Meer vraag naar alternatieve financieringen

Gevolgen corona voor bankensector
De coronacrisis heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de samenleving en het bedrijfsleven in het algemeen, maar raakt ook de bankensector zwaar. ICC ziet in de praktijk dat banken kritischer kijken naar nieuwe financieringsaanvragen en meer dan ooit tevoren risico’s zoveel als mogelijk uit de weg gaan. Dit resulteert er in dat ICC op dit moment veel benaderd wordt over de mogelijkheden van alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. In het onderstaande bericht kunt u meer lezen over de kenmerken en mogelijkheden van alternatieve financieringen.

Alternatieve financieringen
Met alternatieve financieringen worden over het algemeen financieringen bedoeld die niet door banken worden verstrekt; denk hierbij bijvoorbeeld aan financieringsvormen als:

  • Direct lending
  • Obligaties voor middenbedrijf
  • Durfkapitaal
  • Private equity

Alternatieve financieringen zijn de laatste jaren aan een forse groei bezig. Dit komt enerzijds doordat traditionele banken minder risico’s willen lopen, zich terugtrekken uit bepaalde sectoren en/of de financieringsplafonds voor hun klanten naar beneden bijstellen. Anderzijds groeit het aandeel alternatieve financiering door specifieke voordelen die gekoppeld zijn aan deze financieringsvorm: bijvoorbeeld een hogere financieringsomvang, aflossingsvrije structuren, het niet hoeven stellen van zekerheden en meer flexibiliteit in de financieringsstructuur als het gaat om covenant settings, headroom en dividend.

Nadelen
Als nadeel van alternatieve financieringen wordt regelmatig de, in vergelijking tot de bank, hogere rente genoemd. Deels is dit waar, echter dient in ogenschouw genomen te worden dat de rentes bij alternatieve financieringen de laatste jaren naar beneden zijn bijgesteld en de rentes voor bancaire financieringen juiste een opwaartse tendens laten zien, zie bijvoorbeeld de situatie bij commercieel vastgoed financieringen.  De inbreng van alternatieve financieringen kan ervoor zorgen dat de bancaire financieringen zelfs goedkoper worden; waardoor het verschil gemiddeld beperkt blijft. Daarnaast is de hoogte van de rente direct gekoppeld aan het type financiering en het risico voor de geldverstrekker: een non-bancaire vastgoedfinanciering kent een lagere tarifering dan dat er bijvoorbeeld preferente aandelen worden verstrekt. De relatie risico vs. rendementseis voor diverse financieringsvormen laat zich als volgt weergeven:Wanneer komt u in aanmerking voor alternatieve financieringen?
Bedrijven vragen zich geregeld af of ze in aanmerking komen voor alternatieve financiering, welk type alternatieve financiering mogelijk is en wat de voorwaarden voor een dergelijke financiering zijn. Alternatieve financiering is beschikbaar voor  diverse situaties: ter vervanging van bancaire financiering, voor groei, voor versteviging van solvabiliteit en ook in het geval bedrijven door een tijdelijk financieel dal gaan waardoor een extra remweg ontstaat om aan de bancaire rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. De voorwaarden zijn direct gekoppeld aan het risico voor de geldverstrekker: een door zekerheden gedekte cash flow financiering is goedkoper dan een achtergestelde lening bij een bedrijf met een onzekere kasstroom.

ICC adviseert om te allen tijden eerst de bancaire financieringsmogelijkheden volop te benutten. Hoe u dit kunt doen, is te lezen in ons recente whitepaper financieringen. In aanvulling op de bancaire financiering kunnen de mogelijkheden worden onderzocht voor non bancaire financiering zonder verlies aan zeggenschap in het bedrijf. Resteert vervolgens een financieringsbehoefte dan is het een mogelijke vervolgstap om te kijken naar een financiering met behulp van private equity.

Mogelijkheden voor uw bedrijf verkennen?
De alternatieve financieringsmarkt is omvangrijk en minder transparant dan de bancaire markt. ICC heeft contacten met meer dan 100 non-bancaire financiers. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor alternatieve financieringen voor uw bedrijf? Neem voor een verkennend gesprek gerust contact op:

Marc van Dijk
Senior Consultant Finance
Mobiel: 06-21510750
E-mail: [email protected]

Stel uw vraag aan

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER