President Trump en de EUR/USD koers... Hoop of vrees?

Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 8 november 2016 is de US Dollar circa 3% sterker geworden ten opzichte van de Euro. Hoewel EUR/USD koers de laatste tijd vrij stabiel is, zal door verschillen in het beleid van de ECB en de Fed, politieke risico’s in Europa en de onvoorspelbare ‘politieke’ houding van Trump, de bewegelijkheid van de koers waarschijnlijk sterk gaan toenemen. Als u een exposure hebt of verwacht in de US Dollar, dan is dit het moment om uw aan- of verkoopstrategie onder de loep te nemen.

Gevolgen Trump voor de groei en inflatie in de VS

Vooruitkijkende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn veel beter dan verwacht. Er is een breed gedragen hoop dat deregulering, belastingverlagingen en extra overheidsinvesteringen de groei omhoog gaan stuwen van 2% nu naar 3% of zelfs 4%. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waarbij het huidige werkeloosheidspercentage slechts 4,8% van de beroepsbevolking bedraagt, kan vervolgens de (loon)inflatie makkelijk gaan oplopen. Dit zal voor de financiële markten een radicaal ander beeld opleveren. Centrale banken hebben de afgelopen jaren namelijk enorm veel geld erbij gecreëerd. Tot nu toe was dit niet inflatieverhogend omdat er nog sterke deflatoire krachten waren. Nu deze laatste snel afnemen en als de (loon)inflatie toeneemt, kan deze enorme pool aan liquiditeiten voor een vliegwieleffect voor de inflatie zorgen. De langetermijnrentes zullen dan snel oplopen en waarschijnlijk grote schaden aan de economie berokkenen (omdat de hoge schulden dan zwaarder gaan wegen op de economie). Om dit te voorkomen zal de Fed de kortetermijnrente sneller moeten verhogen dan waar de markten nu vanuit gaan.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat veel leden van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) hebben aangegeven dat bij aanhoudende goede economische cijfers en opwaartse druk op de inflatie, op iedere 6 weekse Fed-vergadering de rente verhoogd kan worden. Zowel een stijgende economische groei als een (beheersbare) stijging van de rente resulteren in een sterker wordende US Dollar.

Trump over de Fed en protectionisme

Daarnaast heeft President Trump zich tijdens de verkiezingscampagne vrij negatief over de Fed uitgelaten. Die zou om politieke redenen de rente (te) laag hebben gehouden. Nu er drie plaatsen in de board van de Fed vacant zijn, kan Trump dit gaan invullen met mensen die meer bereid zijn de kortetermijnrente te verhogen.

Het is echter helemaal niet zeker of Trump al zijn plannen om de groei te stimuleren, door het Congres zal weten te loodsen. De laatste tijd wordt duidelijk dat ook veel Republikeinse Congresleden niet zomaar met de plannen van Trump akkoord zullen gaan. Dit vergroot het risico dat Trump naar protectionistische maatregelen zal grijpen om zijn ‘America first’ beleid gestalte te geven. Dit risico wordt groter als ook in Europa de komende jaren meer populistische partijen aan invloed winnen of gaan (mee)regeren. Dit jaar zijn immers verkiezingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en (mogelijk) Italië, waarbij populistische partijen flink aan invloed kunnen winnen. Meer protectionisme is inflatieverhogend, doordat importgoederen duurder worden (vanwege (hogere) importheffingen). Tegelijkertijd ondermijnt protectionisme de groei, waardoor autoriteiten geneigd zullen zijn om de economie extra fiscaal of monetair te stimuleren. Als dit tot een kettingreactie leidt en er wereldwijd protectionistische maatregelen worden genomen, neemt de kans op handelsoorlogen en vervolgens forse valutaschommelingen enorm toe.

Gevolgen voor de EUR/USD koers

Per saldo denken wij dat het centrale banken beleid in de VS en de EMU steeds verder uit elkaar gaat lopen, waardoor de komende maanden tot kwartalen van een krachtige neerwaartse druk op de EUR/USD koers sprake zal zijn. Gaat de FED daadwerkelijk de rente in enkele stappen verder verhogen, terwijl de ECB nog volop haar huidige beleid van geldcreatie doorzet tot ultimo 2017 en zullen daarnaast de spanningen in de Eurozone toenemen en het protectionisme van Trump zegevieren, dan krijg je met 100% zekerheid veel grotere uitslagen in EUR/USD. Recent is al een einde gekomen aan de langdurig zijwaartse beweging in een koersrange van 1,09 – 1,15 (zie grafiek).

EURUSD

Flexibiliteit in uw hedge strategie noodzakelijk

Veelal dekken ondernemingen hun valuta-exposure af met spottransacties en/of termijn affaires. Bij een marktscenario waarin EUR/USD weinig fluctueert kan dit op zich best goed werken, maar bij de verwachte toenemende volatiliteit is deze werkwijze veel minder aantrekkelijk.

U legt namelijk de koers van het valutapaar naar de toekomst toe vast en kunt niet meer meeprofiteren van, mogelijk aanzienlijke, bewegingen in uw voordeel. Dit kan wel noodzakelijk zijn om een goede marge te maken en uiteraard vanuit concurrentieoverwegingen.

Elk risico is anders

Of u nu importeert of exporteert, een handels- of productiebedrijf bent, maandelijks, wekelijks, of per seizoen uw risico’s afdekt, ICC kan samen met u de ideale strategie voor uw valutarisicobeheer bepalen. Op basis van de (on)zekerheid van uw exposure, uw risicobereidheid, uw calculatiekoers, uw concurrentiepositie, uw marktverwachting en de kosten van geschikte afdekinstrumenten dient bepaald te worden welke strategie en afdekinstrument het best passend is voor u. Wij kijken hierbij naar flexibele afdekmethodes, met een duidelijke vooraf bekende ‘worst case’ koers, zonder dat u gaat speculeren.

Bedenk hierbij dat ICC 100% onafhankelijk is en in tegenstelling tot banken en brokers op geen enkele manier inkomsten uit transacties genereert. Dit voorkomt belangenverstrengeling. Wij verdienen onszelf terug door betere valutaresultaten en door samen met u lagere transactiekosten te bedingen bij uw bank of broker.

Wij horen graag uw ervaringen in de huidige uitdagende marktomstandigheden. U kunt telefonisch een afspraak maken bij Cees Houpt of Anne Heetderks via +31 30 8201221 of direct met mij contact opnemen op 06-46830693.

We spreken elkaar binnenkort!

Auke Middel

 

NB 1: U kunt zich ook inschrijven voor ons seminar en daar kennismaken met mij.

NB 2: Of beginnen met het lezen van onze visierapporten op macro-economie, rente en vreemde valuta.

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER