Voorkom verrassingen en bescherm uw marge

Waarbij kunnen we u van dienst zijn?

Commodityrisico's Commodityrisico's

Prijsontwikkelingen op de grondstoffenmarkten (zoals olie, olieproducten, metalen, granen en bulkgoederen) kunnen zeer grillig zijn en hebben in veel sectoren grote invloed op de cashflow, winstgevendheid en continuïteit van ondernemingen.

Vragen die kunnen spelen zijn: Hebben wij al onze exposures op de grondstoffenmarken volledig in kaart? Is het volstrekt helder wie verantwoordelijk is voor het managen van deze risico’s? Hoe kunnen we ons risicomanagement verder verbeteren? Is de continuïteit van onze bedrijfsvoering ook bij een extreme prijsontwikkeling gewaarborgd? Kan ik stijgende prijzen daadwerkelijk doorberekenen of prijs ik me dan uit de markt? Staan de kosten van ons hedge-beleid in verhouding tot het risico dat we lopen? Kunnen de kosten omlaag?

ICC kan met een ervaren en onafhankelijke blik naar deze risico’s kijken en verbetermogelijkheden in kaart brengen.

Deze worden gebaseerd op de benchmarks en best practices van toonaangevende spelers in de industrie. Samen met ICC kunt u vervolgens de verbetermogelijkheden daadwerkelijk realiseren en de gekozen strategie uitvoeren tegen de best mogelijke condities.

Een gestructureerd commodityrisicobeleid voeren geeft rust, meer controle, betere resultaten en aanzienlijk lagere transactiekosten.

Waarom ICC?
 

  • Bijna 17 jaar ervaring in het managen van commodityrisico’s
  • AFM vergunning om over commodityderivaten te mogen adviseren
  • Geen transactiegericht advies en u beslist altijd zelf
  • Heldere analyse bij aanvang samenwerking
  • Forse kostenbesparingen door substantiële koersverbeteringen