Uw financiering in een clubdeal? Lees voorbeelden en de voor- en nadelen.

In eerdere nieuwsbrieven hebben we geschreven over clubdeals, kort gezegd een financiering door twee of meerdere banken op gelijke voorwaarden en op welke manier je beide banken hierbij tevreden kunt houden. Op dit moment zien wij de vorming van clubdeals verder toenemen in de bancaire markt. We schetsen graag een aantal praktijkvoorbeelden en besteden aandacht aan de voor- en nadelen van een clubdeal.

Clubdeals ontstaan in grote lijnen als de financieringsomvang het bedrag van € 50 mio overstijgt. Dit vormt voor banken in de huidige financieringsmarkt een “plafond” om het risico te gaan delen. Dit grensbedrag geldt voor alle soorten rentedragende financieringen zoals leningen en ook voor kredietfaciliteiten (zowel asset-based/factoring én vrij beschikbaar). Alle banken die actief zijn op de Nederlandse markt zijn betrokken bij de clubdeals. Hierdoor ziet ICC clubdeals in alle sectoren ontstaan; waarbij deze in de agrarische sector pas de laatste tijd aan het ontstaan zijn. 

Voorbeeld I: Bestaande clubdeal, met één moeizame bankrelatie

Een familiebedrijf gefinancierd middels een langjarige clubdeal van twee banken was ontevreden over de bedieningswijze van één van deze banken. Dit heeft ertoe geleid dat we gezamenlijk een traject hebben doorlopen om tot een nieuwe clubdeal te komen. In de huidige financieringsmarkt is het echter niet logisch om een bestaande clubdeal te vervangen door twee geheel nieuwe banken voor deze onderneming. De potentiele nieuwe banken vereisen namelijk dat één van de bestaande clubdeal banken betrokken blijft in verband met kennis over bedrijf en de historie. Dit heeft ertoe geleid dat we een nieuwe clubdeal zijn overeengekomen met één bestaande en één nieuwe bank.

Voorbeeld II: Maximaal gefinancierd bij één bank

Een productiebedrijf schuift de keuze voor een clubdeal voor zich uit omdat de huidige huisbank op dit moment voldoende ruimte geeft om te kunnen ondernemen. De huisbank geeft echter wel aan op het maximale niveau te financieren. Wat gebeurt er als de performance toch iets minder wordt? Wij verwachten dat de huidige bank dan toch zenuwachtiger wordt dan in geval van een clubdeal gezien de uitstaande financieringsomvang. Wat gebeurt er als deze onderneming nieuwe investeringsmogelijkheden ziet? Met het continueren van de huidige 1-bank structuur zet de onderneming zich feitelijk vast en dat wreekt zich als het niet uitkomt. Om in ieder geval te weten wat de alternatieven van het bedrijf zijn, heeft ICC alle mogelijkheden, inclusief voor- en nadelen en een reële inschatting van de haalbare financieringscondities in kaart gebracht. In deze cases wordt duidelijk dat de huisbank het lastig vindt om een tweede bank toe te laten onder andere omdat het hen lucratieve side-business kan kosten.

Voorbeeld III: De huisbank stelt een tweede bank voor

Dit bedrijf wil verder uitbreiden maar loopt tegen de financieringsgrens aan van haar bestaande bank. De huisbank stelde voor dat zij zelf op zoek zouden gaan naar een tweede bank voor de vorming van een clubdeal. Dit klinkt handig, maar dit zou voor deze onderneming niet leiden tot de meest ideale situatie, onder andere omdat de voorgestelde bank niet scherp was in haar prijsstelling. De onderneming koos ervoor om zelf in de lead te blijven en samen met ICC de nieuwe clubdeal partner te zoeken. Dit heeft er in geresulteerd dat de huisbank meer scherpte heeft laten zien in de opzet van de nieuwe financieringsstructuur en dat de nieuwe bank middels een ingroeiscenario instapt. Daarnaast is het positief voor deze onderneming dat de afhankelijkheid van haar huisbank verminderd is en dat er voor de toekomst meer strategische mogelijkheden zijn om de banken in een clubdeal structuur te wijzigen, indien daar aanleiding toe zou bestaan.

Voordelen clubdeal

Een clubdeal kan in de huidige financieringsmarkt in ieder geval leiden tot een hogere financieringsomvang en/of meer uitbreidingsmogelijkheden voor toekomstige investeringen. Daarnaast kan het ook resulteren in meer flexibiliteit in de aflossingsdruk omdat banken bereid zijn hier soepeler mee om te gaan bij een gespreid risico. Een clubdeal leidt bovendien tot uniforme condities en ratio’s. ICC ziet dat deze bij bilaterale lijnen van elkaar kunnen afwijken; hetgeen lastiger te managen is voor de onderneming. 

Nadelen clubdeal

De nadelen van een clubdeal zijn de lastige onderhandelingsruimte waardoor u het “slechtste van twee werelden” kunt krijgen, verdeling van de side business over de clubdeal partners en langere doorlooptijden door de overlegstructuren tussen de banken onderling. Deze nadelen zijn te ondervangen door een goede aanvliegroute van dit traject. Als laatste nadeel benoemen we de juridische kosten voor het opstellen van de externe documentatie. ICC kan u vanuit onze ervaring hierover adviseren.

Heeft u op dit moment of in de komende periode met dit soort vraagstukken te maken? Wellicht kan het u helpen om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen over uw mogelijkheden en de toegevoegde waarde die ICC u hierbij kan leveren. Schroom niet contact met mij op te nemen.

Stel uw vraag aan

Joost Clijsen

Joost Clijsen

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER