Uit de praktijk

Onze nieuwsbrieven altijd als eerste ontvangen?

Hieronder vindt u een overzicht van recente ‘Uit de praktijk’ nieuwsbrieven.
Schrijf u hier in en ontvang nieuwe tips en actuele ontwikkelingen op het
gebied van risicomanagement en financieren kosteloos per email.

×

In 10 stappen naar een optimale financiering in 2018

Door de aanhoudende economische groei hebben veel organisaties investeringsplannen voor 2018 en verder. Als dit ook bij u speelt en er voor deze plannen externe financiering nodig is, dan is ons advies om ruim op tijd te beginnen met nadenken over de best passende financieringsstructuur. Hoe pakt u dat aan? Dit verschilt natuurlijk per situatie, maar we schetsen u graag 10 heldere stappen die u veel tijd, geld en frustratie kunnen besparen.

Stap 1 - Risicoprofiel en Rating

Uw risicoprofiel bepaalt hoe de bank naar uw bedrijf kijkt en hoeveel kapitaal uw financier moet aanhouden. Hoe lager uw risicoprofiel, hoe beter uw onderhandelingspositie. Als u van uw bank geen inzicht krijgt in uw risicoprofiel dan kunt u ook een onafhankelijke PD rating (‘Probability of Default’) laten uitvoeren.

Stap 2 - Totale Bancaire Inkomsten (TBI)

Tegenover het aanhouden van kapitaal dienen voor de bank inkomsten te staan. Ken het rendement dat uw bank op u maakt. Zet alle inkomsten voor de bank op een rij. Dit is niet eenvoudig omdat lang niet alle inkomsten zo goed zichtbaar of vastgelegd zijn als de kredietmarge. Denk ook aan de inkomsten uit rentederivaten (vaak hoog!), betalingsverkeer, vreemde valutatransacties, etc. Check of de TBI (‘Totale Bancaire Inkomsten’) uit hoofde van uw relatie voldoen aan de rendementsdoelstellingen van de bank.

Stap 3 - Financiering ondersteunt strategie

Bedenk welke financiering uw ondernemingsstrategie het beste ondersteunt. Als u de bank verzoekt een financieringsvoorstel uit te brengen krijgt u een structuur met voorwaarden die de bank u wenst op te leggen. U kunt echter andere doelstellingen hebben:

 • Wilt u snel kunnen groeien? Zoek dan naar een structuur die u maximale ruimte en flexibiliteit biedt;
 • Wilt u een maximaal rendement uit uw onderneming of gaat u voor cost-leadership? Stuur dan op een financiering met de laagste kosten;
 • Wilt u als bedrijf of aandeelhouder minder risico lopen? Ga voor een financiering met lang commitment, minder zekerheden, minder strak gestelde ratio’s en ruimte voor dividenduitkeringen.

Uiteraard is het geen keuze voor het één of het ander, maar alle voordelen in één financiering kan ook niet. Wel zijn allerlei combinatievormen mogelijk.

Stap 4 - Keuze financieringsstructuur

Wat is de voorkeur van de verschillende stakeholders van het bedrijf? Waar gaat uw eigen voorkeur naar uit? Leg duidelijk vast met welke uitgangspunten een nieuwe financiering aangegaan wordt en waarom hiervoor gekozen is.

Stap 5 - Bankstrategie

Ook dit is een onderwerp op zich. Blijft u voor een nieuwe financiering bij uw huisbank? Of gaat u meerdere banken benaderen? Voor beide is wat te zeggen. In de regel kan een herfinanciering bij de huisbank wat sneller, maar krijgt u zonder concurrentie niet de beste voorwaarden en minder innovatieve oplossingen. Nieuwe banken komen met nieuwe inzichten, offreren scherper en gaan verder om u als klant binnen te halen. Betreft het een herfinanciering groter dan 40-50 miljoen euro dan komt u al snel uit bij een clubdeal met twee (of meer) banken. Ook dan is de juiste strategie belangrijk. U wilt bijvoorbeeld zo lang mogelijk concurrentie tussen de financiers behouden.

Stap 6 - Request for Proposal

Vraag de bank(en) niet zo maar om een kredietvoorstel, maar geef duidelijk aan hoe u het wilt hebben. Maak een op bancaire leest geschoeide en realistische termsheet en stuur alle relevante cijfers mee. Een complete aanvraag bespoedigt het proces aanzienlijk.

Voordat de banken een voorstel uitbrengen zullen ze een persoonlijk gesprek met u willen. Bedenk van te voren hoe u uw onderneming gaat presenteren (dat is anders dan aan klanten, prospects of investeerders!)

Stap 7 - Vergelijken en onderhandelen

U gaat in deze fase van indicatieve termsheets (ITS) naar committed termsheets (CTS) en er zullen gedurende deze fase banken moeten afvallen. Kies niet alleen op gevoel of op de scherpste kredietmarge, maar beoordeel alle voorstellen in zijn totaliteit. Elke bank zal zijn eigen inbreng proberen te geven aan de structuur en voorwaarden. Dit maakt het vergelijken lastiger maar geeft u ook nieuwe waardevolle inzichten in de mogelijkheden. Laat de voorwaarden en condities van alle voorstellen overzichtelijk in een excelsheet zetten om een goede vergelijking te kunnen maken. Geef de banken die het niet geworden zijn een toelichting. Het wordt gewaardeerd en u komt elkaar altijd weer tegen.

Stap 8 - Documentatie

Heeft u uw financier(s) gekozen dan gaat u omvangrijke kredietdocumentatie ontvangen. Zijn alle afspraken goed vastgelegd? Ook hier geldt; ‘The devil is in the detail’. Bepaal of u een externe advocaat nodig heeft. Zeker bij Engelstalige LMA documentatie kunt u naar onze mening niet zonder specialisten.

Let ook op clausules die u verplichten tot een rente-indek. We zien vaak dat het voordeel van een scherp financieringsvoorstel weer moet worden ‘weggegeven’ door verplicht een renteswap te moeten afsluiten tegen veel te hoge bankmarges. Onderhandel hierover.

Stap 9 - Implementatie

Zeker als u van bank verandert of een bank toevoegt dan brengt dat werk met zich mee.

Bepaal wie in uw organisatie deze taak op zich neemt. Bedenk dat de grootbanken tegenwoordig allemaal werken met implementatieteams die u ondersteunen met de overstap. ‘Het opzien tegen een overstap’ hoeft dus geen doorslaggevende reden te zijn in uw uiteindelijke keuze.

Stap 10 - Jaarlijkse check!

U sluit een financieringsovereenkomst voor een paar jaar, maar uw bedrijf, uw performance en ook uw bank en de financieringsmarkt veranderen in die periode. Dit heeft impact op uw rating en daarmee ook op uw financieringsmogelijkheden. Gaat het goed met uw onderneming dan heeft u meer mogelijkheden, gaat het minder dan verwacht dan is de juiste communicatie van belang. Weet altijd waar u staat!

Als u over één of meerdere van bovenstaande stappen vragen heeft of wilt sparren met een ervaren financieringsspecialist die helemaal aan uw kant staat neem dan contact gerust op met ons op 030-8201221.

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
×

Financieringsdilemma

Recentelijk kwam ik in contact met de DGA van een mooi groot familiebedrijf. Een rasechte ondernemer die veel kansen ziet om zijn onderneming uit te breiden, maar ook een echt familiebedrijf waarin de kinderen volop meewerken en klaar worden gestoomd om de zaak in de nabije toekomst over te nemen.

Zijn vragen waren; ‘Kan ik drie, vijf of tien miljoen euro meer financieren dan ik nu doe?’ en ‘kan het bedrijfspand als extra pensioenvoorziening gaan gelden?’

De familie wenste een onafhankelijke partij die op een heldere manier antwoord kan geven op deze vragen en heeft ICC verzocht om dit uit te voeren. ICC kijkt daarbij naar de structuur van de huidige financiering, het bancaire rendement, de (probability of default) rating van het bedrijf en vooral naar de toekomstige financieringsmogelijkheden.

Analyse

De huidige financieringsstructuur waarbij de business en het onroerend goed apart gefinancierd zijn door twee verschillende grootbanken kan worden gecontinueerd, maar biedt geen mogelijkheid tot een extra financiering of het pand uitnemen als pensioenvoorziening.

Na een gedegen analyse was de conclusie helder; beide klantvragen kunnen niet tegelijk worden ingevuld. De ondernemer moet een duidelijke keuze maken voor (1) een extra pensioenvoorziening voor hemzelf of (2) kiezen voor groei en continuïteit en dus de kinderen. Beide keuzes zijn goed financierbaar, alleen niet gezamenlijk.

Onroerend goed uitnemen voor pensioen

Kiest hij voor de extra pensioenvoorziening dan wordt het pand buiten de business financieringsgroep gebracht. Dit biedt zekerheid van inkomsten naar de toekomst toe voor de huidige ondernemer. Nadeel hiervan is echter dat de business financiering niet zal worden uitgebreid, maar eerder zal worden beperkt omdat de bank de aflossingsdruk zal verhogen.

Extra ruimte om te investeren

Kiest hij voor de kinderen dan kan er een grotere financiering worden aangetrokken waarmee de opvolgers ruimte krijgen om te investeren in de groei van de onderneming voor de komende jaren. Dit kan, naar het oordeel van ICC, het beste plaatsvinden door de vorming van een clubdeal financiering. Nadeel van deze keuze is het ontbreken van privé zekerheid ten aanzien van de extra pensioenvoorziening.

Financieringsmogelijkheden bepalen richting

Dit is een lastig dilemma waar veel ondernemers mee te maken krijgen en het boeiende is dat de uitkomst vooraf niet te voorspellen is. Door alle financieringsmogelijkheden en onmogelijkheden helder in kaart te laten brengen kon deze ondernemer al veel beter richting geven aan zijn denkproces en ligt er ook een goed onderbouwd verhaal om met de volgende generatie om de tafel te gaan. Los van de uitkomst had dat voor deze ondernemer de meest meerwaarde.

Uit deze cases blijkt eens te meer dat een financieringsvraag eigenlijk nooit op zichzelf staat. Welke keuze er ook gemaakt wordt, de financieringsstructuur heeft een hele grote impact op de toekomstige business (on)mogelijkheden van het bedrijf.

De ondernemer in deze casus zal binnenkort samen met zijn familie de knoop doorhakken, maar  recent heeft ICC in vergelijkbare situaties zowel volledige clubdealfinancieringen begeleid om meer “ondernemingsruimte” te creëren alsmede financieringstrajecten begeleid waarbij het onroerend goed gesepareerd werd van de bedrijfsfinanciering.

Herkent u deze vragen of heeft u andere vragen met betrekking tot uw bedrijfsfinanciering, dan denken ik graag met u mee. U kunt mij bereiken op 06-2954 2185 of j.clijsen@icc-consultants.nl.

Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
×

Aankondiging: Samenwerking ICC en ValutaPartners

Wij brengen u graag op de hoogte van het feit dat ICC Consultants per 1 oktober 2017 een samenwerking is gestart met ValutaPartners BV. Een samenwerking waarvan onze relaties die regelmatig valutatransacties uitvoeren veel profijt kunnen gaan hebben.

Klik hier voor de PDF versie

Achtergrond van de samenwerking

Met regelmaat wordt ons gevraagd of wij valutatransacties niet goedkoper en sneller kunnen uitvoeren dan de bank. ICC kan, wil en mag echter geen transacties uitvoeren. We hebben een AFM vergunning als adviseur en ondersteunen bedrijven bij het voeren van een optimale valuta(hedge)strategie. Onze onafhankelijkheid dient daarbij te allen tijde voorop te staan en er zou direct belangenverstrengeling optreden als wij ook zouden kunnen verdienen aan transacties.

Fintech heeft de toekomst

Om onze relaties toch een alternatief voor bank en broker te bieden is ICC een samenwerking aangegaan met ValutaPartners. ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud, een snelgroeiende payment provider en top 10 FinTech company uit het Verenigd Koninkrijk met sterke investeerders, waaronder Google, als aandeelhouder.

Geen broker

ValutaPartners is geen broker en zoekt geen winstmaximalisatie per transactie. Zij wil schaalgrootte creëren door zoveel mogelijk valutatransacties via haar platform af te wikkelen. Hierdoor kunnen de kosten voor u als gebruiker in de toekomst nog verder omlaag. U kunt zelf online overboekingen doen in 35 valuta’s, naar 200 landen, maar uiteraard ook tussen uw eigen vreemde valuta- en eurorekening. U heeft direct toegang tot de valutamarkten met real-time en transparante wisselkoersen. Door de lage overheadkosten van het platform kunt u fors besparen op iedere transactie.

Hoe werkt het?

Als u er voor kiest (een deel van) uw spot- en termijntransacties via het platform van ValutaPartners uit te voeren dan wordt er afhankelijk van uw verwachte jaarvolume en gemiddelde transactieomvang een vaste koersmarge afgesproken. Deze geldt voor al uw transacties in alle valuta’s. De koersmarge wordt afgesproken in een percentage, bijvoorbeeld 0,05%. Bij een EUR/USD koers van 1.20 betaalt u dan 6 pips marge over de bied/laat koers. Op het moment dat u een transactie wilt gaan doen ziet u altijd de interbancaire mid-rate en vergelijkt u deze met de koers die u op het platform krijgt aangeboden. Een account openen en aanhouden is gratis. Veel relaties proberen het platform uit en worden vervolgens frequente en enthousiaste gebruikers. Neem contact met ons voor een korte webdemo van dit platform.

Is het de moeite waard?

Gemiddeld besparen onze relaties 50% ten opzichte van wat zij nu bij de bank betalen. Als u direct uw leveranciers via het platform gaat betalen kan dit verder oplopen omdat u geen overboekingskosten hoeft te betalen. Twijfelt u of het financieel zinvol is voor u? Laat ons dan een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ uitvoeren om uw huidige kosten en het besparingspotentieel in kaart te brengen. Neem contact met ons op voor een scan van uw valutatransactiekosten.

Is het veilig en betrouwbaar?

Wij menen van wel:

 • Het betaalplatform van Currencycloud verricht elke dag ruim 20.000 betalingen. Per jaar wordt hiermee een waarde van 20 miljard euro verwerkt.
 • Currencycloud is een elektronische geldinstelling geautoriseerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk en op basis van het Europees paspoort actief in Nederland. ValutaPartners is een handelsnaam van Currencycloud. Klik HIER voor de vermelding op de website van De Nederlandsche Bank.
 • Het toezicht van de FCA op financiële instellingen in het Verenigd Koninkrijk is toonaangevend in de wereld.
 • Aan de drie belangrijkste normen van de FCA voldoet Currencycloud ruimschoots: kapitaal-toereikendheid, bescherming van klanten en intern risicomanagement.
 • Er worden elk uur betaalrondes uitgevoerd en het geld staat praktisch direct op uw rekening of die van uw leverancier.
 • U hoeft zelf geen nieuwe bankrekeningen te openen. Al uw betalingen lopen via officiële en veilige ‘segregated accounts’ van Barclays Bank in Londen. 

Vragen?

Graag beantwoorden wij al uw vragen op dit gebied. U kunt contact met ons opnemen op 030-2328200 of per email op icc@icc-consultants.nl.

 
NB: Uit ons recente onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in Nederland blijkt dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren van haar valutatransacties. De bedrijven die het wel weten betalen zeer uiteenlopende koersmarges. Lees hier hoe groot deze verschillen zijn.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
×

Onderzoek valutatransacties: ‘Bedrijven weten niet wat ze aan koersmarge betalen’

De belangrijkste conclusie uit ons onderzoek naar de valutatransactiekosten onder het midden- en grootbedrijf in Nederland, is dat de meerderheid geen idee heeft van de koersmarges die zij betaalt bij het uitvoeren van haar valutatransacties.

Van de bedrijven die wel kunnen aangeven welke koersmarges ze betalen, krijgen we zeer uiteenlopende antwoorden. Lees hier hoe groot deze verschillen zijn en hoe u 100% zekerheid kunt krijgen over de koersmarge die u zelf betaalt.

Opzet onderzoek

In de afgelopen zomerperiode hebben we aan onze relaties gevraagd 11 multiple choice vragen te beantwoorden om een goed beeld te krijgen van hoe binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf valutatransacties worden uitgevoerd en tegen welke condities. Honderdvijftig relaties hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Een derde deel daarvan verricht zelden tot nooit valutatransacties en derhalve hebben we van circa honderd bedrijven relevante input ontvangen voor dit onderzoek.

Van deze groep kocht of verkocht 40% tussen 0 en 5 miljoen euro aan vreemde valuta, 25% tussen 6 en 20 miljoen en 35% meer dan 21 miljoen euro aan vreemde valuta per jaar. Ruim 90% van de respondenten kocht of verkocht US dollars, een kleine 50% kocht of verkocht Britse ponden en 12% handelde direct in Chinese Yuan (CNY).

Telefonisch of via handelsplatform?

Op de vraag hoe men valutatransacties uitvoert antwoordt 35% van de respondenten spottransacties uit te voeren via een handelsplatform van de bank en 25% voert ze telefonisch uit. Bij termijntransacties is het andersom. 35% sluit deze telefonisch af en nog maar 20% via het handelsplatform van de bank. Ook opvallend; een derde van de respondenten geeft aan nooit termijntransacties af te sluiten. Bij de vragen over dit onderwerp kon men ook kiezen voor het antwoord; ‘Wij voeren onze transacties uit via een valutabroker (telefonisch of platform)'. Minder dan 2% van de respondenten koos voor dit antwoord.

Koersmarge

Op de vraag ‘Weet u precies hoeveel koersmarge u betaalt aan uw bank of broker per valutatransactie?’ antwoordt meer dan 50% van de deelnemers met ‘nee’. 18% checkt de koersen zelf real-time op internet en 18% heeft afspraken met de bank gemaakt en controleert deze met behulp van de transactiebevestiging.

Op de vervolgvraag ‘Kunt u aangeven in welke range het aantal basispunten ligt dat uw bank of broker u berekent….’ Geeft nog steeds 45% aan dat niet te kunnen. Circa 25% geeft aan tussen de 1 en 5 basispunten te betalen, circa 25% denkt tussen de 6 en 15 basispunten en de overige 5% denkt meer dan 16 basispunten te betalen.

Valutabrokers

Ondanks dat voornamelijk Britse valutabrokers al een paar jaar zeer actief zijn in Nederland en veel effort stoppen in sales en marketingactiviteiten wordt er maar weinig gebruik van gemaakt. Maar liefst 90% van de respondenten geeft aan geen gebruik te maken van valutabrokers.

Aan de bekendheid kan het niet liggen want slechts 4% geeft aan nog nooit benaderd te zijn door een valutabroker. Met respectievelijk 17,5% en 25% zijn ‘onze valutatransacties zijn te beperkt’ en ‘het te behalen financieel voordeel is te gering ten opzichte van de tijd en moeite die we erin moeten stoppen’ de meest genoemde redenen om niet met een broker te werken. Daarnaast geeft bij elkaar 20% aan met de eigen bank dezelfde of betere prijsafspraken te kunnen maken, of geen business bij de bank weg te willen halen.

Er waren in dit onderzoek dus slechts tien bedrijven die met een valutabroker werken of gewerkt hebben. Het meest gegeven overall rapportcijfer door deze groep aan de brokers voor het uitvoeren van valutatransacties is een 7 (vijf keer gegeven). Door de achtentachtig partijen die de bank gebruiken werd het cijfer 8 het vaakst gegeven (eenendertig keer).

Van de tien bedrijven die met zowel bank als valutabroker werken kreeg de bank twee keer een iets hoger overall rapportcijfer, vijf keer een lager cijfer en drie keer hetzelfde. De data is hier wat te beperkt om echt harde conclusies te trekken, maar er komt in ieder geval geen duidelijk beeld naar voren dat de valutabrokers (toch als uitdager in deze markt aanwezig) veel beter gewaardeerd worden dan de banken als het gaat om het uitvoeren van valutatransacties.

Belangrijkste conclusies

 1. Er wordt binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf nog maar heel weinig gebruik gemaakt van valutabrokers.
 2. Partijen die een echt lage koersmarge betalen (van 1 tot 5 basispunten) zijn veelal de multinationals met volumes van boven de 50 miljoen per jaar en handelend via een multibanking platform.
 3. Veruit het grootste deel van de bedrijven weet niet welke koersmarge de bank neemt.
 4. Er zijn grote verschillen in koersmarge, variërend van 6 tot ruim 25 basispunten, die niet goed verklaard kunnen worden door jaarvolume of door de grootte van de transacties.

Kosteloze scan valutatransactiekosten?

Banken en brokers doen over het algemeen nog steeds geheimzinnig over de koersmarge die ze u berekenen. Als u graag 100% zekerheid wilt over de koersmarge die u betaalt, dan kunnen wij dit duidelijk maken voor u.

Wij bieden u een kosteloze ‘Scan Valutatransactiekosten’ aan. Dit kost u slechts een paar minuten van uw tijd. Wij stellen u een paar korte vragen over uw valutatransacties en doen een real-time pricing check waarbij u, telefonisch of via het handelsplatform, een quote opvraagt bij uw bank of broker. Exact op dat moment vergelijken wij die koers met de interbancaire bied- en laatkoersen. Het verschil is de marge die de bank tracht te nemen. We kunnen deze check op spot- en termijntransacties uitvoeren en voor alle vreemde valuta. Wij verwerken de resultaten in een kort rapport, inclusief een ‘print screen’ van onze real-time pricing systemen. Wij geven ook aan wat naar onze mening een marktconforme marge zou moeten zijn voor u.

Vraag hier een vrijblijvende kostenscan aan of neem contact op met Cees Houpt of Tom Valenkamp op 030 820 1221.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
×

Bank moet verborgen marge in rentederivaat terugbetalen

Dit lazen wij 25 juli jl. in het FD:

‘ABN Amro moet klant verborgen marge derivaat terugbetalen’ 

‘ABN Amro moet een klant van een ingewikkeld rentederivaat € 15.000 betalen, omdat de bank de waarde van een aan hem verkochte optie ten onrechte niet volledig heeft uitgekeerd. Dat blijkt uit een uitspraak van het financiële klachteninstituut Kifid, die kortgeleden werd gepubliceerd. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een bank een klant om deze reden geld moet uitkeren.’

We hebben de uitspraak voor u bekeken en een aantal interessante conclusies voor u op een rij gezet.

Klik hier voor het volledige rapport

Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant
×

EUR/USD richting 1,10 of richting 1,40?

In ons rapport van deze week zetten we vier scenario’s voor de Amerikaanse economie (en - politiek) op een rij en geven we aan wat het meest waarschijnlijke scenario is voor EUR/USD.

De EUR/USD koers is van 1,05 begin dit jaar gestegen tot 1,18. Voor bijna elke koper of verkoper van dollars heeft dit consequenties. Graag denken we met u mee hoe u uw valutabeleid kunt aanpassen aan deze ontwikkeling. Neem vrijblijvend contact op met ons op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Download het volledige rapport hier

Tom Valenkamp
Tom Valenkamp
Account Manager
×

UPDATE: Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK)

Het definitieve ‘Uniform Herstelkader Rentederivaten’ ligt er al weer even en de banken zijn inmiddels begonnen met het beoordelen van de derivatendossiers. In eerste instantie met de dossiers van relaties die zijn ondergebracht bij de afdelingen Bijzonder Beheer. De beoordeling gaat echter langzaam en moeizaam.

Lees meer over wat u kunt verwachten (pdf)

Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant
×

Waarom kiezen de financiële markten geen richting?

Bij de meeste markten is de laatste tijd sprake van geringe koersuitslagen. Hoe komt dat en blijft dit zo?

Wij denken dat de geringe koersuitslagen vooral het gevolg zijn van onzekerheid over waar het de komende tijd naar toe zal gaan. Met name wat betreft het rentebeleid van de centrale banken.

 • Dat de Fed de rente in juni met 0,25% verder zal verhogen, is vrijwel zeker. De grote vraag is alleen wat er daarna gaat gebeuren. De centrale bank zelf heeft het over nog zes verdere verhogingen voor eind 2018, maar de markten zijn daar helemaal niet van overtuigd.
 • Draghi geeft toe dat de Europese economie het de laatste tijd goed doet, maar benadrukt dat hij geen groei-, maar een inflatiedoelstelling heeft. Deze inflatie ziet hij voorlopig laag blijven. De hoofdeconoom van de ECB daarentegen laat doorschemeren dat, als de groei op peil blijft, de centrale bank mogelijk eerder de rente kan verhogen dan tot voor kort verwacht werd.

Belangrijke onzekerheden

Door deze onzekerheden weten de markten op dit moment niet goed richting te kiezen. Wat de Amerikaanse economie betreft, stijgen de laatste tijd de inkomsten bij de consument vrij snel. Het meest aannemelijk is daarom dat de Amerikaanse economie voorlopig met circa 2,5% blijft groeien. Dit zou voor de Fed voldoende zijn om de komende tijd vrijwel om het kwartaal de rente verder te verhogen. Er speelt echter een aantal belangrijke onzekerheden.

 • In de eerste plaats de politiek. Naarmate de politieke situatie van Het Witte Huis verder verzwakt, wordt het - vanwege de grote verdeeldheid van de Republikeinen in het Congres - steeds waarschijnlijker dat de belastingverlaging er voorlopig niet komt.
 • Verder staat de olieprijs onder flinke neerwaartse druk (niet zozeer vanwege te weinig vraag, maar vooral wegens te veel aanbod). Zakt de olieprijs flink verder, dan schroeft de Amerikaanse olie-industrie al snel zijn investeringen terug. Tot nu toe was dit echter juist een belangrijke groeimotor.
 • Een andere onzekerheid is de situatie in China. De enorme schuldenberg die daar is opgebouwd, kan zonder meer imploderen.
 • Tenslotte moet men er ook rekening mee houden dat de Amerikaanse consument en het bedrijfsleven een tijdlang vanwege bovenstaande onzekerheden wat terughoudender worden bij het uitgeven van geld. Onzekerheid leidt vaak tot meer sparen.

Kortom, de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zijn gunstig, maar er zijn gemakkelijk scenario’s denkbaar dat de groei een tijdlang zal tegenvallen. De Fed zal dan de rente veel trager verhogen dan ze nu aangeeft van plan te zijn.

Europa

In Europa is de laatste tijd sprake van meevallende groei. Op zichzelf al een verrassing, omdat men veelal dacht dat bedrijfsleven en consument aan de vooravond van de verkiezingen in Nederland en Frankrijk – en ook na Brexit – minder geld zouden uitgeven. Nu is de uitslag van de verkiezingen positief, maar wil men niet zover gaan om het all clear signaal af te geven. Macron kan eventueel nog flinke tegenstand ondervinden van een parlement dat het niet met hem eens is en in Italië kan bij de volgende verkiezingen – uiterlijk volgend voorjaar – nog van alles misgaan. Onduidelijk is daarom of het beleid van de ECB, de kant van Draghi of de hoofdeconoom op zal gaan.

Meest waarschijnlijke scenario’s

 • De Amerikaanse economie blijft voldoende hard groeien om de werkloosheid verder omlaag te drukken. Voor het einde van het jaar verwachten we hierdoor oplopende loonstijgingen en niet al te lang daarna ook oplopende inflatie. Vanaf begin volgend jaar zien we daar belastingverlagingen – circa een derde tot de helft van wat Trump voorstelt – bovenop komen. In dit klimaat verwachten we tot eind 2018 vrijwel om het kwartaal een renteverhoging door de Fed. Ook zien we de langetermijnrente geleidelijk aan steeds meer onder opwaartse druk komen te staan.
 • Dit laatste geldt ook voor de Europese langetermijnrentes. De ECB zien we medio 2018 voor het eerst de rente verhogen.
 • Per saldo is dit een gunstig klimaat voor de dollar ten opzichte van de euro.
 • Voor de aandelen ontstaat er steeds meer een neutraal klimaat. Later zal er zelfs sprake zijn van een negatief klimaat. Dit neemt echter niet weg dat de komende maanden tot kwartalen mogelijk nog nieuwe hoogtepunten haalbaar zijn.

Mochten wij te positief tegen de verschillende economieën aankijken, dan zullen in de eerste plaats de rentes minder onder opwaartse druk komen te staan dan wij verwachten. Mocht dit gebeuren, dan verwachten we zoveel nieuwe stimuleringsmaatregelen dat de economieën uiteindelijk toch weer harder gaan groeien. Met andere woorden: stijgende rentes worden dan alleen maar een kwestie van tijd.

Harde daling?

Een veel groter probleem wordt dat, zodra de rentes echt gaan stijgen, de prijzen van aandelen, obligaties en onroerend goed – die allemaal kunstmatig omhoog gestuwd zijn – hard kunnen dalen. Dit kan dan op zijn beurt de economie (te) hard raken. Vandaar dat we de centrale banken dan liever voor oplopende inflatie zien kiezen. We denken dan ook dat de VS nu en Europa wat later aan de vooravond van een stagflatie en een stijging van de inflatie naar 3% à 4% staan. Rentes lopen dan op zijn minst naar eenzelfde niveau op.

Wilt u met enige regelmaat lezen over deze en andere ontwikkelingen in de financiële markten? Vraag dan hier kosteloos en vrijblijvend toegang tot onze rapporten.

Met vriendelijke groet,

Eddy Markus

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
×

Sluit een renteswap!

We hebben de afgelopen jaren in onze uit de praktijk nieuwsbrieven regelmatig gewezen op de zeer lage (swap)renteniveaus. De 5 en 10-jaars swaprentes liggen nu weer wat hoger dan in het 3e kwartaal van 2016, maar noteren nog steeds op ongekend lage niveaus.

Waar niet zo lang geleden gedacht werd dat renteverhogingen zich niet eerder dan 2020 zouden aandienen, wordt nu gesproken over 2018. De markt verschuift en binnen afzienbare tijd zijn de huidige lage renteniveaus niet meer langdurig vast te leggen. De recente bodems in de tarieven zult u waarschijnlijk al niet meer terugzien en steeds meer organisaties besluiten nu voor een langdurige periode hun rentelasten fixeren.

Welke afweging dient u hierbij te maken en hoe voorkomt u dat u niet te veel betaalt?

Historie en imago renteswaps

Renteswaps hebben vanuit het verleden een slecht imago bij grote en kleine ondernemers. Dit is begrijpelijk omdat er voor de kredietcrisis (periode 2005 – 2008) heel veel renteswaps zijn afgesloten die achteraf bezien niet afgesloten hadden mogen worden. De banken zijn hiervoor in veel gevallen verplicht tot het vergoeden van de geleden schade en voor de kleinere ondernemers is het Herstelkader Rentederivaten opgesteld (klik hier voor meer informatie over het Herstelkader Rentederivaten). Positief hieraan is wel dat de zorgplicht voor de banken fors is toegenomen en er nu van te voren uitvoerig getoetst wordt of een renteswap een passend product is om af te sluiten. Hiermee worden de onwenselijke situaties die in het verleden zijn ontstaan voorkomen.

Negatieve waarde

Een ander groot verschil is dat in de huidige rentemarkt het risico op het ontstaan van een negatieve waarde bij een renteswap veel kleiner is dan bij de rentestanden destijds van 4 tot 5%. Een negatieve waarde ontstaat wanneer het markttarief van een soortgelijke renteswap voor de resterende looptijd lager is dan het tarief van de afgesloten renteswap. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe een negatieve waarde in een renteswap kan worden benaderd.
 

 
We kijken naar een renteswap met een percentage van 4,50% en een resterende looptijd tot 2020. Het markttarief voor een renteswap met dezelfde modaliteiten als de afgesloten renteswap is heden 0,00%. Doordat dit tarief lager is dan het tarief van de bestaande renteswap, heeft de bestaande renteswap een negatieve marktwaarde. Dit wordt weergegeven door middel van het rode vlak in bovenstaande grafiek.

Positieve waarde

Het werkt echter ook omgekeerd. De kans is nu reëler dat er een positieve waarde in de renteswap kan ontstaan doordat de rente gaat stijgen. Stel dat u per heden een 10-jaars renteswap tegen 0,80% afsluit en dat begin 2018 de rentecurve over de gehele linie is gestegen en een soortgelijke renteswap tegen 2,00% afgesloten kan worden. Dit tarief is hoger en de bestaande renteswap heeft nu een positieve marktwaarde gekregen. Dit wordt weergegeven door het blauwe vlak in onderstaande grafiek.

Het is natuurlijk niet per definitie zo dat als u nu een renteswap afsluit deze een positieve marktwaarde opbouwt, maar het is wel zeker dat uw risico op het ontstaan van een forse negatieve marktwaarde veel geringer is dan in het verleden. Simpel gezegd kon de 10 jarige swaprente destijds circa 5 procentpunten zakken tot 0,0%; waar dat nu minder dan 1 procentpunt is.
 


 

Direct hoger rentelasten

Een nadeel waar u niet omheen kunt is, dat u bij het aangaan van een renteswap direct hogere rentelasten zult moeten gaan betalen. Dit houdt veel bedrijven (nog) tegen. Het blijft in onze ogen echter merkwaardig dat veel bedrijven voor de kredietcrisis bereid waren hun renteverplichting voor 10 jaar te fixeren op niveaus rond 5% en ze nu, bij een 10 jaars swaprente van 0,8%, liever nog even afwachten. Het heeft natuurlijk alles te maken met extrapolatie van het rentebeeld dat we de afgelopen jaren gezien hebben. Wij denken echter dat deze periode langzaam maar zeker op zijn einde loopt en dat we terugkeren naar een historisch gezien normaler rentebeeld. Bedenkt u hierbij dat het gemiddelde 3-maands Euribor niveau vanaf 2001 tot eind 2008 (begin van de kredietcrisis) circa 3,40% en het langjarig gemiddelde van de 10-jaars swaprente over deze periode circa 4,50% bedraagt!

De afweging

De afweging die u moet maken is of u voor een periode van bijvoorbeeld tien jaar in totale rentelasten voordeliger uit bent door nu een renteswap af te sluiten of juist door niets te doen. U zult in het begin altijd duurder uit zijn als u een renteswap afsluit, maar dat gaat u terugverdienen als de variabele rente gaat stijgen. Als u niet doet heeft u wellicht twee jaar voordeel, maar mogelijk ook vele jaren nadeel...

Een voorbeeld:

Stel u sluit een 10-jaars renteswap af tegen 0,80% terwijl het Euribor 0% is (vaak wordt een negatief Euribor in de financiering op 0% gezet). Dit betekent dat uw rentelasten per direct met 0,80% stijgen. Indien de variabele rente echter tijdens de komende jaren oploopt, kan een korte periode van rentenadeel snel worden goedgemaakt. Zo wordt twee jaar nadeel van 0,80% al goed gemaakt bij een Euribor niveau van 1,00% of hoger in de overige acht jaar. (Uiteraard zal Euribor geleidelijk stijgen en is dit een gesimplificeerd voorbeeld om de te maken afweging te verduidelijken).

Kortom, schrijf renteswaps niet bij voorbaat af door het negatieve imago dat ze hebben gekregen. U kunt tegenwoordig een veel betere afweging maken omdat alle (mogelijke) nadelen van renteswaps veel beter bekend zijn en het risico op negatieve waarde een stuk kleiner is door de substantieel lagere renteniveaus. Opportunistisch gedacht is de kans zelfs groot dat een renteswap die u nu afsluit in de toekomst een positieve waarde gaat opbouwen die u eventueel kunt verzilveren.

Wilt u nu het nog kan profiteren van het lage Euribor niveau en uw renterisico geheel of gedeeltelijk indekken door een renteswap af te sluiten? Zorg dan dat u niet te veel betaalt!

Uw bank verdient op verschillende manieren aan de verkoop van dit soort producten en helaas zijn deze marges voor u niet transparant. Graag geven we aan waar u op moet letten als u direct, zonder onafhankelijk advies, bij uw bank een renteswap afsluit (of in het verleden afgesloten hebt).

 

KLIK HIER OM DE WHITEPAPER 'VERBORGEN BANKMARGES IN RENTESWAPS' AAN TE VRAGEN

 

Meer weten?

Wilt u inzicht in uw mogelijkheden? Precies weten voor hoe lang u met welk rente-instrument op welk renteniveau zekerheid kunt verkrijgen? Een onafhankelijke renteanalyse door ICC van uw specifieke renterisico’s geeft verhelderende inzichten. Ook voor het herstructureren van bestaande renteswaps (met bijkomend cash flow voordeel) is de huidige rentemarkt nog steeds interessant en zelfs aantrekkelijker geworden.

Wij zijn (bank)onafhankelijk en hebben geen belang bij de transactie die u wel (of niet) afsluit. Wij begeleiden u bij het kiezen en afsluiten van het best passende rente-instrument en controleren en beoordelen de prijsstelling van uw bank. Dit voorkomt spijt achteraf en verzekert u van een beter renteniveau dan wanneer u zonder onze begeleiding een rentederivaat zou afsluiten bij uw bank. De besparing op uw rentelasten die u hiermee realiseert is een veelvoud van de begeleidingskosten die ICC u berekent.

Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak op icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Michel Hensen

Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant
×

Update: China, de dollar en de grondstofprijzen

 • Het macroklimaat draagt vooralsnog bij aan hogere grondstoffenprijzen
 • De invloed van China op grondstofprijzen verandert – andersoortige groei, andere grondstoffen in het middelpunt
 • De dollarkoers blijft een belangrijke maar onzekere factor

Sinds maart van dit jaar zijn de brede grondstoffenindexen (mandjes van verschillende grondstoffen gewogen naar hun aandeel in de wereldeconomie) gemiddeld met meer dan 3% gestegen. Dit komt door positieve ontwikkelingen in de vooruitzichten voor de groei van de mondiale economie en lagere yields voor beleggers in met name de Amerikaanse staatsobligaties. In deze update kijken we naar de invloed van twee – nog altijd belangrijke – factoren: China en de koers van de US dollar in verhouding tot andere valuta.

Invloed van China op de grondstoffenprijzen

Van investeringsgedreven groei...

De Chinese economische groei van het eerste kwartaal van 2017 lijkt uit te komen op een solide 6.8%. Dat is ongeveer hetzelfde groeitempo als het laatste kwartaal van het vorige jaar. De groei wordt ondersteund door aanhoudende hoge uitgaven van de Chinese overheid aan bouw en onderhoud van de infrastructuur en een huizenmarkt die overeind blijft.

Dit beeld zal de komende jaren veranderen. Het einde van de investeringsgedreven economische cyclus is in zicht. De Chinese economie krijgt geleidelijk aan minder behoefte (nieuw)bouw en zware machinerie. Hierdoor wordt de vraag naar ‘zware’ grondstoffen als staal en constructiemetalen relatief kleiner. Primaire materialen als ijzererts en coking kolen – de grondstoffen voor staalproductie – worden daarmee meer speelbal van korte termijn speculatie en marktschokken dan dat ze vastzitten in een lange, geleidelijk opwaartse trend.

...naar consumptiegedreven groei

De groei van de Chinese economie is en wordt in toenemende mate afhankelijk van de koopkrachts- en welvaartsontwikkeling van de verstedelijkte middenklasse. Dit leidde de laatste jaren al tot veranderende dieetpatronen (toename van o.a. vlees-, zuivel- en zoetwarenconsumptie en samenhangende vraag naar specifieke grondstoffen) en toename van vervoersbehoefte en eigendom van auto’s (brandstofverbruik, autoproductie en vervoersbewegingen van en naar het Chinese achter-/platteland). De komende jaren groeit de vraag naar elektronica, oplaadbare accu’s (EV), kleding en luxeartikelen en daarmee ook naar koper en edele en zeldzame (aard)metalen als lithium.

De dollarkoers

Een zwakkere US dollar versterkt in het algemeen de vraag naar grondstoffen. De koopkracht van kopers en beleggers in de eigen valuta neemt tenslotte toe. Ook de opkomende economieën zijn gebaat bij een niet al te sterke dollar. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft wel een probleem. Zij wil de rente eigenlijk substantieel verhogen om een renteverlagingsbuffer te creëren voor een volgende recessie.

De markt anticipeert al een tijd op deze verhogingen en een hoger tempo van verkrapping in de VS dan in andere economieën. De dollar is daarmee een stuk sterker geworden. President Trump meent echter dat de dollar te sterk aan het worden is. Verder hebben het optimisme en de economische groeiverwachtingen waarop het rentepad is geijkt zich nog niet vertaald in harde, klinkende consumptiecijfers en gerealiseerde groei. Daarmee rijst de vraag of de rente wel in het gewenste tempo verhoogd kan en moet worden.

Waar het op de iets langere termijn waarschijnlijk is dat divergerend monetair beleid leidt tot een hogere rente in de VS en een sterkere US dollar, is de mogelijkheid van een tussentijds verzwakkende dollar zeker reëel. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat van de beloofde belastingverlagingen, deregulering en mega-investeringen van de regering Trump onder druk van een weerbarstig Congres niet veel of althans minder dan verwacht terecht komt. Een dergelijke correctie kan de speculatieve vraag naar grondstoffen een duw in de rug geven. Het volgen van de dollar en incalculeren van onverwachte effecten is dus essentieel in relatie tot de grondstofprijsontwikkelingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via icc@icc-consultants.nl of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant