Tips en actuele ontwikkelingen

Beter beschermd tegen stijgende grondstofprijzen in 2022?

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
dinsdag, 14 december 2021

Recentelijk verschijnen er veel berichten over de glastuinbouw en de energie-intensieve industrie die in de problemen zit door de record hoge gasprijzen en stroomkosten. Ook de  zich van de Coronacrisis herstellende vervoer- en transportsector (land, zee, lucht) staat al meteen weer onder grote druk van de fors stijgende olieprijzen. En ook de metaalverwerkende industrie moet op inkoop concurreren met nieuwe grootgebruikers in de renewables, EV en batterijen industrieën tegen almaar hogere prijzen.

Lees verder

Een financieringstraject met alleen de huisbank

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
donderdag, 16 september 2021

Recentelijk sprak ik een CFO van een middelgroot bedrijf. Een bedrijf met een relatief beperkte financiering dat al jaren bankiert bij een grote Nederlandse bank. Het bedrijf heeft investeringsplannen en voor de invulling van de plannen wenst men gebruik te maken van bancaire financiering. Mede door een prima relatie met de huisbank en beperkt beschikbare tijd van de CFO heeft het bedrijf geen behoefte aan een uitgebreid traject met verschillende banken.  

Lees verder

Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 2)

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
woensdag, 9 juni 2021

Onze relaties vragen ons regelmatig hoe het nou zit met de pricing van de verschillende rente-instrumenten. Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Lees verder

Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 1)

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
dinsdag, 18 mei 2021

Ongeveer één jaar terug werden we – plotsklaps – geconfronteerd met het coronavirus en de economische gevolgen hiervan. Net zo snel als het virus zijn intrede deed, volgde ook de ‘ommekeer’ toen farmaceut Pfizer op 9 november 2020 wereldkundig maakte een vaccin voor het virus te hebben ontwikkeld. Met de komst van meerdere vaccins zal de economische groei in meerdere Europese economieën zich (snel) herstellen. Al is het alleen maar door de inhaalvraag bij consumenten en bedrijven. 

Lees verder

Uw jaarrekening en de kredietrevisie

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
donderdag, 15 april 2021

Voor veel ondernemers is 2020 een jaar geweest met grote uitdagingen. De coronacrisis zorgt voor de grootste krimp van de Nederlandse economie ooit gemeten. Met name door overheidssteun is het aantal faillissementen beperkt gebleven; toch hebben Nederlandse banken miljarden aan voorzieningen getroffen omdat de banken verwachten dat bedrijven problemen zullen krijgen met het terugbetalingen van hun leningen. Nu het eerste kwartaal van 2021 is afgesloten, ontvangen banken de eerste jaarrekeningen van hun kredietrelaties en wordt het revisieproces opgestart. Dit kan forse consequenties hebben voor bedrijven met een bancaire financieringsfaciliteit.

Lees verder

Welke drie variabelen bepalen de optimale afdekking van uw valutarisico’s?

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
vrijdag, 26 maart 2021

De meeste organisaties ervaren nog steeds de economische onzekerheid vanuit de coronapandemie. Bij het opmaken van de periodieke prognoses omtrent de (daadwerkelijke) inkoopbehoefte en de verwachte omzet voor 2021, zijn de veranderende marktomstandigheden van de onderneming een uitdaging op zich. Nu ook de volatiliteit (=bewegelijkheid) en hiermee de risico’s in de major valutaparen EURUSD en EURGBP toeneemt, is riskmanagement van de valutarisico’s aan belang toegenomen.

Lees verder

De Nederlandse financieringsmarkt in 2021 t.o.v. 2017

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
maandag, 8 februari 2021

In tijden waar de coronapandemie het nieuws domineert hopen we een frisse blik te werpen op enkele belangrijke ontwikkelingen in de financieringsmarkt. In 2017 en 2021 heeft ICC onderzocht hoe financiële beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven kijken naar de volgende drie onderwerpen:

Lees verder

Een depressie of hausse in 2021?

Tom Valenkamp
Tom Valenkamp
Account Manager
vrijdag, 29 januari 2021

Steeds meer gerenommeerde analisten vergelijken de huidige situatie met die van eind jaren 20 in de vorige eeuw. Die eindigde in een depressie waarbij de economie met circa een derde kromp. Zijn deze zorgen gerechtvaardigd of gaan we een hausse tegemoet als de vaccinatieprogramma’s in alle grote economieën goed op gang zijn gekomen?

Lees verder

Credit Rating

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
dinsdag, 8 december 2020

ICC hanteert voor de bepaling van het risicoprofiel en de rating een balansrating systeem dat functioneert volgens de verordening van de European Banking Authorities, waardoor banken het zelf ook kunnen gebruiken. Een dergelijke rating is...

Lees verder

RAROC

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
dinsdag, 1 december 2020

Om te beoordelen of de voorwaarden en condities van uw bestaande financieringsovereenkomst of van een nieuw uitgebracht kredietvoorstel marktconform zijn, benchmarken we deze met gelijkwaardige transacties in dezelfde sectoren. Daarnaast maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model om inzichtelijk te maken welk rendement een bank maakt op u als relatie.

Lees verder