief energie) met 1,1% nog achter bij de ‘net onder 2%’ doelstelling van de ECB. Draghi heeft bevestigd de huidige ruime monetaire politiek, van onder andere een maandelijkse opkoop van EUR 60 mrd. aan Europese staatsobligaties en ander schuldpapier, tot eind dit jaar te continueren.

Speech Draghi 27 juni jl.

Draghi heeft duidelijk geloof in zijn stimulerende beleid. Dit wordt deze week maar weer eens bevestigd tijdens zijn speech op een conferentie in Portugal. Het economische herstel in de EMU wordt volgens hem sterker en breder gedragen. Zolang de ECB het stimulerende beleid continueert, is het een kwestie van tijd voordat ook de nog achterblijvende inflatie gaat aantrekken. Op basis van zijn woorden schoten de rentemarkten omhoog. Wat betekent dit echter voor de renteontwikkelingen in de komende kwartalen?

Na de zomer een verdere stijging van de rentes?

Door de recente daling van de grondstofprijzen - waaronder de olieprijs - en een afname van de Europese werkeloosheid zien we de groei in de EMU verder toenemen. In Duitsland is het werkloosheidspercentage zelfs een stuk lager dan in de rest van de EMU landen (zie onderstaande grafiek). Bij verdere groei van de Duitse economie en toenemende krapte op de Duitse arbeidsmarkt, waar tevens dit jaar een aantal meerjarige loonafspraken afloopt, kan de (loon)inflatie makkelijk gaan oplopen. Het wordt voor de ECB dan steeds risicovoller om haar huidige monetaire beleid voor de EMU - en vooral voor Duitsland - zo ruim te houden.

 

 

Het huidige monetaire beleid van de ECB kent nog een nadeel. Het beleid houdt nu de Euribors zo laag dat inefficiënte ondernemingen overeind gehouden worden en de overheden – van vooral de Zuid-Europese landen – weinig prikkels krijgen om structurele hervormingen van de eigen economie door te voeren.

Euribors en afbouw van monetair beleid ECB

Aangezien de nadelen van het huidige monetaire beleid van de ECB op enig moment de voordelen zullen overtreffen, zal dit ook zijn weerslag krijgen op de Euribors. De ECB zal naar verwachting begin volgend jaar haar ruime monetaire beleid gaan afbouwen - waarschijnlijk in een periode van 6 maanden -; met stapjes van EUR 10 mrd. mindere opkoop van staatsobligaties per maand. Een eerste renteverhoging door de ECB is dan te verwachten richting eind 2018. Hiermee zal ook de stijging van de Euribors ingezet worden. Dit zal daarnaast een opwaartse druk op de lange rentes hebben, waarbij een hogere en steilere rentecurve dan zeer reëel is (zie grafieken hieronder).

 

 

Renterisico’s afdekken?

Bent u nog steeds (grotendeels) rente-technisch variabel gefinancierd? Zo ja, dan is dat weliswaar goedkoop, maar het herbergt duidelijk toegenomen risico’s. De financiële markten hebben veel ingeprijsd en de lange rentes bewegen per saldo verder opwaarts. Nu heeft u nog goede mogelijkheden om uw renterisico (stijging Euribor) meerjarig af te dekken op mooie niveaus. Wacht u tot Euribor oploopt, dan zult u op dat moment merken dat de lange rentes al een stuk verder opgelopen zijn en het indekken van renterisico’s ‘duurder’ is geworden.

Meer weten?

Wilt u inzicht in uw mogelijkheden? Precies weten voor hoe lang u met welk rente-instrument op welk renteniveau zekerheid kunt verkrijgen? Laat uw specifieke renterisico’s in kaart brengen. Ook voor het herstructureren van bestaande renteswaps (met bijkomend cash flow voordeel) is de huidige rentemarkt nog steeds interessant.

Wij zijn (bank)onafhankelijk en hebben geen belang bij de transactie die u wel (of niet) afsluit. Wij begeleiden u bij het kiezen en afsluiten van het best passende rente-instrument en controleren en beoordelen de prijsstelling van uw bank. Dit voorkomt spijt achteraf en verzekert u van een beter renteniveau dan wanneer u zonder onze begeleiding een rentederivaat zou afsluiten bij uw bank. Immers de verbetering / besparing van 1 basispunt op bijvoorbeeld een 10 jarige Swap (het verschil tussen 0,82% en 0,83% aan te betalen rente) x de hoofdsom x de looptijd van de swap, bepaalt uiteindelijk het voordeel. De besparing op uw rentelasten die u hiermee realiseert is een veelvoud van de begeleidingskosten die ICC u berekent.

Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Auke Middel

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
×

Waarom kiezen de financiële markten geen richting?

Bij de meeste markten is de laatste tijd sprake van geringe koersuitslagen. Hoe komt dat en blijft dit zo?

Wij denken dat de geringe koersuitslagen vooral het gevolg zijn van onzekerheid over waar het de komende tijd naar toe zal gaan. Met name wat betreft het rentebeleid van de centrale banken.

 • Dat de Fed de rente in juni met 0,25% verder zal verhogen, is vrijwel zeker. De grote vraag is alleen wat er daarna gaat gebeuren. De centrale bank zelf heeft het over nog zes verdere verhogingen voor eind 2018, maar de markten zijn daar helemaal niet van overtuigd.
 • Draghi geeft toe dat de Europese economie het de laatste tijd goed doet, maar benadrukt dat hij geen groei-, maar een inflatiedoelstelling heeft. Deze inflatie ziet hij voorlopig laag blijven. De hoofdeconoom van de ECB daarentegen laat doorschemeren dat, als de groei op peil blijft, de centrale bank mogelijk eerder de rente kan verhogen dan tot voor kort verwacht werd.

Belangrijke onzekerheden

Door deze onzekerheden weten de markten op dit moment niet goed richting te kiezen. Wat de Amerikaanse economie betreft, stijgen de laatste tijd de inkomsten bij de consument vrij snel. Het meest aannemelijk is daarom dat de Amerikaanse economie voorlopig met circa 2,5% blijft groeien. Dit zou voor de Fed voldoende zijn om de komende tijd vrijwel om het kwartaal de rente verder te verhogen. Er speelt echter een aantal belangrijke onzekerheden.

 • In de eerste plaats de politiek. Naarmate de politieke situatie van Het Witte Huis verder verzwakt, wordt het - vanwege de grote verdeeldheid van de Republikeinen in het Congres - steeds waarschijnlijker dat de belastingverlaging er voorlopig niet komt.
 • Verder staat de olieprijs onder flinke neerwaartse druk (niet zozeer vanwege te weinig vraag, maar vooral wegens te veel aanbod). Zakt de olieprijs flink verder, dan schroeft de Amerikaanse olie-industrie al snel zijn investeringen terug. Tot nu toe was dit echter juist een belangrijke groeimotor.
 • Een andere onzekerheid is de situatie in China. De enorme schuldenberg die daar is opgebouwd, kan zonder meer imploderen.
 • Tenslotte moet men er ook rekening mee houden dat de Amerikaanse consument en het bedrijfsleven een tijdlang vanwege bovenstaande onzekerheden wat terughoudender worden bij het uitgeven van geld. Onzekerheid leidt vaak tot meer sparen.

Kortom, de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn gunstig, maar er zijn gemakkelijk scenario’s denkbaar dat de groei een tijdlang zal tegenvallen. De Fed zal dan de rente veel trager verhogen dan ze nu aangeeft van plan te zijn.

Europa

In Europa is de laatste tijd sprake van meevallende groei. Op zichzelf al een verrassing, omdat men veelal dacht dat bedrijfsleven en consument aan de vooravond van de verkiezingen in Nederland en Frankrijk – en ook na Brexit – minder geld zouden uitgeven. Nu is de uitslag van de verkiezingen positief, maar wil men niet zover gaan om het all clear signaal af te geven. Macron kan eventueel nog flinke tegenstand ondervinden van een parlement dat het niet met hem eens is en in Italië kan bij de volgende verkiezingen – uiterlijk volgend voorjaar – nog van alles misgaan. Onduidelijk is daarom of het beleid van de ECB, de kant van Draghi of de hoofdeconoom op zal gaan.

Meest waarschijnlijke scenario’s

 • De Amerikaanse economie blijft voldoende hard groeien om de werkloosheid verder omlaag te drukken. Voor het einde van het jaar verwachten we hierdoor oplopende loonstijgingen en niet al te lang daarna ook oplopende inflatie. Vanaf begin volgend jaar zien we daar belastingverlagingen – circa een derde tot de helft van wat Trump voorstelt – bovenop komen. In dit klimaat verwachten we tot eind 2018 vrijwel om het kwartaal een renteverhoging door de Fed. Ook zien we de langetermijnrente geleidelijk aan steeds meer onder opwaartse druk komen te staan.
 • Dit laatste geldt ook voor de Europese langetermijnrentes. De ECB zien we medio 2018 voor het eerst de rente verhogen.
 • Per saldo is dit een gunstig klimaat voor de dollar ten opzichte van de euro.
 • Voor de aandelen ontstaat er steeds meer een neutraal klimaat. Later zal er zelfs sprake zijn van een negatief klimaat. Dit neemt echter niet weg dat de komende maanden tot kwartalen mogelijk nog nieuwe hoogtepunten haalbaar zijn.

Mochten wij te positief tegen de verschillende economieën aankijken, dan zullen in de eerste plaats de rentes minder onder opwaartse druk komen te staan dan wij verwachten. Mocht dit gebeuren, dan verwachten we zoveel nieuwe stimuleringsmaatregelen dat de economieën uiteindelijk toch weer harder gaan groeien. Met andere woorden: stijgende rentes worden dan alleen maar een kwestie van tijd.

Harde daling?

Een veel groter probleem wordt dat, zodra de rentes echt gaan stijgen, de prijzen van aandelen, obligaties en onroerend goed – die allemaal kunstmatig omhoog gestuwd zijn – hard kunnen dalen. Dit kan dan op zijn beurt de economie (te) hard raken. Vandaar dat we de centrale banken dan liever voor oplopende inflatie zien kiezen. We denken dan ook dat de VS nu en Europa wat later aan de vooravond van een stagflatie en een stijging van de inflatie naar 3% à 4% staan. Rentes lopen dan op zijn minst naar eenzelfde niveau op.

Wilt u met enige regelmaat lezen over deze en andere ontwikkelingen in de financiële markten? Vraag dan hier kosteloos en vrijblijvend toegang tot onze rapporten.

Met vriendelijke groet,

Eddy Markus

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
×

Sluit een renteswap!

We hebben de afgelopen jaren in onze uit de praktijk nieuwsbrieven regelmatig gewezen op de zeer lage (swap)renteniveaus. De 5 en 10-jaars swaprentes liggen nu weer wat hoger dan in het 3e kwartaal van 2016, maar noteren nog steeds op ongekend lage niveaus.

Waar niet zo lang geleden gedacht werd dat renteverhogingen zich niet eerder dan 2020 zouden aandienen, wordt nu gesproken over 2018. De markt verschuift en binnen afzienbare tijd zijn de huidige lage renteniveaus niet meer langdurig vast te leggen. De recente bodems in de tarieven zult u waarschijnlijk al niet meer terugzien en steeds meer organisaties besluiten nu voor een langdurige periode hun rentelasten fixeren.

Welke afweging dient u hierbij te maken en hoe voorkomt u dat u niet te veel betaalt?

Historie en imago renteswaps

Renteswaps hebben vanuit het verleden een slecht imago bij grote en kleine ondernemers. Dit is begrijpelijk omdat er voor de kredietcrisis (periode 2005 – 2008) heel veel renteswaps zijn afgesloten die achteraf bezien niet afgesloten hadden mogen worden. De banken zijn hiervoor in veel gevallen verplicht tot het vergoeden van de geleden schade en voor de kleinere ondernemers is het Herstelkader Rentederivaten opgesteld (klik hier voor meer informatie over het Herstelkader Rentederivaten). Positief hieraan is wel dat de zorgplicht voor de banken fors is toegenomen en er nu van te voren uitvoerig getoetst wordt of een renteswap een passend product is om af te sluiten. Hiermee worden de onwenselijke situaties die in het verleden zijn ontstaan voorkomen.

Negatieve waarde

Een ander groot verschil is dat in de huidige rentemarkt het risico op het ontstaan van een negatieve waarde bij een renteswap veel kleiner is dan bij de rentestanden destijds van 4 tot 5%. Een negatieve waarde ontstaat wanneer het markttarief van een soortgelijke renteswap voor de resterende looptijd lager is dan het tarief van de afgesloten renteswap. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe een negatieve waarde in een renteswap kan worden benaderd.
 

 
We kijken naar een renteswap met een percentage van 4,50% en een resterende looptijd tot 2020. Het markttarief voor een renteswap met dezelfde modaliteiten als de afgesloten renteswap is heden 0,00%. Doordat dit tarief lager is dan het tarief van de bestaande renteswap, heeft de bestaande renteswap een negatieve marktwaarde. Dit wordt weergegeven door middel van het rode vlak in bovenstaande grafiek.

Positieve waarde

Het werkt echter ook omgekeerd. De kans is nu reëler dat er een positieve waarde in de renteswap kan ontstaan doordat de rente gaat stijgen. Stel dat u per heden een 10-jaars renteswap tegen 0,80% afsluit en dat begin 2018 de rentecurve over de gehele linie is gestegen en een soortgelijke renteswap tegen 2,00% afgesloten kan worden. Dit tarief is hoger en de bestaande renteswap heeft nu een positieve marktwaarde gekregen. Dit wordt weergegeven door het blauwe vlak in onderstaande grafiek.

Het is natuurlijk niet per definitie zo dat als u nu een renteswap afsluit deze een positieve marktwaarde opbouwt, maar het is wel zeker dat uw risico op het ontstaan van een forse negatieve marktwaarde veel geringer is dan in het verleden. Simpel gezegd kon de 10 jarige swaprente destijds circa 5 procentpunten zakken tot 0,0%; waar dat nu minder dan 1 procentpunt is.
 


 

Direct hoger rentelasten

Een nadeel waar u niet omheen kunt is, dat u bij het aangaan van een renteswap direct hogere rentelasten zult moeten gaan betalen. Dit houdt veel bedrijven (nog) tegen. Het blijft in onze ogen echter merkwaardig dat veel bedrijven voor de kredietcrisis bereid waren hun renteverplichting voor 10 jaar te fixeren op niveaus rond 5% en ze nu, bij een 10 jaars swaprente van 0,8%, liever nog even afwachten. Het heeft natuurlijk alles te maken met extrapolatie van het rentebeeld dat we de afgelopen jaren gezien hebben. Wij denken echter dat deze periode langzaam maar zeker op zijn einde loopt en dat we terugkeren naar een historisch gezien normaler rentebeeld. Bedenkt u hierbij dat het gemiddelde 3-maands Euribor niveau vanaf 2001 tot eind 2008 (begin van de kredietcrisis) circa 3,40% en het langjarig gemiddelde van de 10-jaars swaprente over deze periode circa 4,50% bedraagt!

De afweging

De afweging die u moet maken is of u voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar in totale rentelasten voordeliger uit bent door nu een renteswap af te sluiten of juist door niets te doen. U zult in het begin altijd duurder uit zijn als u een renteswap afsluit, maar dat gaat u terugverdienen als de variabele rente gaat stijgen. Als u niet doet heeft u wellicht twee jaar voordeel, maar mogelijk ook vele jaren nadeel...

Een voorbeeld:

Stel u sluit een 10-jaars renteswap af tegen 0,80% terwijl het Euribor 0% is (vaak wordt een negatief Euribor in de financiering op 0% gezet). Dit betekent dat uw rentelasten per direct met 0,80% stijgen. Indien de variabele rente echter tijdens de komende jaren oploopt, kan een korte periode van rentenadeel snel worden goedgemaakt. Zo wordt twee jaar nadeel van 0,80% al goed gemaakt bij een Euribor niveau van 1,00% of hoger in de overige acht jaar. (Uiteraard zal Euribor geleidelijk stijgen en is dit een gesimplificeerd voorbeeld om de te maken afweging te verduidelijken).

Kortom, schrijf renteswaps niet bij voorbaat af door het negatieve imago dat ze hebben gekregen. U kunt tegenwoordig een veel betere afweging maken omdat alle (mogelijke) nadelen van renteswaps veel beter bekend zijn en het risico op negatieve waarde een stuk kleiner is door de substantieel lagere renteniveaus. Opportunistisch gedacht is de kans zelfs groot dat een renteswap die u nu afsluit in de toekomst een positieve waarde gaat opbouwen die u eventueel kunt verzilveren.

Wilt u nu het nog kan profiteren van het lage Euribor niveau en uw renterisico geheel of gedeeltelijk indekken door een renteswap af te sluiten? Zorg dan dat u niet te veel betaalt!

Uw bank verdient op verschillende manieren aan de verkoop van dit soort producten en helaas zijn deze marges voor u niet transparant. Graag geven we aan waar u op moet letten als u direct, zonder onafhankelijk advies, bij uw bank een renteswap afsluit (of in het verleden afgesloten hebt).

 

KLIK HIER OM DE WHITEPAPER 'VERBORGEN BANKMARGES IN RENTESWAPS' AAN TE VRAGEN

 

Meer weten?

Wilt u inzicht in uw mogelijkheden? Precies weten voor hoe lang u met welk rente-instrument op welk renteniveau zekerheid kunt verkrijgen? Een onafhankelijke renteanalyse door ICC van uw specifieke renterisico’s geeft verhelderende inzichten. Ook voor het herstructureren van bestaande renteswaps (met bijkomend cash flow voordeel) is de huidige rentemarkt nog steeds interessant en zelfs aantrekkelijker geworden.

Wij zijn (bank)onafhankelijk en hebben geen belang bij de transactie die u wel (of niet) afsluit. Wij begeleiden u bij het kiezen en afsluiten van het best passende rente-instrument en controleren en beoordelen de prijsstelling van uw bank. Dit voorkomt spijt achteraf en verzekert u van een beter renteniveau dan wanneer u zonder onze begeleiding een rentederivaat zou afsluiten bij uw bank. De besparing op uw rentelasten die u hiermee realiseert is een veelvoud van de begeleidingskosten die ICC u berekent.

Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Michel Hensen

Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant
×

Update: China, de dollar en de grondstofprijzen

 • Het macroklimaat draagt vooralsnog bij aan hogere grondstoffenprijzen
 • De invloed van China op grondstofprijzen verandert – andersoortige groei, andere grondstoffen in het middelpunt
 • De dollarkoers blijft een belangrijke maar onzekere factor

Sinds maart van dit jaar zijn de brede grondstoffenindexen (mandjes van verschillende grondstoffen gewogen naar hun aandeel in de wereldeconomie) gemiddeld met meer dan 3% gestegen. Dit komt door positieve ontwikkelingen in de vooruitzichten voor de groei van de mondiale economie en lagere yields voor beleggers in met name de Amerikaanse staatsobligaties. In deze update kijken we naar de invloed van twee – nog altijd belangrijke – factoren: China en de koers van de US dollar in verhouding tot andere valuta.

Invloed van China op de grondstoffenprijzen

Van investeringsgedreven groei...

De Chinese economische groei van het eerste kwartaal van 2017 lijkt uit te komen op een solide 6.8%. Dat is ongeveer hetzelfde groeitempo als het laatste kwartaal van het vorige jaar. De groei wordt ondersteund door aanhoudende hoge uitgaven van de Chinese overheid aan bouw en onderhoud van de infrastructuur en een huizenmarkt die overeind blijft.

Dit beeld zal de komende jaren veranderen. Het einde van de investeringsgedreven economische cyclus is in zicht. De Chinese economie krijgt geleidelijk aan minder behoefte (nieuw)bouw en zware machinerie. Hierdoor wordt de vraag naar ‘zware’ grondstoffen als staal en constructiemetalen relatief kleiner. Primaire materialen als ijzererts en coking kolen – de grondstoffen voor staalproductie – worden daarmee meer speelbal van korte termijn speculatie en marktschokken dan dat ze vastzitten in een lange, geleidelijk opwaartse trend.

...naar consumptiegedreven groei

De groei van de Chinese economie is en wordt in toenemende mate afhankelijk van de koopkrachts- en welvaartsontwikkeling van de verstedelijkte middenklasse. Dit leidde de laatste jaren al tot veranderende dieetpatronen (toename van o.a. vlees-, zuivel- en zoetwarenconsumptie en samenhangende vraag naar specifieke grondstoffen) en toename van vervoersbehoefte en eigendom van auto’s (brandstofverbruik, autoproductie en vervoersbewegingen van en naar het Chinese achter-/platteland). De komende jaren groeit de vraag naar elektronica, oplaadbare accu’s (EV), kleding en luxeartikelen en daarmee ook naar koper en edele en zeldzame (aard)metalen als lithium.

De dollarkoers

Een zwakkere US dollar versterkt in het algemeen de vraag naar grondstoffen. De koopkracht van kopers en beleggers in de eigen valuta neemt tenslotte toe. Ook de opkomende economieën zijn gebaat bij een niet al te sterke dollar. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft wel een probleem. Zij wil de rente eigenlijk substantieel verhogen om een renteverlagingsbuffer te creëren voor een volgende recessie.

De markt anticipeert al een tijd op deze verhogingen en een hoger tempo van verkrapping in de VS dan in andere economieën. De dollar is daarmee een stuk sterker geworden. President Trump meent echter dat de dollar te sterk aan het worden is. Verder hebben het optimisme en de economische groeiverwachtingen waarop het rentepad is geijkt zich nog niet vertaald in harde, klinkende consumptiecijfers en gerealiseerde groei. Daarmee rijst de vraag of de rente wel in het gewenste tempo verhoogd kan en moet worden.

Waar het op de iets langere termijn waarschijnlijk is dat divergerend monetair beleid leidt tot een hogere rente in de VS en een sterkere US dollar, is de mogelijkheid van een tussentijds verzwakkende dollar zeker reëel. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat van de beloofde belastingverlagingen, deregulering en mega-investeringen van de regering Trump onder druk van een weerbarstig Congres niet veel of althans minder dan verwacht terecht komt. Een dergelijke correctie kan de speculatieve vraag naar grondstoffen een duw in de rug geven. Het volgen van de dollar en incalculeren van onverwachte effecten is dus essentieel in relatie tot de grondstofprijsontwikkelingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
×

President Trump en de EUR/USD koers... Hoop of vrees?

Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 8 november 2016 is de US Dollar circa 3% sterker geworden ten opzichte van de Euro. Hoewel EUR/USD koers de laatste tijd vrij stabiel is, zal door verschillen in het beleid van de ECB en de Fed, politieke risico’s in Europa en de onvoorspelbare ‘politieke’ houding van Trump, de bewegelijkheid van de koers waarschijnlijk sterk gaan toenemen. Als u een exposure hebt of verwacht in de US Dollar, dan is dit het moment om uw aan- of verkoopstrategie onder de loep te nemen.

Gevolgen Trump voor de groei en inflatie in de VS

Vooruitkijkende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn veel beter dan verwacht. Er is een breed gedragen hoop dat deregulering, belastingverlagingen en extra overheidsinvesteringen de groei omhoog gaan stuwen van 2% nu naar 3% of zelfs 4%. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waarbij het huidige werkeloosheidspercentage slechts 4,8% van de beroepsbevolking bedraagt, kan vervolgens de (loon)inflatie makkelijk gaan oplopen. Dit zal voor de financiële markten een radicaal ander beeld opleveren. Centrale banken hebben de afgelopen jaren namelijk enorm veel geld erbij gecreëerd. Tot nu toe was dit niet inflatieverhogend omdat er nog sterke deflatoire krachten waren. Nu deze laatste snel afnemen en als de (loon)inflatie toeneemt, kan deze enorme pool aan liquiditeiten voor een vliegwieleffect voor de inflatie zorgen. De langetermijnrentes zullen dan snel oplopen en waarschijnlijk grote schaden aan de economie berokkenen (omdat de hoge schulden dan zwaarder gaan wegen op de economie). Om dit te voorkomen zal de Fed de kortetermijnrente sneller moeten verhogen dan waar de markten nu vanuit gaan.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat veel leden van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) hebben aangegeven dat bij aanhoudende goede economische cijfers en opwaartse druk op de inflatie, op iedere 6 weekse Fed-vergadering de rente verhoogd kan worden. Zowel een stijgende economische groei als een (beheersbare) stijging van de rente resulteren in een sterker wordende US Dollar.

Trump over de Fed en protectionisme

Daarnaast heeft President Trump zich tijdens de verkiezingscampagne vrij negatief over de Fed uitgelaten. Die zou om politieke redenen de rente (te) laag hebben gehouden. Nu er drie plaatsen in de board van de Fed vacant zijn, kan Trump dit gaan invullen met mensen die meer bereid zijn de kortetermijnrente te verhogen.

Het is echter helemaal niet zeker of Trump al zijn plannen om de groei te stimuleren, door het Congres zal weten te loodsen. De laatste tijd wordt duidelijk dat ook veel Republikeinse Congresleden niet zomaar met de plannen van Trump akkoord zullen gaan. Dit vergroot het risico dat Trump naar protectionistische maatregelen zal grijpen om zijn ‘America first’ beleid gestalte te geven. Dit risico wordt groter als ook in Europa de komende jaren meer populistische partijen aan invloed winnen of gaan (mee)regeren. Dit jaar zijn immers verkiezingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en (mogelijk) Italië, waarbij populistische partijen flink aan invloed kunnen winnen. Meer protectionisme is inflatieverhogend, doordat importgoederen duurder worden (vanwege (hogere) importheffingen). Tegelijkertijd ondermijnt protectionisme de groei, waardoor autoriteiten geneigd zullen zijn om de economie extra fiscaal of monetair te stimuleren. Als dit tot een kettingreactie leidt en er wereldwijd protectionistische maatregelen worden genomen, neemt de kans op handelsoorlogen en vervolgens forse valutaschommelingen enorm toe.

Gevolgen voor de EUR/USD koers

Per saldo denken wij dat het centrale banken beleid in de VS en de EMU steeds verder uit elkaar gaat lopen, waardoor de komende maanden tot kwartalen van een krachtige neerwaartse druk op de EUR/USD koers sprake zal zijn. Gaat de FED daadwerkelijk de rente in enkele stappen verder verhogen, terwijl de ECB nog volop haar huidige beleid van geldcreatie doorzet tot ultimo 2017 en zullen daarnaast de spanningen in de Eurozone toenemen en het protectionisme van Trump zegevieren, dan krijg je met 100% zekerheid veel grotere uitslagen in EUR/USD. Recent is al een einde gekomen aan de langdurig zijwaartse beweging in een koersrange van 1,09 – 1,15 (zie grafiek).

EURUSD

Flexibiliteit in uw hedge strategie noodzakelijk

Veelal dekken ondernemingen hun valuta-exposure af met spottransacties en/of termijn affaires. Bij een marktscenario waarin EUR/USD weinig fluctueert kan dit op zich best goed werken, maar bij de verwachte toenemende volatiliteit is deze werkwijze veel minder aantrekkelijk.

U legt namelijk de koers van het valutapaar naar de toekomst toe vast en kunt niet meer meeprofiteren van, mogelijk aanzienlijke, bewegingen in uw voordeel. Dit kan wel noodzakelijk zijn om een goede marge te maken en uiteraard vanuit concurrentieoverwegingen.

Elk risico is anders

Of u nu importeert of exporteert, een handels- of productiebedrijf bent, maandelijks, wekelijks, of per seizoen uw risico’s afdekt, ICC kan samen met u de ideale strategie voor uw valutarisicobeheer bepalen. Op basis van de (on)zekerheid van uw exposure, uw risicobereidheid, uw calculatiekoers, uw concurrentiepositie, uw marktverwachting en de kosten van geschikte afdekinstrumenten dient bepaald te worden welke strategie en afdekinstrument het best passend is voor u. Wij kijken hierbij naar flexibele afdekmethodes, met een duidelijke vooraf bekende ‘worst case’ koers, zonder dat u gaat speculeren.

Bedenk hierbij dat ICC 100% onafhankelijk is en in tegenstelling tot banken en brokers op geen enkele manier inkomsten uit transacties genereert. Dit voorkomt belangenverstrengeling. Wij verdienen onszelf terug door betere valutaresultaten en door samen met u lagere transactiekosten te bedingen bij uw bank of broker.

Wij horen graag uw ervaringen in de huidige uitdagende marktomstandigheden. U kunt telefonisch een afspraak maken bij Cees Houpt of Anne Heetderks via +31 30 8201221 of direct met mij contact opnemen op 06-46830693.

We spreken elkaar binnenkort!

Auke Middel

 

NB 1: U kunt zich ook inschrijven voor ons seminar en daar kennismaken met mij.

NB 2: Of beginnen met het lezen van onze visierapporten op macro-economie, rente en vreemde valuta.

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
×

Investeren en/of (her)financieren in 2017? Hoe behaalt u het beste resultaat?

Veel ondernemers zien weer kansen in deze aantrekkende economie. Als u wilt gaan investeren in de groei van uw onderneming of als uw huidige financiering afloopt, dan zijn er altijd de nodige financieringsvragen. Hoeveel kan ik lenen? Bij wie? Bancair of alternatief? Tegen welke voorwaarden? Of wat kan ik verbeteren aan mijn bestaande financieringsvoorwaarden?

Een goed beeld van uw mogelijkheden in de huidige financieringsmarkt is essentieel om een optimaal resultaat te behalen. Het financieringslandschap is echter dynamisch en verandert steeds sneller. Hoe pakt u dit het beste aan?

Positie bepalen voordat u banken benadert

Voordat u met bank(en) gaat praten over de invulling van een financieringsbehoefte of aanpassing van de kredietvoorwaarden, is ons advies om eerst zelf uw positie te bepalen. Alleen dan houdt u de regie over het financieringsproces en bereikt u het gewenste resultaat; een optimale financieringsstructuur tegen de beste condities.

Maar wat houdt positie bepalen in? Dit heeft o.a. te maken met de volgende vraagstellingen: Waar wil ik komende jaren heen met de onderneming? Wat is mijn strategie, en welke financieringsstructuur sluit hier naadloos op aan? Wat vind ik belangrijk in een financiering? Wat is mijn onderhandelingspositie ten opzichte van de bank(en)? Hoe richt ik mijn bankrelatiemanagement in? Welke producten (financieringen, cash management, valutatransacties, L/C’s, etc.) breng ik bij welke bank onder?

Dit kunnen lastige vragen zijn, zeker gezien het snel veranderende financieringslandschap. Bespreek uw financieringsvraag voor 2017 daarom eens met ons. Als onafhankelijk financieringsspecialist kennen we de bancaire en non-bancaire financieringsmarkt als geen ander. Wij weten waar de markt ligt en wat uw mogelijkheden zijn, mede gezien de vele benchmarks die we in diverse sectoren hebben.

ICC heeft in 2016 voor tientallen ondernemingen en semipublieke organisaties een complete bankrelatiemanagement analyse en een credit rating verzorgd. Een perfect vertrekpunt als u in 2017 of 2018 met uw financiering aan de slag moet. 

Wat heeft u aan bankrelatiemanagement analyse?

 • Het geeft u inzicht of uw huidige financiering marktconform is (hoogte, aflossingen, zekerheden, convenanten, pricing, etc.) en tevens inzicht in het verbeterpotentieel van uw financiering;
 • Het stelt u in staat om op basis van gelijkwaardigheid en transparantie besprekingen te voeren met uw bank(en) en gefundeerd te onderhandelen over uw financieringscondities;
 • Het maakt duidelijk hoe u uw financieringsstructuur beter kunt laten aansluiten bij uw strategie;
 • De analyse geeft inzicht in tegen welke condities en tarieven uw organisatie gefinancierd kan worden.

In een bankrelatiemanagement analyse doorlopen we de volgende stappen:

 1. Bepalen van het kwalitatieve en kwantitatieve risicoprofiel van uw onderneming. In het kwantitatieve risicoprofiel kijken we enerzijds naar de bancaire risk drivers voor uw sector. Anderzijds bepalen we een, door de ECB geaccrediteerde, credit rating (zie toelichting) van uw organisatie;
 2. In kaart brengen en benchmarken van de zichtbare en onzichtbare verdiensten van uw financier(s) op u als relatie. Denkt u hier bij aan financieringsopslagen, bereidstellingsprovisies, bankgarantieprovisies, overige provisies, betalingsverkeer, rente- en valutatransacties, etc.;
 3. Bepalen van het bankrelatierendement (RAROC, zie toelichting) en daarmee de onderhandelingsruimte ten opzichte van uw bank(en);
 4. Beoordelen van uw huidige financieringsstructuur (hoogte, aflossingsstructuren, zekerheden, convenanten, etc.) en bepalen hoe deze zich verhoudt tot de benchmark;
 5. Beschrijven strategische verbetermogelijkheden voor de financieringsstructuur van uw onderneming. Afhankelijk van uw strategie en investeringsplannen kunnen deze liggen op het minimaliseren van de bancaire kosten, het beperken van financieringsrisico’s en het creëren van een maximale flexibiliteit in uw financiering;
 6. In kaart brengen van de gewenste en best passende toekomstige financieringsstructuur voor uw onderneming door middel van een term sheet.

Credit Rating

Een credit rating is een methode om het risicoprofiel / kredietwaardigheid van een onderneming weer te geven. De grote rating agencies als Standard and Poor’s, Moody’s en Fitch richten zich vooral op het beoordelen van kredietwaardigheid van grote corporates, landen, banken, etc. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere rating agencies. Ook de banken hebben eigen credit rating modellen ontwikkeld. 

De uitkomst van een ratingmodel vertaalt zich in een probability of default (PD). Dit is de kans dat een onderneming binnen een jaar in default raakt, oftewel niet aan haar verplichtingen kan voldoen. De uitkomst wordt vervolgens weergegeven in een ratingklasse. Doordat de ratingmodellen allemaal gebruik maken van de probability of default kunnen credit ratings van verschillende modellen (en dus ook van verschillende banken) met elkaar worden vergeleken. 

ICC hanteert een door de ECB geaccrediteerd rating systeem waarmee een ratingklasse kan worden bepaald. Hiermee krijgt u de beschikking over een onderbouwde rating op basis van de performance en de ontwikkeling in de afgelopen jaren. ICC biedt daarnaast de mogelijkheid om voor mogelijke scenario’s, zoals (des)investeringen, dividenduitkeringen, etc., de impact op de rating door te rekenen.

RAROC

ICC benchmarkt uw condities met gelijkwaardige partijen en financieringen in de markt. Daarnaast maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model voor het inzichtelijk maken van het rendement van banken.

Om uw huidige financiering te kunnen beoordelen en uw bancaire financieringsmogelijkheden voor de toekomst te bepalen is het essentieel dat u inzicht heeft in het rendement dat uw bank maakt op u als relatie. Het klantrendement (RAROC) wordt bij banken berekend op basis van het risico gewogen rendement op het eigen vermogen. Dit zijn de netto inkomsten van de bank gedeeld door het economisch kapitaal dat de bank moet aanhouden om u te financieren.

De RAROC wordt uitgedrukt in een percentage en in de praktijk wordt bij het verstrekken van financieringen vooraf getoetst of het gewenste RAROC-rendement (de hurdle rate) wordt gehaald. Het RAROC-rendement wat de bank op u verdient, bepaalt uw onderhandelingspositie t.o.v. uw bank.

Door de jaren heen kan het RAROC-rendement echter variëren (andere credit rating, reeds gedane aflossingen, prijsaanpassingen, andere waardering onderliggend onderpand, strengere kapitaaleisen door Basel III, etc.).

Onze ervaring is dat banken niet snel delen wat het RAROC-rendement op klantniveau is. 

Om die reden maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model. Het geeft u inzicht in alle inkomsten voor de bank en het RAROC-rendement dat de bank op u als relatie behaalt. Mede gebaseerd op de hiervoor beschreven ECB geaccrediteerde credit rating. Deze informatie kunt u o.a. gebruiken om de hoogte van de financiering, de structuur, de condities en de tarifering waar mogelijk te optimaliseren.

WAAROM ICC?

 • Onafhankelijke financieringsspecialist;
 • Is 15 jaar toonaangevend in financieringsoplossingen;
 • Beoordeelt 100+ kredietvoorstellen per jaar en kent ook uw benchmark;
 • Past ECB geaccrediteerde Credit Rating en RAROC modellen toe;
 • Eén aanspreekpunt voor uw financiering en renterisico;
 • Beschikt over uitstekende referenties in elke sector;
 • Integrale benadering van uw financiering en uw valuta-, rente- en commodityrisico’s.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op 030-8201221 of icc@icc-consultants.nl.

Met vriendelijke groet,

Bram Reichwein

Bram Reichwein
Bram Reichwein
Senior Consultant