Decades of experience, hundreds of clients

Why ICC?

Independent

You require balanced advice without any conflict of interest. ICC is privately owned and entirely on your side. We do not supply credit, we do not sell financial products and we are paid exclusively by our clients.

Up to date

You require the best possible solutions. ICC knows them. We annually assess 100+ credit proposals, advise on treasury transactions on a daily basis, and are a primary consultant for leading companies and institutions.

Proactive

You require control of your risks. We follow developments in the financial markets for you and contact you immediately with appropriate actions in the event of opportunities and threats, in order to protect your margin and competitive position.

Profitable

You require a consultant who generates more than they cost. ICC will achieve an optimum financing structure and conduct professional risk management in cooperation with you. You pay our costs from the savings we make.

Clients

"Als we dit alleen hadden gedaan, dan hadden de banken absoluut een hogere marge gerekend en dat had ons per saldo veel meer gekost dan ICC inhuren. Wij hebben niet de systemen en de kennis die de consultants van ICC wél hebben."

Edwin Ruigrok, Financieel directeur Lans

Lans Groep

Het bedrijf Lans is een glastuinbouwbedrijf van 73 hectare verspreid over drie gebieden. In het Westland/Maasland heeft het bedrijf 32.0 hectare, Dinteloord 20.5 hectare en in Zeeland (Rilland) is er 20.0 hectare onder glas. Lans teelt de volgende typen (tros)tomaten: grove trostomaten, middel trostomaten, pruim trostomaten, cocktail trostomaten, mini troscherrytomaten, mini pruim trostomaten en losse tomaten. Je kunt met recht zeggen dat het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in de jaarrond teelt van de vruchtgroente tomaten. Lans Groep is een echt familiebedrijf.

Uitdaging

Financieel Directeur, Edwin Ruigrok van Lans Groep: "Om een grote uitbreiding van ons kassencomplex te financieren hebben we in december 2020 een clubdealfinanciering afgesloten. Deze herfinanciering wordt verstrekt door ING, NIBC en de Rabobank. Omdat het bedrag én de looptijd waren veranderd, moesten er nieuwe rentehedges afgesloten worden. In het verleden hebben we vaker met ICC Consultants samengewerkt en daarom heb ik hen dit keer weer benaderd. ICC Consultants heeft ons geadviseerd en begeleid met het indekken van de renterisico’s, die verbonden zijn aan de clubdealfinanciering."

Oplossing en resultaat

"Onze consultants Auke Middel, Jan van den Hoek en Timo Venema hebben eerst een uitgebreide rente-analyse gemaakt. We hebben samen met hen nagedacht over ons hedging beleid. Wat willen we precies en wat past er bij onze onderneming? Daaruit kwam een renteadvies met de producten die bij ons passen. Er waren veel meer mogelijkheden dan ik aanvankelijk dacht, ook omdat onze bestaande hedgeportefeuille geherstructureerd moest worden."

"Voor het afsluiten van de renteswaps hebben we met alle drie de banken eerst proefgedraaid om de prijzen en marges te kunnen vergelijken en hiermee concurrentie tussen de banken te kunnen creëren."

"Bij de renteswaps hebben we samen met ICC Consultants afspraken met de banken gemaakt over de bankmarges die ze mochten berekenen. Uiteraard is dit achteraf gecontroleerd. Bij het afsluiten van de caps heeft ICC, naast het advies vooraf, ook ondersteund op het moment van afsluiten zelf. We hebben een periode gewacht op een rentedaling en Jan en Timo zijn er vervolgens 'live' bij en kijken op het kantoor van ICC naar dezelfde markt- en prijsontwikkelingen als de handelaren bij de banken. Dit verzorgt ICC real-time, dus men ziet het meteen als er geprobeerd wordt extra marge te berekenen. In eerste instantie gebeurde dit ook en gingen we niet akkoord met het aanbod van de banken. De prijzen worden afgegeven door handelaren van de bank waar je normaal geen contact mee hebt en waar ook je eigen contactpersoon afhankelijk van is. Na onderhandeling, met de consultants van ICC naast me, hebben we alsnog een goede deal kunnen sluiten!"

"Na afloop hebben de consultants van ICC een Trade Recap gemaakt. Dit rapport bestaat uit de afgesloten rente-instrumenten , de rentes waartegen alles afgesloten is, welke bankmarge berekend is, etc. Ik vond het heel waardevol om dit te ontvangen"

Samenwerking met ICC Consultants

"Ik heb de samenwerking met ICC Consultants wederom als heel prettig en praktisch ervaren. De analyse, het sparren en discussiëren met de banken was erg positief. ICC Consultants heeft goed werk geleverd!"

"Als we dit alleen hadden gedaan, dan hadden de banken absoluut een hogere bankmarge gerekend en dat had ons per saldo veel meer gekost dan ICC inhuren. Wij hebben niet de systemen en de kennis die de consultants van ICC wél hebben. Je loopt dan het risico dat je een quote krijgt die niet goed genoeg is. Omdat er nu een onafhankelijke partij meekeek, hebben we een mooie deal kunnen sluiten."

Oriënteren op een (mogelijke) renteafdekking? 

Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Downloaden 

 

 

"Ik raad ondernemingen aan om met ICC Consultants in zee te gaan als er een herfinanciering aan zit te komen. Door de inzet van deze prettige adviseurs zijn we tevreden over de onderhandeling én het goede resultaat."

Koos Frowein, Financieel directeur Kaak Group

De Kaak Group

Brood is al eeuwen wereldwijd een belangrijke levensbehoefte. De Kaak Group verbindt het traditionele ambacht van broodbakken met moderne industriële bakkerijtechnologie. Hiermee ondersteunt men klanten met een compleet assortiment producten en diensten en een uniek concept van volledige service. De Kaak Group is een familiebedrijf en is werkzaam in Europa, Brazilië, Azië en Australië. 

Wat was uw financieringsuitdaging?

Koos Frowein, financieel directeur: "In onze tak van sport is er een garantielijn nodig zodra onze klant de eerste aanbetaling doet, doordat we groeien en daardoor meer klanten aantrekken hadden we een grotere garantielijn nodig. Een aantal jaar geleden heeft de Kaak Group een lastige tijd gehad, maar in meer recente jaren hebben we sterke cijfers laten zien. Daarom wilden we graag onze financiering uitbreiden tegen marktconforme voorwaarden, waaronder een lage rente. Een financiering die we nodig hebben om enerzijds te groeien en anderzijds toekomstbestendig te blijven. Bovendien wilden we niet elk jaar bij de kredietverstrekker aankloppen, waardoor de voorkeur uitging naar een financiering voor minimaal 4 jaar."

Uw samenwerking met ICC Consultants?

"We zijn heel tevreden over de consultants van ICC. Door de samenwerking kregen we een inkijkje in wat er in de markt gebruikelijk is. Daarnaast had ICC Consultants heel goed door hoe de Kaak Groep in elkaar zit als middelgroot familiebedrijf. De consultants Joost Clijsen en Marc van Dijk zijn pragmatisch, flexibel en ter zake kundig. Door samen te werken met de adviseurs van ICC kwam er meer druk te staan op de kredietverstrekkers, banken namen ons veel serieuzer omdat de voorstellen goed voorbereid en objectief waren."

"Door gedegen voorbereiding en goed ingstoken bankonderhandelingen hebben we het maximale eruit gehaald! Een garantielijn van 40 miljoen met een lage rente én een commitment van 4 jaar. Zonder de behendigheid van Joost en Marc hadden we een hogere rente, minder commitment en een kleiner garantiebedrag gekregen."

Strategisch partnerschap

Kaak Group blijft samenwerken met ICC door jaarlijks een update uit te laten voeren van het risicoprofiel. Daarmee is men verzekerd van het feit dat de kredietmarges, gegeven zekerheden en overige financieringsvoorwaarden scherp en actueel blijven tegen de dan geldende benchmarks in de financieringsmarkt.

More client testimonials  

Our team

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
Ron Markus
Ron Markus
Senior Consultant
Jan van den Hoek
Jan van den Hoek
Senior Consultant
Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
Esther Salomé
Esther Salomé
HR Adviseur / Recruiter
Timo Venema
Timo Venema
Consultant
Linda Van Miltenburg
Linda Van Miltenburg
Office Manager
Damian Honders
Damian Honders
Account Manager