Uit de praktijk

Onze nieuwsbrieven altijd als eerste ontvangen?

Hieronder vindt u een overzicht van recente ‘Uit de praktijk’ nieuwsbrieven.
Schrijf u hier in en ontvang nieuwe tips en actuele ontwikkelingen op het
gebied van risicomanagement en financieren kosteloos per email.

×

Handelsoorlog betekent crisis

Vorige week heeft president Trump een openingssalvo afgevuurd voor een handelsoorlog. Bij vrijwel iedereen roept dit meteen zeer negatieve gevoelens op, omdat handelsrestricties een voorname oorzaak voor de crisis van 1930 waren. Een crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog.

Oorspronkelijk reageerden Amerikaanse aandelenmarkten dan ook zeer negatief op de aankondiging dat de VS importtarieven op staal en aluminium gaan instellen. Uiteindelijk sloot de S&P 500 toch hoger, ervan uitgaande dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Dit is nog maar de vraag. Zo dreigde de EU nog voor het weekend met importheffingen op Amerikaanse artikelen die gezamenlijk goed zijn voor circa €3 miljard aan handel. Trump reageerde daar weer op met de aankondiging van een importheffing op Europese auto's. Hieruit blijkt al hoe snel de boel uit de hand kan lopen (zoals ook in de jaren 30 gebeurde).

Het is zeer goed mogelijk dat Trump alleen maar uit is op het versterken van de onderhandelingspositie van de VS bij allerlei besprekingen over de internationale handel. Zo reist een hoge Chinese functionaris nu in Washington rond om over deze zaken te spreken en zijn er ook besprekingen gaande over vernieuwing van het NAFTA-verdrag. Het kan dus van de president grotendeels bluf zijn.
 

     

Toenemend tumult in het Witte Huis

Echter, zelfs als dit inderdaad het doel van de president is, kan de zaak toch verder escaleren. We hebben namelijk niet zo erg veel vertrouwen in het historisch en economisch perspectief van Donald Trump. In dit opzicht moet hij erg varen op zijn adviseurs. In het Witte Huis is het echter een volledige chaos aan het worden, met allerlei partijen die meer bezig zijn elkaar bevechten dan een zinvolle strategie uitdenken. Steeds meer mensen binnen het Witte Huis in wie analisten nog wel vertrouwen hadden, vertrekken of raken in diskrediet. Met anderen woorden: het is steeds meer Trump zelf die op basis van zijn gevoel de beslissingen neemt. Wat de importrestricties betreft, hebben we dan ook eerder met een straatvechter dan met een strategie te maken.

Helaas lekt ook steeds meer uit dat zijn naaste familie – naar wie hij soms wel luistert - de ene na de andere strategische fout heeft gemaakt. Daarbij komt dat het onderzoek van speciaal aanklager Mueller steeds pijnlijkere vormen voor de president aanneemt. Gemakkelijk kan dit Trump ertoe verleiden de aandacht door middel van een handelsoorlog af te leiden. Niet vergeten mag worden dat over ruim een half jaar Congres-verkiezingen plaatsvinden.

Gevolgen voor de financiële markten

Kortom, markten moeten rekening houden met de reële mogelijkheid van een handelsoorlog. De vraag is wat dit voor de koersen betekent. Voor aandelen en de grondstoffenprijzen is het ronduit negatief. Goud vormt daarbij een uitzondering. Dit wordt namelijk als safe haven gezien.

De gevolgen voor de rentes zijn moeilijker in te schatten. Aan de ene kant verhoogt een handelsoorlog de inflatie via hogere importprijzen. Aan de andere kant beperken handelsbarrières de economische groei. Welke van de twee krachten het zwaarst voor de rentes zal wegen, hangt sterk af van in hoeverre we inderdaad te maken krijgen met een echte handelsoorlog. Dit is afwachten, maar waarschijnlijk zien we in ieder geval een vlakkere yieldcurve. Dus hoog blijvende of zelfs stijgende kortetermijnrentes, maar langetermijnrentes die (enigszins) onder neerwaartse druk komen. Dit geldt voor zowel de VS als Europa.

Het moeilijkst is het inschatten van de impact van een handelsoorlog op de koers van de dollar. De volgende effecten kunnen we verwachten:

 • De EMU-landen zijn meer van internationale handel afhankelijk dan de VS. Dit geldt ook voor de meeste opkomende landen en Japan. In principe is een handelsoorlog daarom slechter voor de euro en de yen dan voor de dollar.
 • Nu nemen de VS het initiatief en dan is de eerste gedachte dat ze ook een voorstander zijn van een lagere koers van de dollar. Echter, zodra de rest van de wereld tegenmaatregelen treft, geldt dat zij ook een lagere koers van hun munt willen. Daarbij komt dat het maar de vraag is of de VS werkelijk zo gebaat zijn bij een lagere koers van de Amerikaanse munt. Er worden namelijk allerlei heffingen voorgesteld op importartikelen die de VS voorlopig helemaal niet zelf kunnen fabriceren. Wat dit betreft zijn hele industrieën in de loop van de tijd naar buiten de VS verplaatst of is de productiecapaciteit ervan in de VS zelf sterk teruggevallen. Er gaan vele jaren overheen voordat die productiecapaciteit (weer) in de VS zelf aanwezig is. Daarom betekent een zwakkere dollar voorlopig alleen maar hoge importprijzen voor de Amerikaanse consument.
 • Op dit moment staan de kortetermijnrentes in de VS het meest onder opwaartse druk. Dit zal door de importheffingen versterken, omdat deze ook hogere inflatie betekenen. Voor de dollar is dit gunstig. Maar vergeet niet dat we niet voor niets spreken van handelsoorlog. Op dit moment hebben veel centrale banken, sovereign wealth funds en andere grote beleggers veel in de VS belegd. In een oorlogssituatie met de VS is de kans groot dat velen dit willen afbouwen. Misschien gaat Washington deze bedragen op een gegeven moment wel blokkeren. De angst hiervoor kan leiden tot een groot aanbod van dollars. De andere kant van de medaille is, dat als massaal obligaties verkocht worden dit al snel – in tegenstelling tot hetgeen we eerder over de yieldcurve aangaven – tot oplopende in plaats van lagere langetermijnrentes in de VS kan leiden. Washington snijdt zich dan daarmee flink in de vingers. Met andere woorden, een handelsoorlog levert geen winnaars op, maar alleen verliezers.

Gezien bovenstaande factoren moeten we afwachten of we werkelijk richting een handelsoorlog gaan en zo ja, hoe zo’n conflict zich ontwikkelt. Dan pas valt meer gevoel te krijgen voor de gevolgen voor de Amerikaanse munt.

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
×

Groeien door overnames

Mijn collega's en ik spreken op dit moment veel ondernemers met ambitieuze groeiplannen. Wellicht speelt dit ook bij u en zoekt u schaalvoordelen door samenvoeging van productiemiddelen of toevoeging van nieuwe producten en diensten in uw portfolio? Zeker als u actief bent in een markt met een groot aantal spelers kunnen één of meerdere overnames de groei van uw omzet en winst versnellen.

Het is daarom goed om (het proces van) overnames te onderzoeken en bij een positieve uitkomst te implementeren in uw strategie. ICC Consultants kan u hierbij adviseren en zorgen voor de uitvoering.

De huidige stand van zaken in overnameland

Nu de Europese economie aantrekt, de rente historisch laag staat en veel bedrijven een overschot aan liquide middelen hebben, is er veel beweging in de overnamepraktijk. Naast strategische kopers (vaak uit de branche) zijn er veel financieel georiënteerde partijen actief die afkomstig zijn uit de “private equity” wereld. De grotere private equity fondsen halen hun kapitaal op bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Vervolgens gaat de fondsmanager de markt in om bedrijven te benaderen voor gehele of gedeeltelijke participatie.

Door de vele partijen in de markt is het des te belangrijker voor uw onderneming om een scherpe overnamestrategie te hanteren om succesvol te kunnen zijn. Er is immers veel concurrentie. En waarom zou een verkopende aandeelhouder juist aan u moeten verkopen?

Stap voor stap

Veel bedrijven staan in de stille verkoop. Het kopen van een bedrijf is een gevoelig proces en moet zorgvuldig worden aangepakt. ICC Consultants beschikt over een groot netwerk en is hierdoor in staat om samen met u een geschikt bedrijf te vinden dat naadloos past binnen uw geformuleerde strategie. Op basis van anonimiteit benaderen wij voor u de aandeelhouders van bedrijven die interessant voor u zijn om te polsen of zij geïnteresseerd zijn in een mogelijke verkoop.

In gesprek maar u dient het tempo te bepalen

Nadat een verkopende partij heeft aangegeven open te staan voor een nadere kennismaking zal er informatie moeten worden uitgewisseld.

Het is erg prettig om tijdens deze gesprekken te kunnen vertrouwen op een professionele adviseur die bekend is met uw wensen en eisen. Laat u niet opjagen door de verkoper of de markt. U dient het tempo te bepalen.

Overnameprijs: verdiepingsslag noodzakelijk om een goed voorstel te maken

Om de waarde te bereken, zijn vele rekenkundige methodes beschikbaar. Waar het echter om gaat is met welke (kwaliteit) informatie en aannames er wordt gewerkt. Zo kunt u zich rijk rekenen met de zogenaamde synergievoordelen maar u dient hier goed te kijken naar tegenvallende opbrengsten door bijvoorbeeld minder goed functionerende processen.

Daarnaast worden de risico's van een onderneming in de praktijk vaak te laag ingeschat (en dan niet alleen financieel).

Als de informatie compleet is, kan onder de nodigde voorbehouden een niet-bindend (tegen)voorstel worden ingediend bij de verkopende partij.

Intentieovereenkomst of koopovereenkomst?

Na de geslaagde gesprekken en onderhandelingen worden de mondeling overeengekomen afspraken op papier gezet. Dat betreft onder andere de (initiële) koopsom, eventuele garanties en het opstellen van voorbehouden en ontbindende voorwaarden. ICC Consultants heeft ervaring met het opstellen van een volledige (intentie)overeenkomst. Let goed op bij het opstellen en/ of beoordelen van de overeenkomst: in hoeverre wilt u zich voor dit moment binden en wat zijn de voorwaarden waaronder u zich kunt of moet terugtrekken?

Due diligence: onderschat onderdeel, maar pas op!

Dit is wellicht het meest belangrijke onderdeel van het overnameproces. Is het juist wat tijdens de onderhandeling is gezegd door de verkoper en worden er geen verrassingen aangetroffen in het over te nemen bedrijf?

Het due diligence onderzoek wordt door een derde partij uitgevoerd. ICC Consultants coördineert en regisseert, zodat u de uitkomsten in het juiste perspectief kunt plaatsen.

Arrangeren overnamefinanciering

De financiering is van wezenlijk belang om de koop tot een goed einde te kunnen brengen. Pas op om te veel vreemd vermogen aan te trekken waardoor niet alleen de over te nemen onderneming kwetsbaar wordt maar misschien ook uw andere bedrijven.

ICC Consultants rekent diverse scenario's door en treedt op als adviseur die uw belang centraal stelt.

Afronding en transactie

De laatste fase van de bedrijfsovername: alle puntjes worden op de 'i' gezet. De handtekeningen worden gezet en de transactie wordt afgerond.

Wat kan ICC Consultants voor u betekenen?

In geval van een bedrijfsovername, loopt u tegen verschillende complexe processen aan. Samen met ICC Consultants heb ik veel ervaring op dit terrein. Dit helpt u om tot een geslaagde bedrijfsovername te komen. ICC Consultants kan u van dienst zijn op de volgende gebieden:

 • Overnamestrategie formuleren
 • Zoeken en benaderen van mogelijke overnamekandidaten
 • Advies bij fusies en overnames
 • Financiële analyse en bedrijfswaardering
 • Arrangeren van de overnamefinanciering
 • Advies bij bedrijfsverkoop en desinvesteringen
 • Advies bij bedrijfsopvolging
 • Procesbegeleiding bij bovengenoemde diensten

Wilt u eens verkennend verder praten? Neem gerust contact op met Berend Westra op 030-8201221 of b.westra@icc-consultants.nl om een vrijblijvende afspraak te maken.

ICC Consultants

ICC Consultants is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in overnames en financieringsoplossingen en het managen van rente-, valuta-, en commodityrisico's.

Voor al uw vragen kunt u ons bereiken op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Berend Westra
Berend Westra
Associate M&A
×

ICC nu ook uw partner bij overnames

Steeds vaker nemen onze relaties andere bedrijven of bedrijfsonderdelen over, of zijn ze op zoek naar interessante overnamekandidaten. Vanuit onze bijna veertigjarige historie als onafhankelijk adviseur hebben wij een groot en krachtig netwerk in ondernemend Nederland en kunnen we de juiste partijen bij elkaar brengen. Vanuit een netwerk alleen komen echter geen succesvolle transacties tot stand. Daarvoor zijn tijd, toewijding, specialistische kennis en ervaring nodig.

Om u dit te kunnen bieden zijn we een samenwerking met Berend Westra gestart. Berend en zijn team beschikken over ruime ervaring aan de koop- en verkoopzijde van transacties. ICC kan nu uw M&A-traject van begin tot einde succesvol begeleiden, inclusief de financiering. U heeft hiermee één aanspreekpunt en toegang tot een zeer interessant netwerk. Meer informatie vindt u op onze website: https://www.icc-consultants.nl/nl/services/overname.

Wilt u eens verkennend verder praten? Neem gerust contact op met mij of rechtstreeks met Berend Westra om een vrijblijvende afspraak te maken en bijvoorbeeld over de volgende zaken verder te praten:

 • Overnamestrategie formuleren
 • Zoeken en benaderen van mogelijke overnamekandidaten
 • Advies bij fusies en overnames
 • Financiële analyse en bedrijfswaardering
 • Arrangeren van de overnamefinanciering
 • Advies bij bedrijfsverkoop en desinvesteringen
 • Advies bij bedrijfsopvolging
 • Procesbegeleiding bij bovengenoemde diensten
Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
×

Inflatie en rentes stijgen sneller - overweeg een rentehedge

IHS Markit (het gerenommeerde Londense bureau dat maandelijks de inkoopmanagersindex voor de Europese landen publiceert), pleit voor een renteverhoging in de eurozone. Als uit deze index blijkt dat het aantal ‘knelpunten’ dat voor prijsopdrijving kan zorgen (waaronder oplopende levertijden) snel toeneemt,  dan moet men dat zeker serieus nemen. In het verleden is gebleken, dat de index een belangrijke voorspellende waarde heeft en vaak een waarheidsgetrouw beeld geeft van de stand van de economie.

In het verleden bleek een waarde van 54 vaak de grens voor een verhoging, dan wel een verlaging van de rente. Deze score duidt op een gematigde toename van de activiteiten. Beweegt de index verder omhoog, dan kan de rente ook verder omhoog. Uit de laatste Markit gegevens blijkt dat de inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie in de eurozone in november op het recordniveau van 60.1 is uitgekomen (bron; Het Financieele Dagblad, 4 december 2017, ‘ECB onderschat inflatoire krachten’).

ECB

De ECB is echter nog niet zo ver. Dat is begrijpelijk want zou de ECB hetzelfde zeggen, dan zullen direct allerlei rentes in de EMU-zone gaan stijgen. De Zuid-Europese landen als Spanje en Italie kunnen nu een hogere rente helemaal nog niet dragen. Eerst moet immers de huidige economische groei nog verder doorzetten.

Probleem van dit ECB-beleid is dat als de inflatie over niet al te lange tijd inderdaad meer dan verwacht gaat oplopen, de rentemarkten meteen een stuk hogere rentes in de toekomst gaan verdisconteren. De rente moet dan (veel) sneller omhoog dan als de ECB nu al de rente zou gaan verhogen.

Futures

Als we kijken naar de drie maands Euribor futures (dit is dus de rente waartegen men het Euribor tarief voor die toekomstige datum kan vastleggen), dan zien we dat de markt op dit moment dus slechts 1% stijging van het Euribor tarief in de komende 4,5 jaar verdisconteert (per juni 2022).

Euribor Jan 2018 -/-0,32%
Euribor Dec 2018 -/-0,27%
Euribor Dec 2019 -/-0,05%
Euribor Dec 2020 0,30%
Euribor Dec 2021 0,57%
Euribor Jun 2022 0,70%

 
Geeft de inkoopmanagersindex nu het juiste signaal af, dan gaat dit een duidelijk hoger niveau van de rentes betekenen in de komende jaren. Te meer daar de rentes in de VS voorlopig waarschijnlijk zullen blijven stijgen en deze de Europese rentes altijd enigszins mee omhoog zullen zuigen.

Nu profiteren van lage swaprates?

Overweegt u (een deel van) uw renterisico in te dekken, dan komt het moment dat u te laat bent voor de echt mooie tarieven steeds dichterbij. De 5 en 10 jaars swaprentes zijn nog steeds zeer aantrekkelijk geprijsd, maar dit zal naar onze mening niet heel lang meer duren.

Laat u niet verrassen door onverwacht snel oplopende rentes en leg de huidige lage renteniveaus voor de komende jaren vast. ICC kan u ondersteunen bij de keuze van het voor u best passende rente-instrument en er voor zorgen dat u niet te veel betaalt. Marges op renteswaps en rentecaps zijn relatief hoog.

Vraag hier onze white paper aan over bankmarges in renteswaps

Vraag hier toegang tot onze tweewekelijkse rentepublicaties

Voor al uw overige vragen kunt u ons bereiken op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
×

The roller coaster ride called OPEC

OPEC's crude oil market interventions over the past three to four years have caused oil prices to make significant swings, reflecting the still present influence and clout of the cartel (and its allies).

As OPEC and its non-OPEC allies (headed by Russia) have gathered in Vienna this week, a few days of headlines and spins will culminate in today's ministerial meeting where decisions on continuation or adaption of policies will be finalized. Where three years ago the cartel decided to produce and export crude oil flat-out, driving oil prices into a crash in an attempt to corner the then nascent US shale oil growth, since then much has changed. The decision then came as a surprise to markets and injected massive uncertainty and volatility into a market that has always been dominated by shocks already. Even though OPEC has shifted its strategy and has left the goal of wiping out shale, uncertainty remains and will likely persist. Interventions over the past years have sent oil prices on a roller coaster ride and will continue to do so in the future. The idea of the cartel, as influential as it is, managing oil prices in a US dollar 10 range by manipulating fundamentals will prove to remain wishful thinking.

Starting at the beginning of 2017, OPEC joined by non-OPEC headed by Russia have cut production of crude oil by 1.8 million barrels per day (or 2% of global supply). Despite some members not performing to the fullest extent, overall compliance has been – untypically – high in 2017 reducing the overhang of massive global oil and oil products inventories built up over the year before. Prices have steadily increased although partly driven by massive building of speculative long positioning. While the goal of driving inventories down to 5-year averages has only partly been attained, CAPEX has also been cut significantly across the industry for 2 years straight, setting the market up for potential tightness in 2-3 years from now. Developments gave OPEC greater control over the market in the longer term, but it realizes it was joined by a new swing producer called shale oil that due to some years of marginal prices and cash flow pressures have massively improved efficiency, cash cost control, capital discipline and hedging skills.

Against the backdrop of inventories still resting at levels only half way toward the long term averages and 2018 supply and demand balance models showing a likelihood of being broadly balanced only when production restrictions remain in place, OPEC will today decide on whether to roll over the policy for another period after the end of current deal in March 2018. Currently, the jury seems to be out for either a full 9 month extension to December 2018, a 6 month extension or a 9 month extension but with a review/opt-out after 3 months (so in June 2018). It all seems to lack conviction on a credible exit strategy and members but especially Russian oil companies remain worried about the resurgence of shale and loss of market share if prices go to high.

Market participants (many of which speculators and investors) are closely watching today's ever move and have likely fully priced in a 9 month extension. Any under delivery to just that may prompt a wave of disappointment selling and a sharp correction in prices. Even confirming the expected may constitute a typical case of ‘buy the rumor, sell the fact'. However, let's not forget about OPEC's past track record of surprising on the hawkish side and rule out another leg of the bull run. Check your risk positions and make sure your hedges are up to date. Roller coaster ride it is.

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
×

In 10 stappen naar een optimale financiering in 2018

Door de aanhoudende economische groei hebben veel organisaties investeringsplannen voor 2018 en verder. Als dit ook bij u speelt en er voor deze plannen externe financiering nodig is, dan is ons advies om ruim op tijd te beginnen met nadenken over de best passende financieringsstructuur. Hoe pakt u dat aan? Dit verschilt natuurlijk per situatie, maar we schetsen u graag 10 heldere stappen die u veel tijd, geld en frustratie kunnen besparen.

Stap 1 - Risicoprofiel en Rating

Uw risicoprofiel bepaalt hoe de bank naar uw bedrijf kijkt en hoeveel kapitaal uw financier moet aanhouden. Hoe lager uw risicoprofiel, hoe beter uw onderhandelingspositie. Als u van uw bank geen inzicht krijgt in uw risicoprofiel dan kunt u ook een onafhankelijke PD rating (‘Probability of Default’) laten uitvoeren.

Stap 2 - Totale Bancaire Inkomsten (TBI)

Tegenover het aanhouden van kapitaal dienen voor de bank inkomsten te staan. Ken het rendement dat uw bank op u maakt. Zet alle inkomsten voor de bank op een rij. Dit is niet eenvoudig omdat lang niet alle inkomsten zo goed zichtbaar of vastgelegd zijn als de kredietmarge. Denk ook aan de inkomsten uit rentederivaten (vaak hoog!), betalingsverkeer, vreemde valutatransacties, etc. Check of de TBI (‘Totale Bancaire Inkomsten’) uit hoofde van uw relatie voldoen aan de rendementsdoelstellingen van de bank.

Stap 3 - Financiering ondersteunt strategie

Bedenk welke financiering uw ondernemingsstrategie het beste ondersteunt. Als u de bank verzoekt een financieringsvoorstel uit te brengen krijgt u een structuur met voorwaarden die de bank u wenst op te leggen. U kunt echter andere doelstellingen hebben:

 • Wilt u snel kunnen groeien? Zoek dan naar een structuur die u maximale ruimte en flexibiliteit biedt;
 • Wilt u een maximaal rendement uit uw onderneming of gaat u voor cost-leadership? Stuur dan op een financiering met de laagste kosten;
 • Wilt u als bedrijf of aandeelhouder minder risico lopen? Ga voor een financiering met lang commitment, minder zekerheden, minder strak gestelde ratio’s en ruimte voor dividenduitkeringen.

Uiteraard is het geen keuze voor het één of het ander, maar alle voordelen in één financiering kan ook niet. Wel zijn allerlei combinatievormen mogelijk.

Stap 4 - Keuze financieringsstructuur

Wat is de voorkeur van de verschillende stakeholders van het bedrijf? Waar gaat uw eigen voorkeur naar uit? Leg duidelijk vast met welke uitgangspunten een nieuwe financiering aangegaan wordt en waarom hiervoor gekozen is.

Stap 5 - Bankstrategie

Ook dit is een onderwerp op zich. Blijft u voor een nieuwe financiering bij uw huisbank? Of gaat u meerdere banken benaderen? Voor beide is wat te zeggen. In de regel kan een herfinanciering bij de huisbank wat sneller, maar krijgt u zonder concurrentie niet de beste voorwaarden en minder innovatieve oplossingen. Nieuwe banken komen met nieuwe inzichten, offreren scherper en gaan verder om u als klant binnen te halen. Betreft het een herfinanciering groter dan 40-50 miljoen euro dan komt u al snel uit bij een clubdeal met twee (of meer) banken. Ook dan is de juiste strategie belangrijk. U wilt bijvoorbeeld zo lang mogelijk concurrentie tussen de financiers behouden.

Stap 6 - Request for Proposal

Vraag de bank(en) niet zo maar om een kredietvoorstel, maar geef duidelijk aan hoe u het wilt hebben. Maak een op bancaire leest geschoeide en realistische termsheet en stuur alle relevante cijfers mee. Een complete aanvraag bespoedigt het proces aanzienlijk.

Voordat de banken een voorstel uitbrengen zullen ze een persoonlijk gesprek met u willen. Bedenk van te voren hoe u uw onderneming gaat presenteren (dat is anders dan aan klanten, prospects of investeerders!)

Stap 7 - Vergelijken en onderhandelen

U gaat in deze fase van indicatieve termsheets (ITS) naar committed termsheets (CTS) en er zullen gedurende deze fase banken moeten afvallen. Kies niet alleen op gevoel of op de scherpste kredietmarge, maar beoordeel alle voorstellen in zijn totaliteit. Elke bank zal zijn eigen inbreng proberen te geven aan de structuur en voorwaarden. Dit maakt het vergelijken lastiger maar geeft u ook nieuwe waardevolle inzichten in de mogelijkheden. Laat de voorwaarden en condities van alle voorstellen overzichtelijk in een excelsheet zetten om een goede vergelijking te kunnen maken. Geef de banken die het niet geworden zijn een toelichting. Het wordt gewaardeerd en u komt elkaar altijd weer tegen.

Stap 8 - Documentatie

Heeft u uw financier(s) gekozen dan gaat u omvangrijke kredietdocumentatie ontvangen. Zijn alle afspraken goed vastgelegd? Ook hier geldt; ‘The devil is in the detail’. Bepaal of u een externe advocaat nodig heeft. Zeker bij Engelstalige LMA documentatie kunt u naar onze mening niet zonder specialisten.

Let ook op clausules die u verplichten tot een rente-indek. We zien vaak dat het voordeel van een scherp financieringsvoorstel weer moet worden ‘weggegeven’ door verplicht een renteswap te moeten afsluiten tegen veel te hoge bankmarges. Onderhandel hierover.

Stap 9 - Implementatie

Zeker als u van bank verandert of een bank toevoegt dan brengt dat werk met zich mee.

Bepaal wie in uw organisatie deze taak op zich neemt. Bedenk dat de grootbanken tegenwoordig allemaal werken met implementatieteams die u ondersteunen met de overstap. ‘Het opzien tegen een overstap’ hoeft dus geen doorslaggevende reden te zijn in uw uiteindelijke keuze.

Stap 10 - Jaarlijkse check!

U sluit een financieringsovereenkomst voor een paar jaar, maar uw bedrijf, uw performance en ook uw bank en de financieringsmarkt veranderen in die periode. Dit heeft impact op uw rating en daarmee ook op uw financieringsmogelijkheden. Gaat het goed met uw onderneming dan heeft u meer mogelijkheden, gaat het minder dan verwacht dan is de juiste communicatie van belang. Weet altijd waar u staat!

Als u over één of meerdere van bovenstaande stappen vragen heeft of wilt sparren met een ervaren financieringsspecialist die helemaal aan uw kant staat neem dan contact gerust op met ons op 030-8201221.

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
×

Financieringsdilemma

Recentelijk kwam ik in contact met de DGA van een mooi groot familiebedrijf. Een rasechte ondernemer die veel kansen ziet om zijn onderneming uit te breiden, maar ook een echt familiebedrijf waarin de kinderen volop meewerken en klaar worden gestoomd om de zaak in de nabije toekomst over te nemen.

Zijn vragen waren; ‘Kan ik drie, vijf of tien miljoen euro meer financieren dan ik nu doe?’ en ‘kan het bedrijfspand als extra pensioenvoorziening gaan gelden?’

De familie wenste een onafhankelijke partij die op een heldere manier antwoord kan geven op deze vragen en heeft ICC verzocht om dit uit te voeren. ICC kijkt daarbij naar de structuur van de huidige financiering, het bancaire rendement, de (probability of default) rating van het bedrijf en vooral naar de toekomstige financieringsmogelijkheden.

Analyse

De huidige financieringsstructuur waarbij de business en het onroerend goed apart gefinancierd zijn door twee verschillende grootbanken kan worden gecontinueerd, maar biedt geen mogelijkheid tot een extra financiering of het pand uitnemen als pensioenvoorziening.

Na een gedegen analyse was de conclusie helder; beide klantvragen kunnen niet tegelijk worden ingevuld. De ondernemer moet een duidelijke keuze maken voor (1) een extra pensioenvoorziening voor hemzelf of (2) kiezen voor groei en continuïteit en dus de kinderen. Beide keuzes zijn goed financierbaar, alleen niet gezamenlijk.

Onroerend goed uitnemen voor pensioen

Kiest hij voor de extra pensioenvoorziening dan wordt het pand buiten de business financieringsgroep gebracht. Dit biedt zekerheid van inkomsten naar de toekomst toe voor de huidige ondernemer. Nadeel hiervan is echter dat de business financiering niet zal worden uitgebreid, maar eerder zal worden beperkt omdat de bank de aflossingsdruk zal verhogen.

Extra ruimte om te investeren

Kiest hij voor de kinderen dan kan er een grotere financiering worden aangetrokken waarmee de opvolgers ruimte krijgen om te investeren in de groei van de onderneming voor de komende jaren. Dit kan, naar het oordeel van ICC, het beste plaatsvinden door de vorming van een clubdeal financiering. Nadeel van deze keuze is het ontbreken van privé zekerheid ten aanzien van de extra pensioenvoorziening.

Financieringsmogelijkheden bepalen richting

Dit is een lastig dilemma waar veel ondernemers mee te maken krijgen en het boeiende is dat de uitkomst vooraf niet te voorspellen is. Door alle financieringsmogelijkheden en onmogelijkheden helder in kaart te laten brengen kon deze ondernemer al veel beter richting geven aan zijn denkproces en ligt er ook een goed onderbouwd verhaal om met de volgende generatie om de tafel te gaan. Los van de uitkomst had dat voor deze ondernemer de meest meerwaarde.

Uit deze cases blijkt eens te meer dat een financieringsvraag eigenlijk nooit op zichzelf staat. Welke keuze er ook gemaakt wordt, de financieringsstructuur heeft een hele grote impact op de toekomstige business (on)mogelijkheden van het bedrijf.

De ondernemer in deze casus zal binnenkort samen met zijn familie de knoop doorhakken, maar  recent heeft ICC in vergelijkbare situaties zowel volledige clubdealfinancieringen begeleid om meer “ondernemingsruimte” te creëren alsmede financieringstrajecten begeleid waarbij het onroerend goed gesepareerd werd van de bedrijfsfinanciering.

Herkent u deze vragen of heeft u andere vragen met betrekking tot uw bedrijfsfinanciering, dan denken ik graag met u mee. U kunt mij bereiken op 06-2954 2185 of j.clijsen@icc-consultants.nl.

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
×

Aankondiging: Samenwerking ICC en ValutaPartners

Wij brengen u graag op de hoogte van het feit dat ICC Consultants per 1 oktober 2017 een samenwerking is gestart met ValutaPartners BV. Een samenwerking waarvan onze relaties die regelmatig valutatransacties uitvoeren veel profijt kunnen gaan hebben.

Klik hier voor de PDF versie

Achtergrond van de samenwerking

Met regelmaat wordt ons gevraagd of wij valutatransacties niet goedkoper en sneller kunnen uitvoeren dan de bank. ICC kan, wil en mag echter geen transacties uitvoeren. We hebben een AFM vergunning als adviseur en ondersteunen bedrijven bij het voeren van een optimale valuta(hedge)strategie. Onze onafhankelijkheid dient daarbij te allen tijde voorop te staan en er zou direct belangenverstrengeling optreden als wij ook zouden kunnen verdienen aan transacties.

Fintech heeft de toekomst

Om onze relaties toch een alternatief voor bank en broker te bieden is ICC een samenwerking aangegaan met ValutaPartners. ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud, een snelgroeiende payment provider en top 10 FinTech company uit het Verenigd Koninkrijk met sterke investeerders, waaronder Google, als aandeelhouder.

Geen broker

ValutaPartners is geen broker en zoekt geen winstmaximalisatie per transactie. Zij wil schaalgrootte creëren door zoveel mogelijk valutatransacties via haar platform af te wikkelen. Hierdoor kunnen de kosten voor u als gebruiker in de toekomst nog verder omlaag. U kunt zelf online overboekingen doen in 35 valuta’s, naar 200 landen, maar uiteraard ook tussen uw eigen vreemde valuta- en eurorekening. U heeft direct toegang tot de valutamarkten met real-time en transparante wisselkoersen. Door de lage overheadkosten van het platform kunt u fors besparen op iedere transactie.

Hoe werkt het?

Als u er voor kiest (een deel van) uw spot- en termijntransacties via het platform van ValutaPartners uit te voeren dan wordt er afhankelijk van uw verwachte jaarvolume en gemiddelde transactieomvang een vaste koersmarge afgesproken. Deze geldt voor al uw transacties in alle valuta’s. De koersmarge wordt afgesproken in een percentage, bijvoorbeeld 0,05%. Bij een EUR/USD koers van 1.20 betaalt u dan 6 pips marge over de bied/laat koers. Op het moment dat u een transactie wilt gaan doen ziet u altijd de interbancaire mid-rate en vergelijkt u deze met de koers die u op het platform krijgt aangeboden. Een account openen en aanhouden is gratis. Veel relaties proberen het platform uit en worden vervolgens frequente en enthousiaste gebruikers. Neem contact met ons voor een korte webdemo van dit platform.

Is het de moeite waard?

Gemiddeld besparen onze relaties 50% ten opzichte van wat zij nu bij de bank betalen. Als u direct uw leveranciers via het platform gaat betalen kan dit verder oplopen omdat u geen overboekingskosten hoeft te betalen. Twijfelt u of het financieel zinvol is voor u? Laat ons dan een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ uitvoeren om uw huidige kosten en het besparingspotentieel in kaart te brengen. Neem contact met ons op voor een scan van uw valutatransactiekosten.

Is het veilig en betrouwbaar?

Wij menen van wel:

 • Het betaalplatform van Currencycloud verricht elke dag ruim 20.000 betalingen. Per jaar wordt hiermee een waarde van 20 miljard euro verwerkt.
 • Currencycloud is een elektronische geldinstelling geautoriseerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk en op basis van het Europees paspoort actief in Nederland. ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud. Klik HIER voor de vermelding op de website van De Nederlandsche Bank.
 • Het toezicht van de FCA op financiële instellingen in het Verenigd Koninkrijk is toonaangevend in de wereld.
 • Aan de drie belangrijkste normen van de FCA voldoet Currencycloud ruimschoots: kapitaal-toereikendheid, bescherming van klanten en intern risicomanagement.
 • Er worden elk uur betaalrondes uitgevoerd en het geld staat praktisch direct op uw rekening of die van uw leverancier.
 • U hoeft zelf geen nieuwe bankrekeningen te openen. Al uw betalingen lopen via officiële en veilige ‘segregated accounts’ van Barclays Bank in Londen. 

Vragen?

Graag beantwoorden wij al uw vragen op dit gebied. U kunt contact met ons opnemen op 030-2328200 of per email op icc@icc-consultants.nl.

 
NB: Uit ons recente onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in Nederland blijkt dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren van haar valutatransacties. De bedrijven die het wel weten betalen zeer uiteenlopende koersmarges. Lees hier hoe groot deze verschillen zijn.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
×

Onderzoek valutatransacties: ‘Bedrijven weten niet wat ze aan koersmarge betalen’

De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in Nederland, is dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren van haar valutatransacties.

Van de bedrijven die wel kunnen aangeven welke koersmarges ze betalen, krijgen we zeer uiteenlopende antwoorden. Lees hier hoe groot deze verschillen zijn en hoe u 100% zekerheid kunt krijgen over de koersmarge die u zelf betaalt.

Opzet onderzoek

In de afgelopen zomerperiode hebben we aan onze relaties gevraagd 11 multiple choice vragen te beantwoorden om een goed beeld te krijgen van hoe binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf valutatransacties worden uitgevoerd en tegen welke condities. Honderdvijftig relaties hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Een derde deel daarvan verricht zelden tot nooit valutatransacties en derhalve hebben we van circa honderd bedrijven relevante input ontvangen voor dit onderzoek.

Van deze groep kocht of verkocht 40% tussen 0 en 5 miljoen euro aan vreemde valuta, 25% tussen 6 en 20 miljoen en 35% meer dan 21 miljoen euro aan vreemde valuta per jaar. Ruim 90% van de respondenten kocht of verkocht US dollars, een kleine 50% kocht of verkocht Britse ponden en 12% handelde direct in Chinese Yuan (CNY).

Telefonisch of via handelsplatform?

Op de vraag hoe men valutatransacties uitvoert antwoordt 35% van de respondenten spottransacties uit te voeren via een handelsplatform van de bank en 25% voert ze telefonisch uit. Bij termijntransacties is het andersom. 35% sluit deze telefonisch af en nog maar 20% via het handelsplatform van de bank. Ook opvallend; een derde van de respondenten geeft aan nooit termijntransacties af te sluiten. Bij de vragen over dit onderwerp kon men ook kiezen voor het antwoord; ‘Wij voeren onze transacties uit via een valutabroker (telefonisch of platform)'. Minder dan 2% van de respondenten koos voor dit antwoord.

Koersmarge

Op de vraag ‘Weet u precies hoeveel koersmarge u betaalt aan uw bank of broker per valutatransactie?’ antwoordt meer dan 50% van de deelnemers met ‘nee’. 18% checkt de koersen zelf real-time op internet en 18% heeft afspraken met de bank gemaakt en controleert deze met behulp van de transactiebevestiging.

Op de vervolgvraag ‘Kunt u aangeven in welke range het aantal basispunten ligt dat uw bank of broker u berekent….’ Geeft nog steeds 45% aan dat niet te kunnen. Circa 25% geeft aan tussen de 1 en 5 basispunten te betalen, circa 25% denkt tussen de 6 en 15 basispunten en de overige 5% denkt meer dan 16 basispunten te betalen.

Valutabrokers

Ondanks dat voornamelijk Britse valutabrokers al een paar jaar zeer actief zijn in Nederland en veel effort stoppen in sales en marketingactiviteiten wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van valutabrokers.

Aan de bekendheid kan het niet liggen want slechts 4% geeft aan nog nooit benaderd te zijn door een valutabroker. Met respectievelijk 17,5% en 25% zijn ‘onze valutatransacties zijn te beperkt’ en ‘het te behalen financieel voordeel is te gering ten opzichte van de tijd en moeite die we erin moeten stoppen’ de meest genoemde redenen om niet met een broker te werken. Daarnaast geeft bij elkaar 20% aan met de eigen bank dezelfde of betere prijsafspraken te kunnen maken, of geen business bij de bank weg te willen halen.

Er waren in dit onderzoek dus slechts tien bedrijven die met een valutabroker werken of gewerkt hebben. Het meest gegeven overall rapportcijfer door deze groep aan de brokers voor het uitvoeren van valutatransacties is een 7 (vijf keer gegeven). Door de achtentachtig partijen die de bank gebruiken werd het cijfer 8 het vaakst gegeven (eenendertig keer).

Van de tien bedrijven die met zowel bank als valutabroker werken kreeg de bank twee keer een iets hoger overall rapportcijfer, vijf keer een lager cijfer en drie keer hetzelfde. De data is hier wat te beperkt om echt harde conclusies te trekken, maar er komt in ieder geval geen duidelijk beeld naar voren dat de valutabrokers (toch als uitdager in deze markt aanwezig) veel beter gewaardeerd worden dan de banken als het gaat om het uitvoeren van valutatransacties.

Belangrijkste conclusies

 1. Er wordt binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf nog maar heel weinig gebruik gemaakt van valutabrokers.
 2. Partijen die een echt lage koersmarge betalen (van 1 tot 5 basispunten) zijn veelal de multinationals met volumes van boven de 50 miljoen per jaar en handelend via een multibanking platform.
 3. Veruit het grootste deel van de bedrijven weet niet welke koersmarge de bank neemt.
 4. Er zijn grote verschillen in koersmarge, variërend van 6 tot ruim 25 basispunten, die niet goed verklaard kunnen worden door jaarvolume of door de grootte van de transacties.

Kosteloze scan valutatransactiekosten?

Banken en brokers doen over het algemeen nog steeds geheimzinnig over de koersmarge die ze u berekenen. Als u graag 100% zekerheid wilt over de koersmarge die u betaalt, dan kunnen wij dit duidelijk maken voor u.

Wij bieden u een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ aan. Dit kost u slechts een paar minuten van uw tijd. Wij stellen u een paar korte vragen over uw valutatransacties en doen een real-time pricing check waarbij u, telefonisch of via het handelsplatform, een quote opvraagt bij uw bank of broker. Exact op dat moment vergelijken wij die koers met de interbancaire bied- en laatkoersen. Het verschil is de marge die de bank tracht te nemen. We kunnen deze check op spot- en termijntransacties uitvoeren en voor alle vreemde valuta. Wij verwerken de resultaten in een kort rapport, inclusief een ‘print screen’ van onze real-time pricing systemen. Wij geven ook aan wat naar onze mening een marktconforme marge zou moeten zijn voor u.

Vraag hier een vrijblijvende kostenscan aan of neem contact op met Cees Houpt of Tom Valenkamp op 030 820 1221.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
×

Bank moet verborgen marge in rentederivaat terugbetalen

Dit lazen wij 25 juli jl. in het FD:

‘ABN Amro moet klant verborgen marge derivaat terugbetalen’ 

‘ABN Amro moet een klant van een ingewikkeld rentederivaat € 15.000 betalen, omdat de bank de waarde van een aan hem verkochte optie ten onrechte niet volledig heeft uitgekeerd. Dat blijkt uit een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid, die kortgeleden werd gepubliceerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een bank een klant om deze reden geld moet uitkeren.’

We hebben de uitspraak voor u bekeken en een aantal interessante conclusies voor u op een rij gezet.

Klik hier voor het volledige rapport

Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant