Continuïteitsrisico’s Risicomanagement, wat is het waard?

Veel ondernemingen en organisaties beseffen dat risico- en continuïteitsmanagement meer aandacht verdient. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving of compliant te zijn. Ook vanuit de kwetsbaarheid van de eigen organisatie geven bestuurders prioriteit aan risico- en continuïteitsmanagement. De omgeving waarin men onderneemt wordt steeds complexer. Informatie wordt steeds makkelijker en sneller gedeeld. De afhankelijkheid van toeleveranciers en afnemers neemt toe. Veel bedrijven werken volgens just-in-time delivery en de afhankelijkheid van de keten neemt toe.

Professioneel Risicomanagement voegt waarde toe

In het verleden stond risicomanagement voor het beheersen van de risico’s van de organisatie of onderneming. Het treffen van maatregelen om risico’s te voorkomen of te verkleinen was het uitgangspunt. Nu ligt de focus van risicomanagement op waarde toevoegen aan de onderneming of organisatie. Afnemers doen het liefst zaken met ondernemingen en organisaties die aantoonbaar in staat zijn de relatie voor lange termijn voort te kunnen zetten. Deze zekerheid wordt beloond in de vorm van een betere prijs of het plaatsen van vervolgorders. Naast de zekerheid van een lange termijn relatie kunnen de operationele kosten vaak omlaag door het kwalitatief verbeteren en beheersen van processen. Dit leidt dan tot minder faalkosten en/of een lagere verzekeringspremie.

Leg uw organisatie niet lam

Het is van belang niet te veel te streven naar zekerheid, dit kan een organisatie lam leggen en daarmee waarde vernietigen. Een voor de onderneming of organisatie gemaakt risicomanagementproces is voor het management een waardevol instrument. Dit instrument draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en zorgt voor een betere nachtrust van het management.

Wilt u meer weten? Neem contact op met ons op 030-8201221 of per e-mail op icc@icc-consultants.nl. Wij reageren dezelfde of eerstvolgende werkdag.

Laat hier uw e-mailadres achter en wij sturen u het stappenplan voor een gedegen riskmanagementanalyse.