RAROC

Om te beoordelen of de voorwaarden en condities van uw bestaande financieringsovereenkomst of van een nieuw uitgebracht kredietvoorstel marktconform zijn, benchmarken we deze met gelijkwaardige transacties in dezelfde sectoren. Daarnaast maakt ICC ook gebruik van het RAROC-model om inzichtelijk te maken welk rendement een bank maakt op u als relatie.

Wat is RAROC?
Om uw huidige financiering te kunnen beoordelen en uw bancaire financieringsmogelijkheden voor de toekomst te bepalen is het essentieel dat u inzicht heeft in het rendement dat uw bank maakt op u als relatie. Het klantrendement wordt bij banken berekend op basis van het risico gewogen rendement op het eigen vermogen: RAROC (Risk Adjusted Return On Capital).
 

De RAROC wordt uitgedrukt in een percentage en in de praktijk toetst de bank voor het verstrekken van een financiering of het gewenste RAROC niveau wordt gehaald. Zo ja, dan mag het kredietverleningsproces worden vervolgd.

RAROC hurdle
Banken bepalen de RAROC minimaal één keer per jaar voor alle klanten en werken met een zogenaamde ‘hurdle’: het rendement op een klant van de bank moet boven een minimaal percentage liggen. Nederlandse grootbanken streven over het algemeen naar een RAROC tussen de 10% en 20%. Door de jaren heen kan het RAROC-rendement dat de bank op een kredietrelatie maakt echter variëren, bijvoorbeeld door een gewijzigde credit rating, reeds gedane aflossingen, andere waardering zekerheden, strengere kapitaaleisen Basel, etc.

Het RAROC-rendement bepaalt uw onderhandelingspositie ten opzichte van de bank. Bij een RAROC van bijvoorbeeld 40% kunt u veel harder onderhandelen over de voorwaarden en tarieven dan bij een RAROC van 12%. Het geeft ook inzicht of de gehele bancaire dienstverlening marktconform is en voorkomt dat u marktconform bediend wordt op bijvoorbeeld kredietverlening, maar te veel betaalt voor het afsluiten van valutatransacties of rentederivaten.

De ervaring is dat banken niet snel delen wat het RAROC-rendement op klantniveau is. Als gespecialiseerde debt advisor kunnen wij deze berekening ook voor u maken. Deze informatie kunt u o.a. gebruiken om de hoogte van de financiering, de structuur, de condities en de tarifering waar mogelijk te optimaliseren, maar bovenal geeft het u een gelijkwaardig inzicht aan dat van de bank. 

Rekenvoorbeeld?
In onze whitepaper "Hoe realiseert u de best mogelijke financiering voor uw onderneming?" hebben we een RAROC rekenvoorbeeld verder uitgewerkt. U kunt het whitepaper hier kosteloos aanvragen.

Heeft u financieringsvragen of loopt u in gesprekken met uw bank tegen zaken aan waar u over twijfelt of waar u onze mening over zou willen horen, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons via 030-8201221 of [email protected]

Stel uw vraag aan

Joost Clijsen

Joost Clijsen

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER