Tips en actuele ontwikkelingen

Corona uitbraak Beijing opportunity voor bedrijven om renterisico af te dekken

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
maandag, 25 april 2022

Corona zet opnieuw de wereld op de kop

Lees verder

Economie & politiek - update maart 2022

Andy Langenkamp
Andy Langenkamp
Political Analyst
woensdag, 16 maart 2022

Het ziet ernaar uit dat de oorlog in Oekraïne nog een tijd aanhoudt. Het Westen kan niet veel anders dan reageren met veel meer defensie-uitgaven en sancties tegen Rusland. Dit laatste drijft allerlei prijzen op, met name die van energie en voedsel. Met als gevolg inflatie die flink boven de loonstijgingen uitkomt. Dit betekent koopkrachtverlies voor de westerse consument. 

Lees verder

Commodityrisico's - update maart 2022

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Voor de Oekraïne-oorlog zaten veel grondstoffenprijzen al in de lift, maar Poetins inval heeft die lift inmiddels door het dak geblazen: prijzen voor o.a. olie en aardgas, metalen en granen/oliezaden als tarwe en zonnebloempitten hebben torenhoge niveaus zo niet records bereikt en bijvoorbeeld voor nikkel werd de handel zelfs al opgeschort door ongekende prijsbewegingen.

Lees verder

Renterisico's - update maart 2022

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Na een jarenlange periode van extreem lage (en zelfs negatieve) rentes, heeft een hardnekkig opgelopen inflatie geleid tot een flinke stijging van de lange rentes en ligt ook een verhoging van de variabele (Euribor) rente in het verschiet. De (IRS)markten prijzen momenteel in dat het Euribor tarief per begin 2023 weer positief zal zijn. 

Lees verder

Valutarisico's - update maart 2022

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Op basis van de economische & politieke achtergronden zien wij de koers van de grote valutaparen zich als volgt ontwikkelen:  

Lees verder

Financieringsmarkt - update maart 2022

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Links- of rechtsom worden veel bedrijven geraakt door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Afhankelijk van de energie-intensiteit en/of grondstoffenexposure heeft dit ook impact op de financiering van organisaties op kortere- en langere termijn. Bij veel relaties zien we behoefte aan extra liquiditeit, welke enerzijds ontstaat door stijgende grondstofprijzen en anderzijds door het aanhouden van grotere (strategische) voorraden in verband met strubbelingen in de toeleveringsketens. 

Lees verder

Corona kan rentes nog veel verder opdrijven

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
woensdag, 19 januari 2022

Hetgeen de boel zo op zijn kop zet, is Corona. Het virus sloeg begin 2020 toe, net op het moment dat de meeste economieën goed draaiden en de werkloosheid vrij laag stond. Door Corona en de daaraan verbonden lockdowns et cetera, stortten de economieën evenwel in elkaar. Iets waarop meteen massaal fiscaal en monetair gestimuleerd werd. Hierdoor is de vraag naar goederen en diensten, dan ook weer hersteld naar het niveau van voordat Corona uitbrak of daar zelfs bovenuit geklommen. 

Lees verder

Beter beschermd tegen stijgende grondstofprijzen in 2022?

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
dinsdag, 14 december 2021

Recentelijk verschijnen er veel berichten over de glastuinbouw en de energie-intensieve industrie die in de problemen zit door de record hoge gasprijzen en stroomkosten. Ook de  zich van de Coronacrisis herstellende vervoer- en transportsector (land, zee, lucht) staat al meteen weer onder grote druk van de fors stijgende olieprijzen. En ook de metaalverwerkende industrie moet op inkoop concurreren met nieuwe grootgebruikers in de renewables, EV en batterijen industrieën tegen almaar hogere prijzen.

Lees verder

Een financieringstraject met alleen de huisbank

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
donderdag, 16 september 2021

Recentelijk sprak ik een CFO van een middelgroot bedrijf. Een bedrijf met een relatief beperkte financiering dat al jaren bankiert bij een grote Nederlandse bank. Het bedrijf heeft investeringsplannen en voor de invulling van de plannen wenst men gebruik te maken van bancaire financiering. Mede door een prima relatie met de huisbank en beperkt beschikbare tijd van de CFO heeft het bedrijf geen behoefte aan een uitgebreid traject met verschillende banken.  

Lees verder

Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 2)

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
woensdag, 9 juni 2021

Onze relaties vragen ons regelmatig hoe het nou zit met de pricing van de verschillende rente-instrumenten. Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Lees verder