Voorkom verrassingen en bescherm uw marge

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Uw commodityrisico Uw commodityrisico

Prijsontwikkelingen op de grondstoffenmarkten kunnen zeer grillig zijn. Overcapaciteit en –aanbod, lage prijzen, terugvallende vraag, voorraadvorming en veel onzekerheden als gevolg van weer- en klimaatomstandigheden maken dat juist deze markten zeer moeilijk te voorspellen zijn. Bewegingen in grondstoffen- en brandstoffenprijzen hebben in veel sectoren dan ook grote invloed op de winstgevendheid en continuïteit van ondernemingen.

Toenemende volatiliteit en concurrentie leggen grote druk op het managen van deze risico’s. Samen met de ICC hedge-expert op het gebied van grondstoffen voert u een gestructureerd en flexibel commodity risico beleid.

Dat leidt tot rust, meer controle, betere resultaten en aanzienlijk lagere transactiekosten.

Waarom ICC?

 • Bijna 15 jaar ervaring in het managen van commodity risico’s
 • Enige partij met een AFM vergunning om over commodity derivaten (financiële instrumenten) te mogen adviseren
 • Geen transactiegericht advies en u beslist altijd zelf
 • Toepassing van slimme en courante afdekmethodes
 • U realiseert samen met ICC substantieel betere koersen

Het managen van grondstoffen- en brandstoffenprijsrisico’s betekent het minimaliseren van de negatieve impact die prijsontwikkelingen op uw resultaat en onderneming kunnen hebben. U kunt daarbij één of meerdere doelen nastreven:

 • Verdedigen van marktaandeel – zorgen dat er geen achterstand op de concurrentie ontstaat
 • Beschermen van de marge – zorgen dat prijsbewegingen in een competitieve markt niet ten koste van de marge hoeven te gaan
 • Inlocken van het budget – bereiken van voorspelbare en winstgevende kasstromen en resultaten
 • Differentiëren van uw product – onderscheidenheid door pricing
 • Stabiliseren van kosten – de grootste schommelingen eruit halen
 • Verrassingen elimineren – voorkomen dat onverwachte ‘events’ al het harde werken teniet doet
   
Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant

ICC is geen bank of grondstoffenleverancier en zal nooit uw tegenpartij zijn. U beslist zelf of u transacties uitvoert of niet. Gewoon bij uw eigen bank, leverancier of alternatieve tegenpartij.

Wij ondersteunen u wel bij het afsluiten van uw transacties. Met behulp van onze ‘real-time pricing support’ maken we de marges op uw transacties transparant. Hierdoor kunt u gefundeerd onderhandelen met uw bank of leverancier en vaak aanzienlijk betere koersen realiseren.

Zo leveren wij u meer op dan wij kosten en kunt u ons uit de gerealiseerde besparingen op uw transactiekosten betalen. Neem contact op met Robbert Marneffe.

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant

Inzicht krijgen in de échte blootstelling aan prijsschommelingen van grondstoffen is cruciaal. ICC evalueert al uw contractuele aan- en verkopen, productiecapaciteit en –flexibiliteit en concurrentiepositie om alle mogelijke sensitiviteit bloot te leggen.

Nadat we alle blootstellingen in kaart hebben gebracht, toetsen we deze aan uw risicobereidheid en doelen. We komen met concrete voorstellen hoe de risico’s optimaal te managen. Hierbij kijken we naar het huidige beleid en de verbetermogelijkheden, maar geven ook de alternatieve strategische opties. ICC geeft u inzicht in de uitwerking van de strategieën in verschillende scenario’s, en berekent op dat moment geldende koersen en kosten aan de hand van actuele marktinformatie.

Waarom een analyse als startpunt?

De analyse geeft u een solide basis en een startpunt voor verdere optimalisatie van uw grondstoffen risico management. U neemt beslissingen op basis van volledig inzicht in uw positie en gedegen kennis van alternatieve strategieën en instrumenten. Dit geeft vertrouwen en bevestigt dat u ‘in control’ bent voor wat betreft deze niet te onderschatten risicocategorie.

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant

Uit de praktijk

Update: China, de dollar en de grondstofprijzen

dinsdag, 2 mei 2017
Robbert Marneffe
Sinds maart van dit jaar zijn de brede grondstoffenindexen (mandjes van verschillende grondstoffen gewogen naar hun aandeel in de wereldeconomie) gemiddeld met meer dan 3% gestegen. Dit komt door positieve ontwikkelingen in de vooruitzichten voor de groei van de mondiale economie en lagere yields voor beleggers in met name de Amerikaanse staatsobligaties. In deze update kijken we naar de invloed van twee – nog altijd belangrijke – factoren: China en de koers van de US dollar in verhouding tot andere valuta. Lees verder

2017 wordt een volatiel jaar voor grond- en brandstofprijzen

woensdag, 11 januari 2017
Robbert Marneffe
Positieve ontwikkelingen voor grondstoffen-beleggers en -speculanten. Maar minder goed nieuws voor bedrijven die steeds opnieuw met sterk schommelende kosten of opbrengsten te maken hebben. Het nieuwe jaar biedt ons een mooie gelegenheid om vooruit te kijken naar de ontwikkelingen in de grondstoffenmarkten. Graag delen wij onze verwachtingen voor 2017 en wat u kunt doen om met toenemende volatiliteit van grond- en brandstoffenprijzen om te gaan, maar niet voor U eerst een korte terugblik op 2016 te geven. Lees verder

Uw adviseurs

Robbert Marneffe
Robbert Marneffe
Commodity Consultant
Jan van den Hoek
Jan van den Hoek
Senior Consultant
Michel Hensen
Michel Hensen
Senior Consultant