Toekomst stuk onzekerder - overweeg renterisico af te dekken

De meeste organisaties zijn druk bezig om de gevolgen van de coronacrises te inventariseren, om vervolgens nieuwe omzetscenario’s op te stellen. Waar mogelijk worden kosten bespaard en gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, banken en fiscus. Niet (volledig) gebruikte financieringslijnen worden alsnog opgenomen en aanvragen van eventuele extra (tijdelijke krediet) wordt voorbereid waar nodig. Cash is king op dit moment.

Naast dit financiële aspect, zijn bedrijven ook bezig om in deze veranderende markt de (bedrijfs)risico’s verder in kaart te brengen. Eén van de risico’s die wij nu door bedrijven afgedekt zien worden is het renterisico. Dit wordt ingegeven door de volgende opvallende renteontwikkelingen:

  • De rentecurve is (wederom) verder vervlakt. Het renteverschil tussen een variabele rente en een vaste rente is historisch laag
  • De renteopslag tussen een Euribor rente en een vaste ‘kale’ (IRS)rente met looptijd 10 jaar is teruggelopen tot 0,35%
  • Doordat centrale overheden enorme ondersteuningspakketten in het leven roepen, wat geleend wordt op de kapitaalmarkt, zullen overheidstekorten gaan oplopen. Hierbij zullen professionele partijen een hogere risicopremie gaan vragen op staatsleningen en dus een hogere rentevergoeding.
  • Op termijn zijn de miljarden aan opkoopprogramma’s van de centrale banken en het creëren van (extra) liquiditeit alleen al inflatie verhogend. Bij een (verwachte) stijging van de inflatie, zullen de rentemarkten gaan oplopen.

De waarde van dit soort rentebeschouwingen zit erin, dat je als onderneming (zo goed mogelijk) zicht hebt op toekomstige renterisico’s en deze waar mogelijk probeert te verminderen.

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant