Decennialange ervaring, honderden opdrachtgevers

Waarom ICC?

Onafhankelijk

U wilt een afgewogen advies zonder belangenverstrengeling. ICC staat volledig aan uw kant. Wij verstrekken geen krediet, verkopen geen financiële producten en worden uitsluitend betaald door onze opdrachtgevers.

Actueel

U wilt de best mogelijke oplossingen. ICC kent ze. Wij beoordelen jaarlijks 100+ kredietvoorstellen, adviseren dagelijks bij treasury transacties en zijn huisadviseur bij toonaangevende bedrijven en instellingen.

Pro-actief

U wilt grip op uw risico’s. Wij volgen de ontwikkelingen in de financiële markten voor u. Bij kansen of bedreigingen nemen we direct contact op om met passende acties uw marge en concurrentiepositie te beschermen.

Renderend

U wilt een adviseur die u meer oplevert dan kost. ICC realiseert een optimale financieringsstructuur en voert samen met u een professioneel risicobeheer. Onze kosten betaalt u uit de besparingen die wij realiseren.

Opdrachtgevers over ICC

Wij deden de bankonderhandelingen altijd zelf. Nu heeft ICC Consultants ze gedaan en dan ga je toch van een zesje naar een acht of hoger

Henny de Haas - Algemeen Directeur, Marcel de Boer - Financieel Directeur, Hoppenbrouwers Techniek B.V.

Hoppenbrouwers Techniek, een innovatief en modern installatiebedrijf met ruim 700 medewerkers, uit Udenhout is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zowel autonoom als door overnames. Deze groei leidde tot diverse bedrijfseconomische – en financieringsvraagstukken. Doordat Hoppenbrouwers zelf niet wist hoe de bank haar als relatie beoordeelde heeft ICC allereerst het risicoprofiel, het bankrendement en de strategische mogelijkheden voor Hoppenbrouwers in kaart gebracht.

Hierdoor werd duidelijk wat Hoppenbrouwers moest verbeteren in de bedrijfsvoering om betere financieringsvoorwaarden te kunnen krijgen. “Door het inschakelen van ICC ga je van een zesje naar een acht of hoger. Het heeft ons op veel fronten voordelen opgeleverd” aldus Henny de Haas algemeen directeur.

Na de analyse heeft ICC ook de herstructurering van de financiering bij de huisbank geregeld voor Hoppenbrouwers. Voorheen deed Hoppenbrouwers dit zelf, maar door de groei van de onderneming had zij steeds minder gevoel bij wat nu marktconforme condities waren voor Hoppenbrouwers. “Door de expertise van ICC hebben wij hetzelfde kennisniveau bereikt als dat van de bank. Dit heeft geleid tot wederzijds respect en een marktconforme overeenkomst”.

“Dat de huisbank de termsheet - opgesteld door ICC- grotendeels accepteerde, was het meest verassend voor ons. Hierdoor zijn we er in geslaagd om zowel marktconforme condities te bedingen als ook een financiering af te sluiten met veel flexibiliteit.“

“Bij volgende financieringsvraagstukken zullen wij wederom schakelen met ICC.”

Van toegevoegde waarde dat een expert op financieringsgebied meekijkt

Rob Fortuin, Financieel Directeur CSU

“ICC heeft eerst de credit rating en het risicoprofiel van CSU bepaald en ons vervolgens ondersteund bij het realiseren van de financiering. Wij wilden graag zelf de bankbesprekingen voeren, maar konden met behulp van ICC de bankvoorstellen op marktconformiteit toetsen en uiteindelijk ook scherper stellen.

Vooral de opgestelde memoranda met vergelijkingen en heldere adviezen hebben tijdens het gehele proces geholpen bij de interne besluitvorming. De adviseurs van ICC waren praktisch altijd direct beschikbaar en dat heeft ons echt ontzorgd in het gehele proces. Wij hebben dat als zeer prettig ervaren, te meer omdat ik mij daardoor kon blijven richten op de dagelijkse business en de overnames die tegelijkertijd speelden.

Het is absoluut van toegevoegde waarde als een expert meekijkt op een gebied waar je zelf maar eens in de zoveel jaren mee te maken hebt. Bij financieringen gaat het uiteindelijk om veel geld en het arrangement moet passen bij het beleid en strategie die gevoerd wordt.”

Meer testimonials  

Ons team

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
Joost Clijsen
Joost Clijsen
Senior Consultant
Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
Eelco van de Lustgraaf
Eelco van de Lustgraaf
Senior Consultant
Ron Markus
Ron Markus
Senior Consultant
Jan van den Hoek
Jan van den Hoek
Senior Consultant
Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant
Ron Albregt
Ron Albregt
Senior Consultant
Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
Mehmet Ekim
Mehmet Ekim
Treasury & Cash Management
Berend Westra
Berend Westra
Associate M&A
Rykele Betten
Rykele Betten
Associate Risk & Continuity
Tom Valenkamp
Tom Valenkamp
Account Manager
Esther Salomé
Esther Salomé
HR Adviseur / Recruiter
Silvia Bos
Silvia Bos
Office Manager / Compliance
Ivar van Borrendam
Ivar van Borrendam
ICT Manager