Uw jaarrekening en de kredietrevisie

Voor veel ondernemers is 2020 een jaar geweest met grote uitdagingen. De coronacrisis zorgt voor de grootste krimp van de Nederlandse economie ooit gemeten. Met name door overheidssteun is het aantal faillissementen beperkt gebleven; toch hebben Nederlandse banken miljarden aan voorzieningen getroffen omdat de banken verwachten dat bedrijven problemen zullen krijgen met het terugbetalingen van hun leningen. Nu het eerste kwartaal van 2021 is afgesloten, ontvangen banken de eerste jaarrekeningen van hun kredietrelaties en wordt het revisieproces opgestart. Dit kan forse consequenties hebben voor bedrijven met een bancaire financieringsfaciliteit.

Kredietrevisie

Minimaal 1 keer per jaar beoordeelt de bank of de voorwaarden waartegen het krediet verstrekt is, nog overeenstemmen met de prestaties van uw onderneming. Dit proces heet kredietrevisie en vindt in eerste instantie plaats op basis van uw jaarrekening. De bank gebruikt uw jaarrekening om een credit rating te maken van de kredietnemer. Dit is een methode om het risicoprofiel/de kredietwaardigheid van een bedrijf weer te geven. Het risicoprofiel bepaalt vervolgens hoe de bank naar uw bedrijf kijkt en hoeveel risicokapitaal de bank moet aanhouden voor het verstrekken van de financiering.

Nadat het risicoprofiel bepaald is, kijkt de bank of er aanpassingen dienen te worden doorgevoerd om financieringsrisico’s te beperken of de rentabiliteit van het krediet/de relatie op peil te houden c.q. te verhogen. Hierbij wordt er gekeken naar zaken als hoogte van de beschikbare faciliteiten, aflossingen, creditbase, zekerheden, convenanten, pricing etc.

Impact corona

Met de record krimp van de Nederlandse economie in het achterhoofd, spreekt het voor zich dat veel bedrijven de komende weken minder goede jaarcijfers zullen overleggen dan voorheen. De impact hiervan kan aanzienlijk zijn. Verslechterde cijfers kunnen leiden tot een slechter risicoprofiel waardoor banken de voorwaarden van de kredietfaciliteiten aanpassen. Dit kan variëren tot opzegging van een kredietfaciliteit tot inperking van financieringslimieten of verhoging van de kredietopslagen. Jaarlijks ziet ICC dat banken bij klanten forse aanpassingen doorvoeren naar aanleiding van de kredietrevisie en onze verwachting is dat door de impact van corona dit de komende maanden aan de orde van de dag zal zijn.

Bereid u voor

De bank heeft op veel fronten een tegengesteld belang aan dat van u: de bank wil minder risico lopen en de eigen opbrengsten optimaliseren, met name in deze corona tijd waarin risico’s voor banken fors toenemen en het bancaire verdienmodel onder druk staat. Hoe voorkomt u dat bij het naderende revisieproces uw financieringsvoorwaarden verslechteren? Het antwoord ligt bij een goede voorbereiding op de gesprekken met de bank. Met de juiste voorbereiding bent u in staat om met inhoudelijke argumenten het gesprek met uw bank over hoogte financiering, structuur, condities en tarifering te kunnen voeren.

Wat kunnen we samen met u doen?

1. Met behulp van onze ervaring en bancaire rating modellen kunnen we samen met u het actuele risicoprofiel (credit rating) van uw bedrijf in kaart brengen en aangeven wat de verandering is ten opzichte van de jaren ervoor;
2. Bepalen wat het bankrelatierendement (RAROC) is, uitgaande van het nieuwe risicoprofiel, en daarmee de onderhandelingsruimte bepalen die u heeft ten opzichte van uw bank(en);
3. Beoordelen van uw huidige financieringsstructuur (hoogte, aflossingsstructuren, zekerheden, convenanten etc.) in het licht van het actuele risicoprofiel en bepaal de strategische verbetermogelijkheden voor de financieringsstructuur.

Graag beantwoorden we ook al uw andere vragen over uw bestaande financieringen, uw toekomstige financieringsmogelijkheden, de tarieven in uw sector etc. Stuurt u mij een korte e-mail [email protected] en ik neem contact met u op om vrijblijvend van gedachten te wisselen. Indien u meer gevoel wilt krijgen bij onze werkwijze kunt u geheel vrijblijvend onze whitepaper aanvragen.

Stel uw vraag aan

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER