Tips and latest developments

Renterisico's - update maart 2022

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Wednesday, 9 March 2022

Na een jarenlange periode van extreem lage (en zelfs negatieve) rentes, heeft een hardnekkig opgelopen inflatie geleid tot een flinke stijging van de lange rentes en ligt ook een verhoging van de variabele (Euribor) rente in het verschiet. De (IRS)markten prijzen momenteel in dat het Euribor tarief per begin 2023 weer positief zal zijn. 

Read more

Valutarisico's - update maart 2022

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Wednesday, 9 March 2022

Op basis van de economische & politieke achtergronden zien wij de koers van de grote valutaparen zich als volgt ontwikkelen:  

Read more

Financieringsmarkt - update maart 2022

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
Wednesday, 9 March 2022

Links- of rechtsom worden veel bedrijven geraakt door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Afhankelijk van de energie-intensiteit en/of grondstoffenexposure heeft dit ook impact op de financiering van organisaties op kortere- en langere termijn. Bij veel relaties zien we behoefte aan extra liquiditeit, welke enerzijds ontstaat door stijgende grondstofprijzen en anderzijds door het aanhouden van grotere (strategische) voorraden in verband met strubbelingen in de toeleveringsketens. 

Read more

Corona kan rentes nog veel verder opdrijven

Eddy Markus
Eddy Markus
Executive Director
Wednesday, 19 January 2022

Hetgeen de boel zo op zijn kop zet, is Corona. Het virus sloeg begin 2020 toe, net op het moment dat de meeste economieën goed draaiden en de werkloosheid vrij laag stond. Door Corona en de daaraan verbonden lockdowns et cetera, stortten de economieën evenwel in elkaar. Iets waarop meteen massaal fiscaal en monetair gestimuleerd werd. Hierdoor is de vraag naar goederen en diensten, dan ook weer hersteld naar het niveau van voordat Corona uitbrak of daar zelfs bovenuit geklommen. 

Read more

Beter beschermd tegen stijgende grondstofprijzen in 2022?

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
Tuesday, 14 December 2021

Recentelijk verschijnen er veel berichten over de glastuinbouw en de energie-intensieve industrie die in de problemen zit door de record hoge gasprijzen en stroomkosten. Ook de  zich van de Coronacrisis herstellende vervoer- en transportsector (land, zee, lucht) staat al meteen weer onder grote druk van de fors stijgende olieprijzen. En ook de metaalverwerkende industrie moet op inkoop concurreren met nieuwe grootgebruikers in de renewables, EV en batterijen industrieën tegen almaar hogere prijzen.

Read more

Een financieringstraject met alleen de huisbank

Marc van Dijk
Marc van Dijk
Senior Consultant
Thursday, 16 September 2021

Recentelijk sprak ik een CFO van een middelgroot bedrijf. Een bedrijf met een relatief beperkte financiering dat al jaren bankiert bij een grote Nederlandse bank. Het bedrijf heeft investeringsplannen en voor de invulling van de plannen wenst men gebruik te maken van bancaire financiering. Mede door een prima relatie met de huisbank en beperkt beschikbare tijd van de CFO heeft het bedrijf geen behoefte aan een uitgebreid traject met verschillende banken.  

Read more

Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 2)

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Wednesday, 9 June 2021

Onze relaties vragen ons regelmatig hoe het nou zit met de pricing van de verschillende rente-instrumenten. Download onderstaand onze recente rentememo (9 juni 2021). In dit document behandelen we de huidige rentemarkt en welke beslissingen u dient te nemen bij een mogelijke afdekking van uw renterisico’s. Vervolgens gaan we in op de strategische keuzes en afwegingen bij de selectie van een geschikt rente-instrument. Tenslotte staan we stil bij de prijszetting van rentederivaten.

Read more

Bedrijven dekken risico op rentestijging in (deel 1)

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Tuesday, 18 May 2021

Ongeveer één jaar terug werden we – plotsklaps – geconfronteerd met het coronavirus en de economische gevolgen hiervan. Net zo snel als het virus zijn intrede deed, volgde ook de ‘ommekeer’ toen farmaceut Pfizer op 9 november 2020 wereldkundig maakte een vaccin voor het virus te hebben ontwikkeld. Met de komst van meerdere vaccins zal de economische groei in meerdere Europese economieën zich (snel) herstellen. Al is het alleen maar door de inhaalvraag bij consumenten en bedrijven. 

Read more

Welke drie variabelen bepalen de optimale afdekking van uw valutarisico’s?

Auke Middel
Auke Middel
Senior Consultant
Friday, 26 March 2021

De meeste organisaties ervaren nog steeds de economische onzekerheid vanuit de coronapandemie. Bij het opmaken van de periodieke prognoses omtrent de (daadwerkelijke) inkoopbehoefte en de verwachte omzet voor 2021, zijn de veranderende marktomstandigheden van de onderneming een uitdaging op zich. Nu ook de volatiliteit (=bewegelijkheid) en hiermee de risico’s in de major valutaparen EURUSD en EURGBP toeneemt, is riskmanagement van de valutarisico’s aan belang toegenomen.

Read more

De Nederlandse financieringsmarkt in 2021 t.o.v. 2017

Arian Ververs
Arian Ververs
Managing Director
Monday, 8 February 2021

In tijden waar de coronapandemie het nieuws domineert hopen we een frisse blik te werpen op enkele belangrijke ontwikkelingen in de financieringsmarkt. In 2017 en 2021 heeft ICC onderzocht hoe financiële beslissers uit het Nederlandse bedrijfsleven kijken naar de volgende drie onderwerpen:

Read more