Commodityrisico's Hoe staat het grondstoffen risicobeheer er voor in uw bedrijf?

Het managen van grondstoffen- en brandstoffenprijsrisico’s betekent het minimaliseren van de negatieve impact die prijsontwikkelingen op uw resultaat en onderneming kunnen hebben. U kunt daarbij één of meerdere doelen nastreven:

  • Beschermen van de concurrentiepositie – zorgen dat er geen achterstand op de concurrentie ontstaat
  • Beschermen van de marge – zorgen dat prijsbewegingen in een competitieve markt niet ten koste van de marge hoeven te gaan
  • Inlocken van het budget – bereiken van voorspelbare en winstgevende kasstromen en resultaten
  • Differentiëren van uw product – onderscheidenheid door prijsbeleid
  • Stabiliseren van kosten – de grootste schommelingen eruit halen
  • Verrassingen elimineren – voorkomen dat onverwachte ‘events’ al het opgebouwde resultaat teniet doet

Scan van uw commodity risico beheer

Elke samenwerking begint met een scan. Volledig inzicht in de échte blootstelling aan prijsschommelingen van grondstoffen is cruciaal. ICC evalueert al uw contractuele aan- en verkopen, productiecapaciteit en flexibiliteit en concurrentiepositie om alle mogelijke sensitiviteit bloot te leggen.

Nadat we alle blootstellingen in kaart hebben gebracht, toetsen we deze aan uw huidige beleid, uw risicobereidheid en uw doelen. We komen vervolgens met concrete voorstellen hoe u de risico’s optimaal kunt managen. Uiteraard rekenen we de uitwerking van de strategieën bij gelijkblijvende, dalende en stijgende marktscenario’s voor u door.

Solide basis voor verdere optimalisatie

De analyse geeft u een solide basis voor verdere optimalisatie van uw grondstoffen risico management. U neemt beslissingen op basis van volledig inzicht in uw posities en dat maakt dat u samen met ICC volledig ‘in control’ bent.

Wilt u meer weten? Neem contact op met ons op 030-8201221 of per e-mail op [email protected]. Wij reageren dezelfde of eerstvolgende werkdag.

Laat hier uw e-mailadres achter en wij sturen u onze White Paper over de 5 grootste valkuilen in het commodity risico management.