Tips en actuele ontwikkelingen

Training valutarisico management 2 december a.s.

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
donderdag, 3 november 2022

Na een lange periode van relatief beperkte koersschommelingen is de beweeglijkheid in de grote valutaparen sterk toegenomen. Om deze risico’s zo goed mogelijk te managen in 2023, is dit een goed moment om de eigen werkwijze tegen het licht te houden en de kennis van iedereen binnen het team weer helemaal up-to-date te brengen. 

Lees verder

Valutabeleid met EUR/USD op 1,00

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
maandag, 11 juli 2022

De zogenaamde koopkrachtpariteit voor EUR/USD ligt ergens rond de 1,15-1,20. Dit betekent dat de huidige koers van ca 1,00 zeer gunstig is voor dollarverkopers en zeer ongunstig voor dollarkopers. Hoe kunnen beide groepen het beste met deze situatie omgaan?

Lees verder

Behoefte aan extra financiering (buiten de bank om)? Deel II

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
woensdag, 15 juni 2022

Bij het zoeken naar aanvullende financiering adviseert ICC ondernemingen altijd eerst om de huidige financieringssituatie in kaart te brengen door middel van een financieringsanalyse. In deze analyse worden onder meer de volgende zaken uitgewerkt:

Lees verder

Behoefte aan extra financiering? Deel I

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
donderdag, 9 juni 2022

In dit artikel kunt u meer lezen over de kenmerken en mogelijkheden van alternatieve financieringen. Met alternatieve financieringen worden over het algemeen financieringen bedoeld die niet door banken worden verstrekt; denk hierbij bijvoorbeeld aan financieringsvormen als:

Lees verder

Corona uitbraak Beijing opportunity voor bedrijven om renterisico af te dekken

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
maandag, 25 april 2022

Corona zet opnieuw de wereld op de kop

Lees verder

Economie & politiek - update maart 2022

Andy Langenkamp
Andy Langenkamp
Political Analyst
woensdag, 16 maart 2022

Het ziet ernaar uit dat de oorlog in Oekraïne nog een tijd aanhoudt. Het Westen kan niet veel anders dan reageren met veel meer defensie-uitgaven en sancties tegen Rusland. Dit laatste drijft allerlei prijzen op, met name die van energie en voedsel. Met als gevolg inflatie die flink boven de loonstijgingen uitkomt. Dit betekent koopkrachtverlies voor de westerse consument. 

Lees verder

Commodityrisico's - update maart 2022

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Voor de Oekraïne-oorlog zaten veel grondstoffenprijzen al in de lift, maar Poetins inval heeft die lift inmiddels door het dak geblazen: prijzen voor o.a. olie en aardgas, metalen en granen/oliezaden als tarwe en zonnebloempitten hebben torenhoge niveaus zo niet records bereikt en bijvoorbeeld voor nikkel werd de handel zelfs al opgeschort door ongekende prijsbewegingen.

Lees verder

Renterisico's - update maart 2022

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Na een jarenlange periode van extreem lage (en zelfs negatieve) rentes, heeft een hardnekkig opgelopen inflatie geleid tot een flinke stijging van de lange rentes en ligt ook een verhoging van de variabele (Euribor) rente in het verschiet. De (IRS)markten prijzen momenteel in dat het Euribor tarief per begin 2023 weer positief zal zijn. 

Lees verder

Valutarisico's - update maart 2022

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Op basis van de economische & politieke achtergronden zien wij de koers van de grote valutaparen zich als volgt ontwikkelen:  

Lees verder

Financieringsmarkt - update maart 2022

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
woensdag, 9 maart 2022

Links- of rechtsom worden veel bedrijven geraakt door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Afhankelijk van de energie-intensiteit en/of grondstoffenexposure heeft dit ook impact op de financiering van organisaties op kortere- en langere termijn. Bij veel relaties zien we behoefte aan extra liquiditeit, welke enerzijds ontstaat door stijgende grondstofprijzen en anderzijds door het aanhouden van grotere (strategische) voorraden in verband met strubbelingen in de toeleveringsketens. 

Lees verder