Valutarisico's - update maart 2022

Op basis van de economische & politieke achtergronden zien wij de koers van de grote valutaparen zich als volgt ontwikkelen:  

EUR/USD

De Fed heeft meer ruimte voor monetaire verkrapping dan de ECB, dit helpt de dollar ten opzichte van de euro. Dit wordt versterkt doordat de dollar vluchtvaluta is in de huidige situatie. Enigszins negatief voor de dollar is het toenemende handelstekort in de VS en het feit dat Amerikaanse rentes nu meer ruimte hebben om te dalen dan die in Europa. Als er rust komt in de oorlog is er een grote kans dat de EUR/USD opleeft. Indien de escalatie van de oorlog voorlopig niet te einde is, kan EUR/USD dalen richting 1,06 en mogelijk zelfs richting pariteit. Echter, de euro kan sterker worden als Europa besluit tot een groot fiscaal stimuleringspakket.

Een op langere termijn fundamenteel zwakkere dollar (EUR/USD > 1,25) door de ‘twin deficits’ in de VS (grote tekorten op de lopende rekening en op de Amerikaanse overheidsfinanciën) is wat minder zeker geworden.

EUR/GBP

De hoofdrichting van EUR/GBP zal ons inziens voorlopig omlaag gericht blijven. Dit vanwege de veel geringere afhankelijkheid van het VK van Russisch gas en olie, de grotere geografische afstand tot het strijdtoneel en de verwachting dat de Bank of England nog altijd eerder en meer de rente zal verhogen dan de ECB. De komende maanden zou een verdere daling van de koers richting 0,81 ons daarom geenszins verbazen. Rally’s tussendoor zien we daarbij beperkt blijven tot circa 0,85. Wel zien we dit beeld veranderen, zodra de EMU-landen gaan besluiten tot nog een stuk meer fiscale stimulering. De kans daarop achten we vrij hoog, alleen zal het waarschijnlijk nog wel even duren, misschien is ook eerst negatieve groei daarvoor nodig, voordat dit echt gaat gebeuren.

EUR/CNY

De groeivooruitzichten voor de Chinese economie zijn naar beneden bijgesteld. Inmiddels stijgt de dollar ten opzichte van de meeste munten. Dit betekent dat zolang de koers van de yuan ten opzichte van de Amerikaanse munt gelijk blijft, deze met de dollar meestijgt. Wij verwachten dat daartegen in Beijing steeds meer weerstand komt zodra grondstoffenprijzen niet meer zoveel stijgen (nu is een sterkere yuan nog handig voor China, aangezien het veel grondstoffen importeert; als de grondstoffenmarkten wat tot rust komen, weegt dat voordeel van die sterke yuan echter veel minder zwaar). Op de middellange termijn zien we dan ook USD/CNH – nu circa 6,37 – naar circa 7,00 oplopen. EUR/CNY hoeft dan de eerste tijd, omdat we de dollar sterker zien worden, niet al te veel van de huidige koers af te wijken, totdat de euro sterker wordt als gevolg van een nieuw Europees fiscaal stimuleringspakket. De koers van EUR/CNY kan dan 5%-10% gaan oplopen.

EUR/CHF

Concreet zien we EUR/CHF de komende maanden tot kwartalen richting 1,15 oplopen. Mocht de economische oorlog tussen Rusland en Europa veel verder escaleren, dan kan de koers tijdelijk naar nieuwe lows dalen. Toch zien we de daling voorlopig niet veel verder dan 0,97 gaan omdat we rond dit niveau valuta-interventies door de SNB verwachten die de koers zullen steunen. Gezien onze verwachtingen voor EUR/USD zien we USD/CHF op korte termijn tussen 0,90 en 0,95 fluctueren om per saldo de komende kwartalen op te lopen naar pariteit en hoger.

RISICOMANAGEMENT

Tijdens de coronacrisis hebben centrale banken in grote lijnen hetzelfde beleid gevoerd. Hierdoor was het koersverloop in de valutamarkten in historisch perspectief gezien relatief stabiel. Door onder andere het uiteenlopende beleid van centrale banken en de deglobaliseringstrend op (middel)lange termijn zou het koersverloop in de valutamarkten aanzienlijk grilliger kunnen worden, een 'voorproefje' hiervan hebben we de afgelopen weken/maanden reeds gezien. 

USD verkopers bevinden zich momenteel in een luxepositie, het valutapaar schommelt al weken ruim onder het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar (ca. 1.15). Een (plotselinge) de-escalatie van de Oekraïne-oorlog zal echter om verschillende redenen leiden tot een fors sterkere euro, de tijdspanne hiervoor is onzeker maar dit scenario is naar onze inschatting wel essentieel om mee te nemen in uw valutabeleid. Hoe kunt u flexibiliteit bewaren en toch voor een lange periode de huidige gunstige koersniveaus trachten vast te leggen?  Is het op basis van uw bedrijfseconomische uitgangspunten mogelijk en opportuun om dit in te richten? 

USD kopers zijn de afgelopen weken/maanden geconfronteerd met een aanzienlijk sterkere dollar met alle gevolgen van dien: gestegen inkoopkosten, mogelijk aangetaste concurrentiepositie, de calculatiekoers die in gevaar komt, etc. Een de-escalatie van het Oekraïne-conflict zet de weg open voor renteverhoging(en) van de ECB en daarmee een fundamenteel sterkere euro, bovendien zullen de twin deficits van de VS dan sterker gaan wegen in het valutapaar. Daarnaast loopt het renteverschil tussen Europa en de VS op, waardoor het belangrijk is om te kijken hoe u het agio-voordeel kunt optimaliseren. Is het überhaupt zinvol om momenteel verder vooruit te hedgen? Hoe kunt u optimaal een 'worst-case' koers garanderen en toch de mogelijkheid houden om mee te profiteren van een sterkere euro? Er zijn hier meerdere oplossingen voor afhankelijk van uw specifieke uitgangssituatie, graag denken wij hierbij met u mee. 

De EUR/GBP koers zit al lange tijd in een neerwaartse trend en op kortere termijn lijkt dit beeld niet te veranderen. Door de Oekraïnecrisis zijn echter andere krachten zoals de Brexit, de kritiek op Johnson's regering, het uiteenlopende rentebeleid tussen de Bank of England en de ECB, etc. naar de achtergrond geschoven. Voor de (middel)lange termijn is het raadzaam om de invloed van deze ontwikkelingen op het koersverloop juist wel mee te nemen. Ten slotte is het renteverschil tussen het VK en Europa in het voordeel van GBP-kopers opgelopen, hierdoor is het belangrijk om goed te kijken naar het voor- of nadeel in het agio. 

Voor CNY kopers loopt de koers de laatste maanden steeds verder terug. Ondanks de opleving van de laatste weken, is de overall trend voor EUR/CNY echter nog steeds naar beneden. Deze downtrend, die begonnen is in augustus 2020, zal naar verwachting de komende maanden doorzetten (tot eind 2022) alvorens in 2023 een herstel te laten zien. Dit is mede ingegeven omdat de Yuan ten opzichte van de Amerikaanse munt gelijk blijft. Bij het doen van USD betalingen naar China is het belangrijk om de koers van de USD/CNY in de gaten te houden. Wanneer de USD ten opzichte van de CNY in sterkte zal toenemen, bestaat er een reële kans dat de marges bij de leverancier in China onder druk komen te staan en dat een prijsverhoging het gevolg kan zijn.

OOK RELEVANT?

Economie & politiek update maart 2022 

Financieringsmarkt update maart 2022

Renterisico's update maart 2022

Commodityrisico's update maart 2022

 

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER