Bodem gemist – verdere rentestijging in 2017 aannemelijk

In 2016 zijn de rentemarkten per saldo verder gedaald. Zowel de Euribor niveaus als de lange rentes hebben wederom historisch lage standen laten zien. Een belangrijke trenddraai omhoog lijkt medio juli vorig jaar echter te zijn ingezet.

Na een zomers dieptepunt rond -/-0.2% is de lange rente (op 10-jarige Duitse staatsobligaties) in rap tempo met 65 basispunten gestegen en inmiddels weer iets gecorrigeerd tot rond 0,15%. Als u uw renterisico wilt indekken, heeft u de bodem waarschijnlijk al gemist. Wacht niet tot Euribor oploopt, want dan zijn de prachtig lage renteniveaus waarop u nu voor de komende jaren zekerheid kunt verkrijgen niet meer te realiseren.

ECB houdt langetermijnrentes EMU stabiel, maar zal dit helpen in 2017?

In vergelijking met de Amerikaanse lange termijnrentes valt de opwaartse druk op de Europese rentes de laatste weken mee. Ondanks de positiever wordende groeiverwachtingen voor de wereldeconomie, de stijgende grondstofprijzen (o.a. olie) en de stijgende Amerikaanse rentes, hebben de Europese rentes relatief weinig bewogen. Wellicht heeft dit te maken met het ECB-beleid. De ECB heeft namelijk recent haar ‘opkoopbeleid’ van Europese obligaties verlengd tot en met december 2017, hoewel het maandelijkse bedrag na maart aanstaande wel verlaagd wordt tot EUR 60 miljard per maand. Daarnaast kan de ‘adempauze’ in de stijgende rente verklaard worden door verminderde groeiverwachtingen voor de EMU-zone in het jaar 2017.

De laatste weken is het renteverschil tussen de 10 jaars rente in de Eurozone (in casu Duitsland) ten opzichte van de 10 jaars rente in de Verenigde staten opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1989 (zie grafiek hieronder).

 

 

Het Trump-effect op de Amerikaanse rente

De groei van de Amerikaanse economie kan onder de huidige economische omstandigheden ingeschat worden op een niveau van ca. 2,5%, een duidelijk hoger niveau dan de economische groei in de EMU. In tegenstelling tot de eurozone kent de Amerikaanse economie een ‘gespannen’ arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage is slechts 4,6% van de beroepsbevolking en een aanhoudende groei van enkele kwartalen van boven de 2%, zal vrij snel resulteren in hogere loonstijgingen. Dit zal leiden tot verder groei - door verbeterde koopkracht bij de consument -, maar ook tot oplopende inflatie.

Donald Trump heeft in zijn verkiezingscampagne aangekondigd om voor ca. 500 miljard USD aan fiscale stimuleringen te gaan doorvoeren. Dit zal worden bereikt door enerzijds de belastingen te verlagen en anderzijds doordat de centrale overheid meer gaat investeren in de infrastructuur van het land. Hoewel thans onduidelijk is in welke mate het volledige pakket door het Amerikaanse Congres geleid kan worden, zal hierdoor niet alleen de schuldenpositie van de centrale overheid oplopen, maar zal ook de economie een extra ‘boost’ krijgen. Vervolgens kan de rente gemakkelijk verder gaan oplopen. Dit beeld wordt al voor een deel verdisconteerd in een stijging van 3 maands USD LIBOR, terwijl vanwege het huidige ECB-beleid 3 maands EURIBOR blijft dalen.

 

 

Stijgende rentes in 2017?

Er zijn best redenen te bedenken waarom de Europese rentes nog een tijdje laag kunnen blijven. Eén daarvan is bijvoorbeeld oplopende spanningen in de Eurozone. Zo zijn er het komend jaar diverse verkiezingen in de EMU-landen; onder andere in Nederland, Duitsland, Frankrijk en (eventueel) Italië, waarbij populistische partijen flink aan invloed kunnen winnen. Na Brexit en het Italiaanse referendum kan dit opnieuw tot verrassingen leiden. Bij onrust in de EMU zien we vaak een toenemende vraag naar Duitse staatsobligaties (=safe haven), waardoor rentes kunnen dalen. Op basis van de ‘normale’ economische wetten ligt echter een per saldo verdere stijging van met name de lange rentes in de EMU meer in de lijn der verwachting.

Renterisico’s afdekken?

Bent u nog steeds (grotendeels) rente-technisch variabel gefinancierd? Zo ja, dan is dat weliswaar goedkoop, maar het herbergt duidelijk toegenomen risico’s. De financiële markten hebben veel ingeprijsd en de lange rentes bewegen per saldo al opwaarts vanaf midden 2016. Nu heeft u nog goede mogelijkheden om uw renterisico (stijging Euribor) meerjarig af te dekken op mooie niveaus. Wacht u tot Euribor oploopt? Dat kan ook, maar dan zult u op dat moment merken dat de lange rentes al een stuk verder opgelopen zijn. De niveaus waar u vandaag zekerheid voor kunt krijgen zullen dan niet meer te realiseren zijn.

Meer weten?

Wilt u inzicht in uw mogelijkheden? Precies weten voor hoe lang u met welk rente-instrument op welk renteniveau zekerheid kunt verkrijgen? Een onafhankelijke renteanalyse door ICC van uw specifieke renterisico’s geeft verhelderende inzichten. Ook voor het herstructureren van bestaande renteswaps (met bijkomend cash flow voordeel) is de huidige rentemarkt nog steeds interessant en zelfs aantrekkelijker geworden.

Wij zijn (bank)onafhankelijk en hebben geen belang bij de transactie die u wel (of niet) afsluit. Wij begeleiden u bij het kiezen en afsluiten van het best passende rente-instrument en controleren en beoordelen de prijsstelling van uw bank. Dit voorkomt spijt achteraf en verzekert u van een beter renteniveau dan wanneer u zonder onze begeleiding een rentederivaat zou afsluiten bij uw bank. De besparing op uw rentelasten die u hiermee realiseert is een veelvoud van de begeleidingskosten die ICC u berekent.

Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak op [email protected] of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Auke Middel

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER