“REV’IT! Sport International B.V. heeft recent haar renterisico’s voor een belangrijk deel afgedekt in samenwerking en coördinatie met ICC Consultants B.V.”

“REV’IT! Sport International B.V. heeft recent haar renterisico’s voor een belangrijk deel afgedekt in samenwerking en coördinatie met ICC Consultants B.V.”.  REV’IT! is een wereldwijd erkend, toonaangevend merk in de motorkledingindustrie waarbij de kernwaarden design, performance en innovatie zijn. Na een uitgebreide analyse - en advies over passende afdekkingsmogelijkheden heeft REV’IT! Sport International B.V. vervolgens haar renterisico’s meerjarig afgedekt. Hiermee is er zekerheid en rust op het gebied van haar renterisico’s gerealiseerd.

Gedurende de periode van samenwerking, zijn er volgens finance director Niek Lammerts vernieuwde inzichten ontstaan, zijn de rentemarktontwikkelingen adequaat gevolgd en is de uiteindelijke rentetransactie met de bank professioneel begeleid. Samenvattend kijkt Niek Lammerts terug op een plezierig, deskundig en succesvol rentetraject met ICC. Vanuit ICC waren naast Auke Middel, de heren Jan van den Hoek en Michel Hensen betrokken bij deze samenwerking.