Opdrachtgevers over ICC

×

'Van toegevoegde waarde dat een expert op financieringsgebied meekijkt'

“ICC heeft eerst de credit rating en het risicoprofiel van CSU bepaald en ons vervolgens ondersteund bij het realiseren van de financiering. Wij wilden graag zelf de bankbesprekingen voeren, maar konden met behulp van ICC de bankvoorstellen op marktconformiteit toetsen en uiteindelijk ook scherper stellen.

Vooral de opgestelde memoranda met vergelijkingen en heldere adviezen hebben tijdens het gehele proces geholpen bij de interne besluitvorming. De adviseurs van ICC waren praktisch altijd direct beschikbaar en dat heeft ons echt ontzorgd in het gehele proces. Wij hebben dat als zeer prettig ervaren, te meer omdat ik mij daardoor kon blijven richten op de dagelijkse business en de overnames die tegelijkertijd speelden.

Het is absoluut van toegevoegde waarde als een expert meekijkt op een gebied waar je zelf maar eens in de zoveel jaren mee te maken hebt. Bij financieringen gaat het uiteindelijk om veel geld en het arrangement moet passen bij het beleid en strategie die gevoerd wordt.”

×

'ICC is voor ons een zekerheidsfactor geweest'

“Voordat wij een substantiële spronginvestering wilden doen, hadden wij de behoefte eerst te verifiëren of deze keuze verstandig was. Hiervoor hebben we de expertise van ICC gebruikt. ICC heeft met haar analyse voor ons transparantie en duidelijkheid gecreëerd. Tevens hebben we ICC’s expertise kunnen gebruiken bij de onderhandelingen met de bank. ICC is voor ons een zekerheidsfactor geweest, die er voor gezorgd heeft dat wij een scherpe, marktconforme financieringsopbouw hebben kunnen realiseren.”

×

'De juiste benchmark voor ons bedrijf'

“Als onderneming zijnde is het lastig om de benchmarks te bepalen op het gebied van financiering en (rente-)opslagen en welke onderhandelingsruimte je hebt bij de bank. ICC is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de financieringsmarkt en beschikt wel over de juiste benchmark voor ons bedrijf. ICC heeft ons ook bijgestaan in de onderhandelingen. Wij zijn erg tevreden over de uitkomsten van dit traject.”

×

'Ons kennisniveau op hetzelfde niveau als dat van de bank'

"Er is heel bewust voor gekozen om ICC als externe partij bij te schakelen in dit voor ons complexe traject. Na een aantal verkennende gesprekken heeft ICC allereerst de financieringsmogelijkheden voor de Sinvest Group in kaart gebracht. Hieruit hebben wij de gewenste financieringsstructuur gekozen en vervolgens aan ICC gevraagd deze structuur ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Gedurende het traject was het opvallend dat de bank zich meer ging verantwoorden over de beslissingen die zij nam en hoe bepaalde ratio”s berekend werden. Door de aanwezigheid van een onafhankelijke derde partij, die volledig op de hoogte is van alle processen binnen een bank, kregen wij snel het gevoel echt een goede deal te kunnen sluiten."

Joost Clijsen, Senior Consultant Finance bij ICC: "Sinvest Group begeleiden bij de herfinanciering was om vele redenen een plezierige opdracht, maar wat Sinvest Group echt kenmerkte was dat ze precies wilde weten wat er mogelijk was in het huidige bankenlandschap en daarbij ook goed kon aangeven wat zij wel of niet wilde."

Gerrit Roelofsen: "De toegevoegde waarde van ICC is dat ze ons kennisniveau op hetzelfde niveau hebben gebracht als dat van de bank. Hierdoor hebben we een optimale financieringsstructuur en een betere bankrelatie kunnen realiseren. Het vroeg wel om een investering, maar als je dan de tarieven in de eerste offertes van de bank vergelijkt met de uiteindelijke condities in de kredietovereenkomst, dan hebben wij dat ruimschoots terugverdiend."

Sinvest Group is de holding van Sibo, een groothandel en leverancier van technische producten aan de vijver-, zwembad- en beregeningsmarkt en VGE International een producent van UV-C en filters voor de zwembad en vijvermarkt. Naar aanleiding van een strategische heroverweging van haar huisbank was Sinvest Group op zoek naar een nieuwe financieringsverschaffer.

×

'Second opinion renterisicobeheer en treasury statuut geactualiseerd'

“Ik heb de samenwerking met ICC als zeer prettig ervaren. ICC is gevraagd om een second opinion te geven over de inrichting van het renterisicomanagement van Zeeland Seaports N.V. Naar aanleiding van de aanbevelingen van ICC hebben we ons renterisicomanagement, waaronder het treasurystatuut, geactualiseerd, waarbij de nieuwste inzichten zijn meegenomen. Wij zijn zeer tevreden over de professionele begeleiding van ICC in het gehele proces vanaf het schetsen van de huidige derivatenportefeuille tot aan onze eindelijke keuze van inrichting van het renterisico-management.”

×

'Nieuwe financieringsstructuur en nieuwe huisbank'

“Ik heb de samenwerking met ICC als zeer prettig ervaren. Naar aanleiding van de input van ICC hebben we samen een nieuwe financieringsstructuur voor Beens Groep uitgewerkt en deze gerealiseerd bij een nieuwe huisbank. Dit heeft voor Beens Groep geleid tot een flexibele financieringsopzet die past bij de toekomst van ons bedrijf. De input van ICC in dit proces heeft ons geholpen en was erg waardevol.”

Beens Groep houdt zich bezig met de ontwikkeling en vervaardiging van grote waterbouw-werken.

×

'Zeer tevreden over de professionele begeleiding van ICC'

"Wij zochten een nieuwe huisbank die ons in staat stelt onze ambities te verwezenlijken en Holmatro optimaal kan bedienen in onze expansie.

Wij zijn zeer tevreden over de professionele begeleiding van ICC in het gehele proces vanaf het schetsen van de mogelijke financieringsstructuren tot aan het realiseren van de gewenste financieringsstructuur en onze uiteindelijke keuze voor een nieuwe huisbank."

×

'Goede balans tussen advies ICC en ruimte voor ons als ondernemer'

Door reeds eerder opgedane positieve ervaring met ICC op bancaire advisering en rentemanagement, heeft Bruynzeel ook deze evaluatie uitgevoerd in nauwe samenwerking met ICC. Tijdens het gehele traject van het opstellen van een RFP tot de afronding van de financieringsovereenkomst is er balans tussen enerzijds de advisering door ICC en anderzijds de benodigde ruimte voor de ondernemer om te komen tot een overeenkomst. Bruynzeel is tevreden met het bereikte resultaat waarbij de financiering voor meerdere jaren is geborgd.

×

'Herfinancieringen tegen de best mogelijke marktcondities afgesloten'

"ICC heeft Van Wijnen op een tweetal momenten bijgestaan bij de herfinanciering van de Groep. Hierbij stond voorop dat de financieringsstructuur volledig in lijn zou moeten komen met de specifieke dynamiek, de strategische doelstellingen en de financiële sterkte van de Van Wijnen Groep. ICC heeft ons bij beide financieringstrajecten naar volle tevredenheid ondersteund. Mede dankzij hen zijn we erin geslaagd beide herfinancieringen tegen de best mogelijke marktcondities af te sluiten.

Daarnaast wordt ons financieel management al vele jaren bijgestaan ten aanzien van het dynamisch monitoren van mondiale conjunctuur- en rentebewegingen. Het signaleren van risico´s en kansen dienaangaande, productkeuze ten aanzien van de afdekking en real/time pricing van renteproducten stemt bij Van Wijnen tot op heden tot grote tevredenheid."

×

'Heldere en flexibele structuur met mooie besparingen'

"ICC heeft CSU begeleid bij haar herfinanciering tijdens de aandeelhouderswisseling. De financieringsmarges zijn door een goede timing en een duidelijk tenderproces concurrerend uitgekomen en leveren tevens de nodige besparingen op. De structuur van de financiering is helder en flexibel. Daarnaast is in aansluiting op de herfinanciering het marktrenterisico adequaat voor langere termijn afgedekt."