Welke drie variabelen bepalen de optimale afdekking van uw valutarisico’s?

De meeste organisaties ervaren nog steeds de economische onzekerheid vanuit de coronapandemie. Bij het opmaken van de periodieke prognoses omtrent de (daadwerkelijke) inkoopbehoefte en de verwachte omzet voor 2021, zijn de veranderende marktomstandigheden van de onderneming een uitdaging op zich. Nu ook de volatiliteit (=bewegelijkheid) en hiermee de risico’s in de major valutaparen EURUSD en EURGBP toeneemt, is riskmanagement van de valutarisico’s aan belang toegenomen.

In gesprekken met cliënten en prospects ervaart ICC dat bij het afdekken van valutarisico’s, de zg. hedgestrategie, vaak én vrij snel wordt gesproken over het afdekinstrument. Het afdekinstrument is namelijk één van de variabelen van uw hedgestrategie. Hierbij wordt de FX forward (=termijnaffaire) relatief vaak als ‘passend’ instrument genoemd/gekozen. In een veranderende valutamarkt is echter meer ‘flexibiliteit’ in afdekstrategie vaak gewenst en kent ook de FX forward de nodige nadelen. 

Aan de overige twee variabelen van de afdekstrategie, zijnde het afdekpercentage van de valutahoofdsom (zg. ‘hedgeratio’) en de looptijd van de afdekking en ‘gebruik’ van het renteverschil, wordt vaak relatief weinig aandacht besteed. Door de hedgestrategie te benaderen vanuit:

i) De op dat moment relatief zwakke/sterke actuele valutakoers (de zg. spotkoers),
ii) Het renteverschil (agio/disagio) en de ligging van beide rentecurves tussen de beide verbonden landen van het valutapaar,
iii) Het passende afdekinstrument én de modaliteiten hiervan,

worden deze drie variabelen gecombineerd. Wanneer de uitkomst hiervan wordt afgestemd/gefinetuned met de unieke bedrijfsmatige uitgangpunten van de onderneming, ontstaat de optimale hedgestrategie. Een periodieke toets hiervan zorgt er tevens voor, dat de onderneming grip houdt op haar valutabeleid en hiermee haar valutarisico’s (verder) mitigeert. 

Valutaspecialist ICC

ICC adviseert al veertig jaar bedrijven op het gebied van valutarisico's. We zijn daarin geheel onafhankelijk. In tegenstelling tot uw bank en/of broker zijn we dus niet uw tegenpartij en verdienen we ook niets aan de uitvoering van uw transacties. Over het algemeen geldt, dat de marges die u betaalt lager kunnen. Afhankelijk van het volume kan dit behoorlijk oplopen. Een nog veel grotere besparing is te realiseren met een verbeterde afdekstrategie en door het gehele operationele valutamanagement optimaal in te richten. 

Whitepaper en contactinformatie

Meer hierover leest u in onze valuta whitepaper ‘In 5 stappen naar een optimale afdekking van uw valutarisico’s’.  

Wilt u meer informatie over het benchmarken van uw FX dienstverlening en/of het afdekken van uw valutarisico’s of heeft u een concrete vraag, neem dan contact met ons via telefoonnummer: 030-2328221, of via email: [email protected]

Stel uw vraag aan

Auke Middel

Auke Middel

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER