Waarom dekken steeds meer bedrijven hun renterisico in?

We zien op dit moment dat verschillende relaties van ICC hun renterisico langjarig indekken, dan wel hier nadrukkelijk over nadenken. In het verleden werd er geregeld voor gekozen om de rente ontwikkeling nog even aan te kijken. Veel gehoorde opmerkingen waren destijds ‘de rente kan nog een stuk lager’ en ‘het Euribor gaat toch niet stijgen’. Op zich ook allemaal valide gedachtes op dat moment. Nu de economische vooruitzichten echter uitdagender zijn geworden, kiezen meerdere ondernemers ervoor om deze onnodige renterisico’s niet te blijven lopen, immers de toekomst is een stuk onzekerder geworden door de Coronacrisis. Waar krijgt u bij een rente-afdekking onder andere mee te maken?

De Euribor rentes

Vanaf begin maart jongstleden zien we de Euribor-rentes voor alle looptijden oplopen (in casu minder negatief worden) en is onder andere het 1 maands – en 3 maands Euribor opgelopen met circa 20 basispunten (0,20%). Het wordt dus ‘duurder’ om geld te lenen op basis van de Euribor-rente. De reden hiervoor is (waarschijnlijk) dat professionele partijen een hogere risicopremie eisen van de uitlenende banken. Door het uitlenen van geld aan (tevens) minder solvabele ondernemingen, neemt ook de kredietwaardigheid van de uitlenende partij zelf af. Daarnaast is de asset-waarde van banken fors gedaald door de recent fors gedaalde aandelenkoersen van banken. Uitgaande van een niet snel opgeloste Coronacrisis, is de kans reëel dat de Euribor rentes per saldo verder zullen gaan oplopen. Hiermee kan het ‘voordeel’ om nog te kunnen ‘profiteren’ van de Euribor rentes snel minder voordelig worden. Het positieve is, dat voor een relatief kleine opslag de renterisico’s meerjarig kunnen worden gefixeerd, dan wel gemaximaliseerd.

Treasury advies banken

In het huidige bankenlandschap is de treasury dienstverlening eigenlijk nagenoeg volledig op basis van ‘execution only’ ingericht. Dit betekent onder andere, dat u grotendeels zelfstandig moet bepalen op welke wijze u uw renterisico wenst in te dekken. Dit luistert echter nauw. Zo moet uw rente-indekking aansluiten bij uw financiering en vooral het hoofdsomverloop hiervan. Er moet rekening gehouden worden met een eventuele ‘floor’ in de financiering (wordt het negatieve Euribor wel/niet doorberekend?) en ook het juiste rente-instrument en de looptijd hiervan zijn variabelen, die per onderneming verschillend zijn en impact hebben op de best passende afdekking.

Tenslotte moet de pricing (en de marktconformiteit van de bankmarge) van de beoogde afdekking kloppen. De banken werken in ieder geval (weer) mee bij het afsluiten van renteswaps en rentecaps en de interbancaire pricing is de laatste weken weer enigszins genormaliseerd, waarbij we wel grote margeverschillen zien in de quotes die de banken afgeven.

Wat kunt u zelf doen?

In de praktijk zien we dat ondernemingen de volgende onderdelen prima zelfstandig kunnen voorbereiden:

  1. Het vaststellen van de financieringen - en financieringsprognoses voor de komende jaren;
  2. Bepalen welk deel van de financieringsportefeuille u wenst af te dekken, rekening houdend met aflossingen, mogelijke toekomstige dividendbetalingen, enzovoort;
  3. Bepalen bij welk rentepercentage de bedrijfslasten op jaarbasis te groot worden.
  4. Overleggen met uw bank over welke rente-instrumenten u mag afsluiten.

Waar kan ICC waarde toevoegen voor u?

  1. Het opstellen van scenario analyses bij verschillende marktrente ontwikkelingen (inflatie, deflatie en stagflatie);
  2. Uitwerken van meerdere afdekkingsstrategieën bij verschillende afdekkingspercentages (verhoudingen vast/variabel rente) en de verschillende rente-instrumenten, zoals: IRS (renteswap) en/of een Cap (rentecap);
  3. Afwegen voor- en nadelen en het juiste instrument kiezen met de meest optimale looptijd;
  4. Begeleiden bij het afsluiten van het gekozen rente-instrument in meerderde conference calls met de bank. Hierbij geeft ICC inzicht in de marktconformiteit van pricing van de hedge(s) en ondersteunt ze bij het uitonderhandelen van de bankmarge;
  5. Vastlegging van de transactie in een zogenaamde ‘Trade Recap’ zodat het transactieverloop voor nu en in de toekomst voor alle share- en stakeholders helder is.

De real-time pricingsystemen waarover ICC beschikt en de kennis van Jan en Michel maken dat u samen met hen tot een zorgvuldig afgewogen rente-indekking komt. U deze afdekking(en) tevens afsluit tegen scherpe - en marktconforme bankmarges. Afhankelijk van de hoofdsom bespaart u hiermee vele tienduizenden euro’s aan toekomstige rentekosten.

Ben u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u hier meer over weten? Schrijf u dan in voor de conference call met Jan van den Hoek en Michel Hensen. Jan en Michel beantwoorden uw vragen en zetten uiteen waar u mee te maken krijgt als u (een deel van) uw renterisico zou willen afdekken. U kunt ons bereiken op [email protected] of 030-8201221.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director